آرشیو / برچسب ها / عملکرد دولت روحانی

افزایش نرخ اشتغال زنان ایران در دولت روحانی/ مسیر حرکت روحانی سریع، رو به جلو و هموار است
دبیر جمعیت زنان نواندیش مسلمان مازندران؛

افزایش نرخ اشتغال زنان ایران در دولت روحانی/ مسیر حرکت روحانی سریع، رو به جلو و هموار است

مازندمجلس: دبیر جمعیت زنان نواندیش مازندران، با ارائه آماری تصریح کرد: نرخ اشتغال زنان ایران در دولت اصلاحات ١٧ درصد بود. در دولت نهم و دهم این نرخ به ١٠درصد رسید. در دولت روحانی این رقم با رشد بیش از ٣/٥ درصد تاكنون نزدیك به ١٤ درصد رسیده است

26 ماه قبل