آرشیو / برچسب ها / اهالی منطقه۱۸ و خانواده های شهدا از جابه جایی فرد مومن و کاردان

گلایه شدید بازاریان، اهالی و خانواده های شهدای منطقه۱۸ از جابه جایی فردی مومن و کاردان

گلایه شدید بازاریان، اهالی و خانواده های شهدای منطقه۱۸ از جابه جایی فردی مومن و کاردان

اختصاصی مازندمجلس: جمعی از بازاریان، اهالی و تعدادی از خانواده های شهدای منطقه ۱۸ ضمن صدور پیام های تقدیر و تشکر با تهیه ی استشهاد محلی خواهان ادامه ی کار مهندس ابوذر نصرالله زاده شدند

33 ماه قبل

X https://sport45.site/