آرشیو / برچسب ها / دشمنان ایران روی مشکلات اقتصادی و اجتماعی سرمایه گذاری کرده‌اند

دشمنان ایران روی مشکلات اقتصادی و اجتماعی سرمایه گذاری کرده‌اند
وزیر کشور:

دشمنان ایران روی مشکلات اقتصادی و اجتماعی سرمایه گذاری کرده‌اند

مارندمجلس: وزیر کشور گفت: دشمنان ایران اسلامی وقتی نتوانستند از طریق جنگ و تحریم، وارد عمل شوند، روی موضوعات اجتماعی و اقتصادی سرمایه گذاری می کنند تا از این طریق به اهداف پلید خود دست یابند.

22 ماه قبل

X https://sport45.site/