مازندمجلس - پایگاه خبری مجلس مازندران

کد مطلب : 147289 -تاریخ انتشار : جمعه 29 بهمن 1395 -ساعت : 04:00

چاپ به اشتراگ گذاشتن
در همایش اسراییل راز پیروزی انقلاب را چه عاملی ذکر کردند؟ / شاه به این نتیجه رسید که آمریکا و انگلیس به دنبال حمایت از او نیستند

منوچهر محمدی در گفتگو با مشرق؛

در همایش اسراییل راز پیروزی انقلاب را چه عاملی ذکر کردند؟ / شاه به این نتیجه رسید که آمریکا و انگلیس به دنبال حمایت از او نیستند

مازندمجلس: شاه خودش هم معتقد بود که واقعاً اگر انگلیس و آمریکا بخواهند می‌توانند او را حفظ کنند و اصلاً اعتقادی نداشت که مردم می‌توانند او را سرکوب کنند، چون رضاخان را خود انگلیسی‌ها آورده بودند و خودشان هم او را برداشتند چنین ذهنیتی داشت که اگر بخواهند می‌توانند او را حفظ کنند.
مازندمجلس: سرویس سیاست مشرق - یکی از راه‌های فهم بهتر انقلاب اسلامی؛بررسی ریشه‌ها و علل این انقلاب است و حتی مقایسه آن با با سایر انقلاب‌هایی است کهدر جهان به‌وقوع پیوسته است؛ در این‌باره با دکتر منوچهر محمدی، استاد دانشگاهتهران، به گفت‌وگو نشستیم.

منوچهر محمدی دارای دکترای مطالعات بین‌المللاز دانشگاه کارولینای جنوبی شهر کلمبیای آمریکا است که تاکنون موفق به انتشار ده‌هامقاله پژوهشی و کتب علمی شده است که ازجمله کتاب‌های ایشان می‌توان به «تحلیلی برانقلاب اسلامی»، «انقلاب اسلامی در مقایسه با انقلاب‌های فرانسه و روسیه»، «انقلاباسلامی: زمینه‌ها و پیامدها»، «سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران: اصول و مسائل»،«مروری بر سیاست خارجی ایران دوران پهلوی»، «استراتژی نظامی آمریکا بعد از یازدهسپتامبر؛ آمریکا رویاروی اسلام»، «بازتاب جهانی انقلاب اسلامی» و «آینده نظام بین‌المللو سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران» اشاره کرد.

او در سمت‌های مختلفی همچون معاون نخست‌وزیر،معاون دانشجویی وزارت فرهنگ، مدیریت گروه روابط بین‌الملل دانشگاه تهران، معاونحقوقی و امور مجلس وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، رئیس کمیته حقوقی شورای عالیانقلاب فرهنگی و معاون آموزش و پژوهش وزارت امور خارجه انجام‌وظیفه کرده است.

آنچه در ادامه می‌آید، ماحصل گفتگو با دکترمحمدی است.

******

به عنوان اولین سؤال در خصوص ژاندارمی شاه در منطقهصحبت کنید تا به مسائل انقلاب و بعد از انقلاب بپردازیم.

بعدازاینکه آمریکا در جنگ ویتنام شکست سختی خورد وهزینه سنگینی کرد (هم از لحاظ نیروی انسانی که بیش از 50 هزار نفر تلفات داد و 700هزار نیرو در آنجا پیاده کرد و بعد مجبور شد با فضاحت از ویتنام بیرون بیاید و از پشت‌بامسفارت با هلی‌کوپتر فرار کردند) سیاست‌گذاران آمریکا به این جمع‌بندی رسیدند کهدیگر شرایط فراهم نیست که بتوانند در سایر مناطق جهان دخالت کنند و نیروهای خود رابه کار بگیرند.

ازآنجایی‌که در منطقه خاورمیانه کودتاهای زیادی رخداده بود و نظام‌های چپ‌گرایانه حاکم شده بودند تصمیم گرفتند برای جلوگیری از اینموضوع، نقش ژاندارمی منطقه را به عوامل خود در منطقه بسپارند.

