آرشیو


 جعل اسناد و سند سازی در شرکت توسعه تجارت سرمایه پایدار قشم وابسته به بانک سرمایه + اسناد
یک پایگاه خبری گزارش داد:

جعل اسناد و سند سازی در شرکت توسعه تجارت سرمایه پایدار قشم وابسته به بانک سرمایه + اسناد

مازندمجلس: جعل اسناد و ارتباط آن با سوء استفاده های مالی روز به روز، جنبه های دیگری از تخلفات رخ داده در شرکت های زیر مجموعه بانک سرمایه آشکار می گردد، که نشان دهنده ی وسعت سوء استفاده های مالی در دوره ی مدیریت سابق این بانک است

38 ماه قبل

X https://sport45.site/