آرشیو / برچسب ها / جلایی پور

راه حل مسائل جامعه، قبول اصلاحات است
حمیدرضا جلایی پور:

راه حل مسائل جامعه، قبول اصلاحات است

مازندمجلس: اصلاح طلبان از ضرورت انتخابات سالم و آزاد و منصفانه صحبت کردند، اما توسعه سیاسی نهادینه نشد، اصلاح طلبان از تقویت جامعه مدنی صحبت کردند و همچنان نهاد های مدنی و سمن ها نا امن هستند. اصلاح طلبان از تعامل با دنیا و ضرورت سرمایه گذاری صحبت کردند، دیدید از ابتدا چگونه برجام را تخطئه کردند.

24 ماه قبل

X https://sport45.site/