آرشیو / برچسب ها / رای پاک

انتخابات سالم؛ رای پاک

انتخابات سالم؛ رای پاک

انتخابات و مشارکت سیاسی مردم به عنوان مهمترین مظهر دموکراسی در ایران می‌باشد، به‌طوری که در چهل سال بعد از انقلاب بیش از یک میلیارد نفر - رای در انتخابات مختلف به صندوق ریخته شد.

3 ماه قبل

X https://sport45.site/