آرشیو / برچسب ها / دعوت مجمع نمایندگان مازندران برای برگزاری باشکوه حماسه 22 بهمن

دعوت مجمع نمایندگان مازندران برای برگزاری باشکوه حماسه 22 بهمن

دعوت مجمع نمایندگان مازندران برای برگزاری باشکوه حماسه 22 بهمن

مازندمجلس: مجمع نمایندگان مازندران از مردم استان برای حضوری پرشور در راهپیمایی 22 بهمن دعوت کردند .

37 ماه قبل

X https://sport45.site/