آرشیو / برچسب ها / لطف الله آجدان

مردم ایران درانتخابات پیش روبه کرامت انسانی وحقوق شهروندی رای می دهند
لطف ا... آجدانی:

مردم ایران درانتخابات پیش روبه کرامت انسانی وحقوق شهروندی رای می دهند

مازندمجلس: پژوهشگر تاریخ و استاد دانشگاه گفت: مردم ایران درانتخابات 29 اردیبهشت به عقلانیت، کرامت انسانی وحقوق شهروندی رای می دهند

66 ماه قبل

آقای فرماندار احمدی نژاد؛ مگر اصولگرایی ارث خانوادگی شماست؟

آقای فرماندار احمدی نژاد؛ مگر اصولگرایی ارث خانوادگی شماست؟

مازندمجلس: آقای فرماندار احمدی نژاد؛ مگر اصولگرایی ارث خانوادگی شما و عده ای از هم اندیشان شماست که استفاده از آن از سوی دیگران لزوما به جعل و سرقت تلقی و معرفی شود؟

66 ماه قبل

از مناظره می ترسید، بترسید اما چرا دروغ؟!
لطف الله آجدانی:

از مناظره می ترسید، بترسید اما چرا دروغ؟!

مازندمجلس: به دنبال انتشار خبری در خروجی بعضی از رسانه های مخالف دولت تدبیر و امید در مازندران...

66 ماه قبل

X https://sport45.site/