آرشیو / برچسب ها / برنامه محور بودن استاندار در الویت انتخاب گزینه ها قرار گیرد

 برنامه محور بودن استاندار در الویت انتخاب گزینه ها قرار گیرد
پرهیز از ستایشگری افراطی و ستیزه گری بی منطق در انتخاب گزینه های استانداری مازندران

برنامه محور بودن استاندار در الویت انتخاب گزینه ها قرار گیرد

اختصاصی مازندمجلس: این روزها که تنور مباحث انتخاب استاندار در محافل گوناگون داغ است شاخص های مختلفی برای این پست در نظر گرفته شده است که جای بسی تامل دارد

28 ماه قبل

X https://sport45.site/