آرشیو / برچسب ها / کودک آزاری و اهمیت آموزش مسائل سکسولوژی به کودکان

کودک آزاری و اهمیت آموزش مسائل سکسولوژی به کودکان
به بهانه ۱۶مهر روز جهانی کودک؛

کودک آزاری و اهمیت آموزش مسائل سکسولوژی به کودکان

اختصاصی مازندمجلس: طی چند ماه گذشته اتفاقات هولناک و غیرانسانی هول محور کودک آزاری از تجاوز تا سوزاندن بدن کودکان پاک و معصوم این مرز و بوم جامعه را بهت زده کرده است

26 ماه قبل

X https://sport45.site/