آرشیو / برچسب ها / پیشرفت معرفتی و علمی مستلزم انس همیشگی با کتاب

پیشرفت معرفتی و علمی مستلزم انس همیشگی با کتاب
به مناسبت روز کتاب و کتابخوانی؛

پیشرفت معرفتی و علمی مستلزم انس همیشگی با کتاب

اختصاصی مازندمجلس: کتاب یکی از ارزشمند‌ترین ابزارهای فرهنگی است که همواره در طول تاریخ تمدن بشر، عامل رشد و شکوفایی در عرصه های مختلف و به ویژه عرصه ی فرهنگی بوده است. در فرهنگ و تمدن اسلامی نیز ارزش و جایگاه خاصی برخوردار بوده و همواره به آن توجه خاصی شده است.

27 ماه قبل

X https://sport45.site/