آرشیو / برچسب ها / خدمات رفاهی

فعالیت نوروزی مجتمع خدمات بهزیستی روستایی بهار

فعالیت نوروزی مجتمع خدمات بهزیستی روستایی بهار

مازندمجلس: به مناسبت فرا رسیدن نوروز مجتمع خدمات بهزیستی روستایی بهار قادی محله آمل تعدادی سبد غذایی برای توانخواه های خودش تهیه و توزیع کرد

18 ماه قبل