آرشیو / برچسب ها / تغییر استاندار در مازندران

مدیریت فعلی پاسخگوی انتظارات مازندران نیست/ شعارهای آقای استاندار نه تنها محقق نشده بلکه استان دچار عقب ماندگی شده است/ دولت چهره ای جدید، قوی و متخصص انتخاب کند
عبدالوحید فیاضی در گفت و گو با مازندمجلس؛

مدیریت فعلی پاسخگوی انتظارات مازندران نیست/ شعارهای آقای استاندار نه تنها محقق نشده بلکه استان دچار عقب ماندگی شده است/ دولت چهره ای جدید، قوی و متخصص انتخاب کند

اختصاصی مازندمجلس: فیاضی با بیان اینکه توسعه ی استان مازندران همپای توسعه کشور نبوده است، افزود: شعارهای آقای استاندار مبنی بر توسعه و تحول تاکنون نه تنها محقق نشده بلکه استان دچار عقب ماندگی شده است

27 ماه قبل