این تحت عنوان دکترین «کسینجر - نیکسون» مطرح شد وایران و عربستان که تحت سلطه آمریکا بودند به عنوان دو پایه قدرت در منطقه مطرحشدند، البته پتانسیل نیروگیری و قدرت با ایران بود چون هم جمعیت زیاد و هم ارتشقدرتمندی داشت.

این مسئله صورت گرفت و اولین جایی هم که ایران نقشبازی کرد در منطقه، ظفار بود که نیرو پیاده کرد و علیه چپ‌گرایان و سوسیالیست‌های چپ‌گرایعمان وارد کار شد و جنبش «ظفار» را سرکوب کرد.

اما بعد با توجه به مشکلاتی که در دولت نیکسون وماجرای «واتر گیت» پیش آمد، نیکسون مجبور به استعفا شد، برنامه آمریکا گرچه همچناندر خصوص ژاندارمی شاه برقرار بود اما در شرایطی که کارتر روی کار آمد و مسئله حقوقبشر را مطرح کرد، مسئله ژاندارمی منطقه اگرچه از شاه گرفته نشد اما کمرنگ شد.

بنابراین باتوجه به شرایطی هم که در داخل کشور پیش آمده بود مثل قیام حضرت امام در خردادماهسال 42 و ادامه آن و ماجراهایی که در سال 56 و 57 به وجود آمد، تمام برنامه‌های آمریکارا به هم‌ریخت و درنتیجه آمریکا با یک بحران جدیدی مواجه شد که اصلاً برایشان قابلپیش‌بینی هم نبود، چون تصورشان این بود که تا زمانی که ارتش شاه وفادار باشد، مردمقدرتی ندارند که علیه رژیم شاه کاری کنند.

حتی در مرداد 57 در گزارش سازمان CIA این‌گونه عنوان می‌شود که رژیم شاه تا 10 سال آینده هم بر اریکه قدرت است،‌این در حالی بود که حوادث و اتفاقات قم، تبریز، یزد، کرمان و حتی سینما رکس آبادانهم به وجود آمده بود و نزدیک 17 شهریور هم بود.

در همایش اسراییل راز پیروزی انقلاب را چه عاملی ذکر کردند؟ / شاه به این نتیجه رسید که آمریکا و انگلیس به دنبال حمایت از او نیستند 

ظاهراً فقط سرویس امنیتی فرانسه توانسته بود پیش‌بینیدرستی کند، چرا که در لایه دوم قدرت ایران منابع خبری خود را داشته و به همین خاطرتوانسته اطلاعات دقیقی را از برآیند جامعه داشته باشد.

این مطلب درست است، منتها مسئله مهم این است که ایناطلاعات را دو ماه بعد یعنی در زمانی که سران غربی در کنفرانس «گوآدلوپ» حضور پیدامی‌کنند، ریسکات به کارتر گوشزد می‌کند که شاه قدرت با ثباتی نیست، متزلزل است ومطمئناً سقوط خواهد کرد.

بر اساس آن چارچوبی که معمولاً آمریکایی‌ها از بحرانتعریف می‌کنند لذا خیالشان راحت بود که این اتفاق نمی‌افتد، علتش هم این بود که انقلاب‌هایدیگری هم که صورت گرفته بود از لحاظ شکل و ماهیت با انقلاب ما متفاوت بود.

تفاوت‌ها چه بود؟

در انقلاب‌های دیگر معمولاً رأس هرم را آماج حملهقرار می‌دهند و می‌گویند اگر رأس هرم ساقط شود به‌خودی‌خود تمام هرم نابود می‌شوداما امام شیوه دیگری را به کار برد و به جای اینکه رأس هرم را مورد حمله قرار دهداین هرم را از پایه و قاعده هرم فلج کرد.

به چه صورت؟

به جای اینکه به سران و فرماندهان ارتش حمله شود،سربازان را که پایگاه قدرت آن سران بودند از پادگان‌ها بیرون کرد، یا به جای اینکهبه وزرا و نخست‌وزیر حمله شود، از پایه آن‌ها را نابود کرد، در هرم قدرت وزیر بوداما کارمندان نبودند، رئیس کارخانه‌ها بودند اما کارگر نبود، فرماندهان پادگان‌هابودند اما سربازی نبود، این برای آمریکایی‌ها باور کردنی نبود.

