آرشیو / برچسب ها / بازگشت به گذشته امکانپذیر نیست

بازگشت به گذشته امکانپذیر نیست
احسان قاسمی:

بازگشت به گذشته امکانپذیر نیست

اختصاصی مازندمجلس: رئیس ستاد جوانان و دانشجویان دکتر روحانی در مازندران در مصاحبه با مازندمجلس ضمن اشاره به سیر تحولات کشور در چند سال اخیر ، بازگشت به شرایط دولت نهم و دهم را غیر ممکن دانست

29 ماه قبل