آرشیو


رها کنید این انتظار کشیدن را

رها کنید این انتظار کشیدن را

به انتظار خارجی‌ها ماندن به اقتصاد کشور ضربه می‌زند.

31 ماه قبل

بندر امیرآباد نقش مهم و کلیدی در توسعه استان دارد
سرپرست معاونت امور عمرانی استانداری مازندران:

بندر امیرآباد نقش مهم و کلیدی در توسعه استان دارد

مازندمجلس: رازجویان سرپرست معاونت امور عمرانی استاندار مازندران امروز به نقش اساسی بندر امیرآباد اشاره کرد

43 ماه قبل

X https://sport45.site/