در واقع آمریکا گمان می‌کرد اگر سران هرم وفادارباشند هیچ خدشه‌ای به هرم وارد نمی‌شود اما در مورد ایران یک‌دفعه با یک حرکت عظیماجتماعی و مردمی مواجه شدند که از قاعده هرم، آن هرم را نابود کردند و برای همینهم انقلاب ما دست‌خالی به پیروزی رسید.

آقای پرویز ثابتی که یکی دو سال پیش خاطرات خود رانوشته در یکی از خاطرات عنوان کرده که سال 56 طرحی را در ساواک تهیه‌کرده و به شاهداده است، چند آیتم داشته این طرح، مثلاً اینکه سرکوب کنند یا روحانیون مبارز رازندانی کنند، یکسری زندانیان سیاسی را اعدام کنند و در کل فضا را به سمترادیکالیسم سوق دهند، یکسری از کارشناسان بر این باورند که سرکوب مانع از انقلابمی‌شود و شاه سرکوب لازم را نکرد و برخی از زندانیان را آزاد کرد و همین باعثپیروزی انقلاب شد. آیا با وجود این همه شهید که در جریان تظاهرات داشتیم، درست استکه شاه سرکوب نکرده است؟

الگوی همه نظریه‌پردازان الگوی انقلاب‌های دیگر مثلفرانسه، روسیه و چین و حتی کوبا بود.

این‌ها در اثر ضعف ساختار حاکم بود که واقعاً انقلاب‌هاصورت گرفت،‌ تصور این‌ها این بود که اگر ساختار حاکم در ایران هم باقدرت باشدانقلابی صورت نمی‌گیرد.

خانم اسکاچ‌پل بر اساس همین امر که 4 انقلاب دیگر رامورد بررسی قرار داده می‌گوید که انقلاب‌ها می‌آیند، ساخته نمی‌شوند یعنی بر اثرضعف نظام حاکم، به‌خودی‌خود انقلابیون بر خرابه‌های نظام حاکم وارد می‌شوند و قدرترا به دست می‌گیرند، لذا اگر نظام سلطنت قدرتمند باشد می‌تواند با سلاح سرکوب همهرا ساکت کند.

انقلاب اسلامی در شرایطی به پیروزی رسید که رژیم شاهدر بالاترین اوج قدرت بود، یعنی شاه هم نسبت به گذشته خود و هم نسبت به سایر رژیم‌هایمشابه خودآگاهی داشت.

عناصر قدرت حاکم قدرت اقتصادی، نظامی، سیاسی و حمایت‌هایبین‌المللی است، وقتی به رژیم‌های انقلاب‌های قبلی نگاه می‌کنیم می‌بینیم که آن‌هادر حضیض ذلت بودند، یعنی خزانه‌ها خالی بود، بدهی‌هایی که این‌ها به داخل و خارجداشتند زیاد بود و می‌دانید که در اثر قحطی شورش نان به وجود آمد و وضعیت اسفناکیبود.

این در حالی است که رژیم شاه با افزایش قیمت نفت در سال‌های52 و 53 در اوج قدرت اقتصادی بود و نه‌تنها از کسی وام نمی‌خواست بلکه به بسیاریاز کشورها وام می‌داد و لذا هر شکایت و گله‌ای هم که کارمندان و کارگران داشتند،با افزایش دستمزد برطرف می‌شد.

در همایش اسراییل راز پیروزی انقلاب را چه عاملی ذکر کردند؟ / شاه به این نتیجه رسید که آمریکا و انگلیس به دنبال حمایت از او نیستند 

ارتش‌های فرانسه و روسیه بعد از جنگ‌های طولانی و شکست‌هایپی‌درپی با ارتش ایران که هم مجهز به مدرن‌ترین سلاح‌ها بود و هم در هیچ جنگی شکستنخورده بود، قابل قیاس نبود.

به همین جهت کسی فکر نمی‌کرد امکان انقلاب در ایرانوجود داشته باشد، غافل از اینکه بحث انقلاب ما یک انقلاب سیاسی، اقتصادی نبود بلکهیک انقلاب فرهنگی و ارزشی بود به علت اینکه ارزش‌های ما را نادیده گرفته بود واحساسات مذهبی مردم تحریک‌شده بود.

