آرشیو / برچسب ها / حزب ندای ایرانیان

شفافیت نهادها شرط مردم سالاری است
فعال اصلاح طلب؛

شفافیت نهادها شرط مردم سالاری است

مازندمجلس: معاون سیاسی حزب ندای ایرانیان گفت: پاسخگویی تمامی ارکان حاکمیتی شرط دموکراسی و مردم‌سالاری و عامل ارتقای مسئولیت‌پذیری، پاسخگویی و کارآمدی است و این امر در نهایت به ارتقای سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی منتهی می‌شود.

10 ماه قبل

علت شکست اصلاح‌ طلبان در برخی انتخابات‌ نگاه انتزاعی بود
صادق خرازی

علت شکست اصلاح‌ طلبان در برخی انتخابات‌ نگاه انتزاعی بود

مازندمجلس:دبیر کل حزب ندای ایرانیان با انتقاد از شیوه سیاست‌ورزی اصلاح‌طلبان بر این باور است که اصلاح‌طلبان یک روز از مشارکت در انتخابات و روز دیگر از لزوم عدم مشارکت در انتخابات سخن می‌گویند، که این مسئله نشان‌دهنده این است که در تبیین مبانی خود عاجز‌ند.

13 ماه قبل

افشین احمدی به عنوان هیات داوری و بازرسی حزب ندای ایرانیان کشور انتخاب شد

افشین احمدی به عنوان هیات داوری و بازرسی حزب ندای ایرانیان کشور انتخاب شد

مازندمجلس: در جریان برگزاری کنگره اعضای شورای مرکزی و هیات داوری وبازرسی حزب ندای ایرانیان از سوی کنگره انتخاب شدند که درهمین راستا افشین احمدی رییس شعبه مازندران حزب ندا با رای قاطع اعضای کنگره به عضویت هیات داوری و بازرسی حزب انتخاب شد

37 ماه قبل

از «ذهنیت منفی ایرانیان نسبت به تحزب» تا «ضعف احزاب در تشکیلات فراگیر و کادر سازی حزبی»
آجدانی در نشست «بررسی و نقش احزاب در جامعه ایران» در بابلسر مطرح کرد؛

از «ذهنیت منفی ایرانیان نسبت به تحزب» تا «ضعف احزاب در تشکیلات فراگیر و کادر سازی حزبی»

مازندمجلس: آجدانی از ضعف احزاب موجود در زمینه تشکیلات منظم و فراگیر و به ویژه ضعف کادر سازی حزبی در ایران انتقاد و آن را یکی از چالشها و موانع کارآمدی احزاب در جامعه دانست و تاکید کرد: منظور از کادر سازی تربیت مدیران و رهبران جدید و جوان حزبی در سطوح مختلف حزبی با پایبندی به اصل گردش نخبگان و اجتناب از پدرسالاری و پدر خواندگی است

38 ماه قبل

چهار سال دوم فرصت چیدن میوه های برجام است/ آگاهی ملی علاج تقابل با پوپولیسم/ رای ندادن مشکلی را حل نمی کند احتمال پیروزی پوپولیسم را افزایش می دهد
رییس حزب ندای ایرانیان در استان مازندران؛

چهار سال دوم فرصت چیدن میوه های برجام است/ آگاهی ملی علاج تقابل با پوپولیسم/ رای ندادن مشکلی را حل نمی کند احتمال پیروزی پوپولیسم را افزایش می دهد

مازندمجلس: «دقت کنیم که حتی اگر با رای دادن همه موارد و معضلات حل نشود با رای ندادن چیزی حل نمی شود فقط احتمال پیروزی پوپولیسم را افزایش می دهد/ در شرایط کنونی ما نیازمند آگاهی ملی هستیم و پوپولیسم فریبکار متاسفانه بنا دارد از وضعیت موجود سو استفاده کند و تنها راه مقابله آن آگاهی جمعی است»

39 ماه قبل

X https://sport45.site/