آرشیو


متن تاحاشیه تودیع و معارفه رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران
مازندمجلس گزارش می دهد:

متن تاحاشیه تودیع و معارفه رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران

مازندمجلس: خوشحالی‌ها دو حالت داشت، یا اینکه عده‌ای از جان‌بابایی ناراضی بودند که با رفتن او خوشحال شدند، عده‌ای هم از جان‌بابایی راضی بودند و با ارتقای وی به‌عنوان معاون وزیر خوشحال بودند.

58 ماه قبل

X https://sport45.site/