آرشیو / برچسب ها / انتخابات 96

بیانه مهم ستاد اصولگرایان معتدل حامی دکتر روحانی در استان مازندران

بیانه مهم ستاد اصولگرایان معتدل حامی دکتر روحانی در استان مازندران

مازندمجلس: ستاد اصولگرایان معتدل حامی دکتر روحانی در استان مازندران در آستانه سفر آقای روحانی به مازندران بیانیه ای صادر کرده است

26 ماه قبل

اقدامات انجام شده دولت در امور زنان مثبت و رو به جلو بوده است/ بانوان حامیان راسخ دولت آقای روحانی خواهند بود
رئیس ستاد بانوان دکتر روحانی در مازندران؛

اقدامات انجام شده دولت در امور زنان مثبت و رو به جلو بوده است/ بانوان حامیان راسخ دولت آقای روحانی خواهند بود

مازندمجلس: احمدی اظهار کرد: ستاد زنان دکتر روحانی در مازندران، ضمن قدر دانی از اقدامات مثبت چهارسال گذشته در حوزه های متفاوت به ویژه زنان، نسبت به ادامه و استمرار این روند تاکید داشته و ضمن طرح مطالبات خود به عنوان نیمی از جمعیت کشور و اثرگذار بر انتخابات ، حامیان راسخ دولت آقای روحانی خواهند بود

26 ماه قبل