آرشیو / برچسب ها / جواد عزتی

سال  92 مردم نور بالاترین رای مازندران را به سبد آقای روحانی انداختند/ تشریح برنامه های ستادهای شهرستان نور/ روحانی پیروز انتخابات است
عزتی رئیس ستاد دکتر روحانی در شهرستان نور؛

سال  92 مردم نور بالاترین رای مازندران را به سبد آقای روحانی انداختند/ تشریح برنامه های ستادهای شهرستان نور/ روحانی پیروز انتخابات است

مازندمجلس: رئیس ستاد دکتر روحانی در شهرستان نور، با بیان اینکه به نظر می رسد رقابت این دوره بین آقای روحانی و قالیباف باشد، گفت: برنده ی این رقابت آقای روحانی است که البته کار سختی نخواهد بود

47 ماه قبل

X https://sport45.site/