مازندمجلس - پایگاه خبری مجلس مازندران

کد مطلب : 146474 -تاریخ انتشار : سه شنبه 05 بهمن 1395 -ساعت : 11:38

چاپ به اشتراگ گذاشتن
احکام جلب موکلم ملغی شده/ شاکی با ترفند حکم جلب غیابی گرفت + سند

مریم کشاورز وکیل فرزند ابتکار:

احکام جلب موکلم ملغی شده/ شاکی با ترفند حکم جلب غیابی گرفت + سند

مازندمجلس: خانم کشاورز در ادامه خاطرنشان کرد ما نباید براحتی باطرح دعوی ناعادلانه ودادن ادرس اشتباه و... با گرفتن حکم جلب غیابی براحتی با از روی افراد بازی کنیم چراکه اراغیابی دال بر حاکمیت طرف خواهان نمی شود ما در پروندهای زیادی داشتیم

مازندمجلس: مریم کشاورزوکیل سیدطه هاشمی فرزند خانم ابتکارمعاون ریس جمهور در پاسخ به جوسازی های مطرح شده اخیر در رسانه ها و خبر گزاری ها بر علیه موکلش به خبرنگار حوزه قضایی عدالت خواهان گفت: شاکی پرونده درچندشعبه مختلف مجتمع قدوسی سه شکایت علیه موکلم انجام داده و با معرفی ادرس نادرست تا بتواند با عدم دسترسی به وی اراغیابی گرفته وباقطعیت این ارانسبت به حکم جلب اقدام نمایدبدین ترتیب شاکی توانست بااین ترفندبرای اقای هاشمی سه برگ حکم جلب غیابی بگیردازانجایی که موکل اینجانب هیچ گونه اطلاعی ازطرح این شکایات و گرفتن احکام وحکم جلب غیابی اصلا نداشت که وقتی متوجه این اقدامات وطرح شکایات شدسریعا باطرح دعوی واخواهی نسبت به این اراغیابی اقدام کرد بنا براین تمامی احکام جلب و داد نامه های غیابی در شعبات دادگاه مجتمع قدوسی ودیوان عالی کشورملغی و از درجه اعتبارساقط شد و قاضی محترم شعبه 1045قدوسی بابررسیهای لازم وپس ازاعلام نظر کارشناس رسمی دادگستری و با بررسی اصالت چکهاوتاخیروتقدم درتاریخ چک ها و....موکل اینجانب را بیگناه دانست وحکم تبرعه وی را صادر کرد البته هنوز برای یک پرونده دیگر تصمیم گیری نهایی نشده و پرونده درحال بررسی های قانونی است

خانم کشاورز در ادامه خاطرنشان کرد ما نباید براحتی باطرح دعوی ناعادلانه ودادن ادرس اشتباه و...و با گرفتن حکم جلب غیابی براحتی با از روی افراد بازی کنیم چراکه اراغیابی دال بر حاکمیت طرف خواهان نمی شود ما در پروندهای زیادی داشتیم که این اراغیابی باطرح دعوی واخواهی واخوانده نقض وبه نفع ان رای صادرشده است دراین پرونده هم براحتی با ابروی اجتماعی موکلم وخانوا ده اش بااین جوسازی های رسانه ای بازی شد ولی درنهایت همیشه حق به حقدارمیرسد.

گزارش: ابراهیم حاتمی


احکام جلب موکلم ملغی شده/ شاکی با ترفند حکم جلب غیابی گرفت + سند

احکام جلب موکلم ملغی شده/ شاکی با ترفند حکم جلب غیابی گرفت + سند

احکام جلب موکلم ملغی شده/ شاکی با ترفند حکم جلب غیابی گرفت + سند


منبع : عدالت خواهان


لینک کوتاه مطلب :


برچسب ها : -

نظر شما در مورد : احکام جلب موکلم ملغی شده/ شاکی با ترفند حکم جلب غیابی گرفت + سند

*

*


آخرین اخبارپربحث ترین ها