آرشیو / برچسب ها / دکتر خدیجه یزدانمهر

فرصت‌ها و ظرفیت‌های زنان یک سرمایه است
دکتر خدیجه یزدانمهر فوق تخصص سرطان‌های زنان؛

فرصت‌ها و ظرفیت‌های زنان یک سرمایه است

اختصاصی مازندمجلس: خدیجه یزدانمهر درباره علل فعالیت خود در موسسه مردم نهاد همت عالی و زمینه های مشارکت زنان، اظهار کرد: همکاری در همت عالی به واسطه ارائه خدمات پزشکی رایگان به مردم مناطق محروم و بسیار محروم بسیار اشتیاق آفرین است. خصوصا آن که این افراد به خدمات پزشکی تخصصی و فوق تخصصی دسترسی ندارند.

9 ماه قبل

X https://sport45.site/