آرشیو / برچسب ها / آقای استاندار در خانه سبز

آقای استاندار  در خانه سبز ، روی خاکستر نشسته ایم

آقای استاندار در خانه سبز ، روی خاکستر نشسته ایم

اختصاصی مازندمجلس: این استان علیرغم دارا بودن مواهب الهی و اقلیم چهارگانه دریا ، جنگل ، کوه و دشت و به ویژه نیروی انسانی کارآمد و متخصص هر چند پس از پیروزی انقلاب اسلامی پیشرفت هایی بر پیکر سبز خود دیده است اما همچنان فقر و بیکاری ، عدم توجه به حوزه کشاورزی و صنعت در زیر برگ های سبز آن پنهان می باشد.دریک جمله باید چنین گفت که در خانه سبز روی خاکستر نشسته ایم.

24 ماه قبل

X https://sport45.site/