آرشیو / برچسب ها / حزب ندای ایرانیان

شفافیت نهادها شرط مردم سالاری است
فعال اصلاح طلب؛

شفافیت نهادها شرط مردم سالاری است

مازندمجلس: معاون سیاسی حزب ندای ایرانیان گفت: پاسخگویی تمامی ارکان حاکمیتی شرط دموکراسی و مردم‌سالاری و عامل ارتقای مسئولیت‌پذیری، پاسخگویی و کارآمدی است و این امر در نهایت به ارتقای سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی منتهی می‌شود.

3 ماه قبل

علت شکست اصلاح‌ طلبان در برخی انتخابات‌ نگاه انتزاعی بود
صادق خرازی

علت شکست اصلاح‌ طلبان در برخی انتخابات‌ نگاه انتزاعی بود

مازندمجلس:دبیر کل حزب ندای ایرانیان با انتقاد از شیوه سیاست‌ورزی اصلاح‌طلبان بر این باور است که اصلاح‌طلبان یک روز از مشارکت در انتخابات و روز دیگر از لزوم عدم مشارکت در انتخابات سخن می‌گویند، که این مسئله نشان‌دهنده این است که در تبیین مبانی خود عاجز‌ند.

6 ماه قبل

افشین احمدی به عنوان هیات داوری و بازرسی حزب ندای ایرانیان کشور انتخاب شد

افشین احمدی به عنوان هیات داوری و بازرسی حزب ندای ایرانیان کشور انتخاب شد

مازندمجلس: در جریان برگزاری کنگره اعضای شورای مرکزی و هیات داوری وبازرسی حزب ندای ایرانیان از سوی کنگره انتخاب شدند که درهمین راستا افشین احمدی رییس شعبه مازندران حزب ندا با رای قاطع اعضای کنگره به عضویت هیات داوری و بازرسی حزب انتخاب شد

30 ماه قبل

از «ذهنیت منفی ایرانیان نسبت به تحزب» تا «ضعف احزاب در تشکیلات فراگیر و کادر سازی حزبی»
آجدانی در نشست «بررسی و نقش احزاب در جامعه ایران» در بابلسر مطرح کرد؛

از «ذهنیت منفی ایرانیان نسبت به تحزب» تا «ضعف احزاب در تشکیلات فراگیر و کادر سازی حزبی»

مازندمجلس: آجدانی از ضعف احزاب موجود در زمینه تشکیلات منظم و فراگیر و به ویژه ضعف کادر سازی حزبی در ایران انتقاد و آن را یکی از چالشها و موانع کارآمدی احزاب در جامعه دانست و تاکید کرد: منظور از کادر سازی تربیت مدیران و رهبران جدید و جوان حزبی در سطوح مختلف حزبی با پایبندی به اصل گردش نخبگان و اجتناب از پدرسالاری و پدر خواندگی است

31 ماه قبل

چهار سال دوم فرصت چیدن میوه های برجام است/ آگاهی ملی علاج تقابل با پوپولیسم/ رای ندادن مشکلی را حل نمی کند احتمال پیروزی پوپولیسم را افزایش می دهد
رییس حزب ندای ایرانیان در استان مازندران؛

چهار سال دوم فرصت چیدن میوه های برجام است/ آگاهی ملی علاج تقابل با پوپولیسم/ رای ندادن مشکلی را حل نمی کند احتمال پیروزی پوپولیسم را افزایش می دهد

مازندمجلس: «دقت کنیم که حتی اگر با رای دادن همه موارد و معضلات حل نشود با رای ندادن چیزی حل نمی شود فقط احتمال پیروزی پوپولیسم را افزایش می دهد/ در شرایط کنونی ما نیازمند آگاهی ملی هستیم و پوپولیسم فریبکار متاسفانه بنا دارد از وضعیت موجود سو استفاده کند و تنها راه مقابله آن آگاهی جمعی است»

33 ماه قبل

X https://sport45.site/