آرشیو / برچسب ها / ایران و برجام؛هر وقت بخواهم می توانم برجام را از بین ببرم." دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا؛ سخنان تندی را علیه ایران بر زبان اورد. سخنانی که میتوان انرا اغاز یک استراتژی نامید

ترامپ، ایران و برجام؛

ترامپ، ایران و برجام؛

اختصاصی مازندمجلس: ترامپ؛ "هر وقت بخواهم می توانم برجام را از بین ببرم."دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا؛ سخنان تندی را علیه ایران بر زبان اورد. سخنانی که میتوان انرا اغاز یک استراتژی نامید.

26 ماه قبل

X https://sport45.site/