پرویز ثابتی هم بر اساس همان عنصر پیش می‌رفت و فکر می‌کردبا سرکوب می‌تواند خواسته انقلابی مردم را نابود کند و به همین علت هم شاه کوتاهینکرد و در قیام 15 خرداد دیدیم که چه اقدامی انجام دادند و چند نفر شهد شدند یاسران جنبش‌های ملی و اسلامی زندانی شدند و اوج این سرکوب‌ها هم در 17 شهریور بود.

امثال خسرو داد و ثابتی می‌گفتند حتی اگر لازم باشدجوی خون راه بیندازید و همه را نابود کنید، باید این کار را انجام دهید.

منتها شاه خودش دچار یک مشکلی بود، آدم ضعیف‌النفسیبود و اقتدار رضاخان را نداشت و از طرفی هم از سوی واشنگتن، سیگنال‌های متفاوتی بهاو می‌رسید.

یک طرف سالیوان که معتقد بود هرچه بیشتر سرکوب کنید خشن‌ترمی‌شوند و متقابلاً برژینسکی به شدت عمل معتقد بود که باید خشونت بیشتر شود.

لذا این سیگنال‌های متفاوتی که از سوی واشنگتن می‌گرفتبرای شاه مشکل ایجاد کرده بود، خود کارتر هم تحت تأثیر همین نگاه‌های دو جناح کهدر کاخ سفید بودند گاهی دستور به خشونت می‌داد و گاهی هم دستور می‌داد با ملایمترفتار شود، به همین جهت شاه نتوانست با توجه به ضعفی هم که خودش داشت کاری از پیشببرد.

البته شاه خودش هم معتقد بود که واقعاً اگر انگلیس وآمریکا بخواهند می‌توانند او را حفظ کنند و اصلاً اعتقادی نداشت که مردم می‌تواننداو را سرکوب کنند، چون رضاخان را خود انگلیسی‌ها آورده بودند و خودشان هم او رابرداشتند چنین ذهنیتی داشت که اگر بخواهند می‌توانند او را حفظ کنند اما بعد ازمدتی به این نتیجه رسید که آن‌ها نمی‌خواهند او را حفظ کنند به‌خصوص که کارتر گفتهبود تصمیم‌گیری در مورد شاه ایران با مردم ایران است.

من در کتاب تحلیل انقلاب اسلامی هم عنوان کردم آنعاملی که منجر به جرقه انقلاب شد تردیدی نیست که تحریک احساسات مذهبی مردم وپایمال کردن اصول و ارزش‌های انقلابی مردم بود، مقاله 19 دی که علیه امام نوشتهبودند یا اربعین‌های متعدد که عکس امام را آتش زدند، این‌ها طبیعی است اما ما نمی‌توانیمفشار روانی وارد بر شاه را نادیده بگیریم.

در همایش اسراییل راز پیروزی انقلاب را چه عاملی ذکر کردند؟ / شاه به این نتیجه رسید که آمریکا و انگلیس به دنبال حمایت از او نیستند 

پیروزی ناگهانی انقلاب چه شوکی را به دو ابر قدرتمنطقه وارد کرد؟

شوکی که وارد کرد این بود که اولاً با انقلاب‌هایدیگر متفاوت بود چون انقلاب‌های دیگری که در دوران نظام دو قطبی به وجود آمد و بهپیروزی رسید حتماً زیر سایه یکی از ابرقدرت‌ها بود.

اما انقلاب اسلامی که با نهضت امام در سال 42 به وجودآمد با همه قانون‌مندی‌های حاکم بر نظام دو قطبی و نظام سلطه را زیر پا گذاشت.

زمانی روس‌ها رقابت خود و خصومت خود با آمریکا در رابطهبا ایران را کنار گذاشتند و 15 خرداد را هم روس‌ها هم آمریکایی‌ها و هم اروپایی‌هامحکوم کردند و از همان زمان تفاهمی بین این‌ها به وجود آمد که مانع از پیروزیانقلاب شوند.

حتی در زمان جنگ هم با استفاده از تجهیزات نظامی وجنگی به عراق کمک می‌کردند که ایران را نابود کنند.

بنابراین این امر علتش این بود که امام نه‌تنها رژیمشاه را مورد حمله قرار داد بلکه رژیم‌های سلطه‌گر را هم مورد حمله قرار داد تاجایی که شعار نه شرقی نه غربی شعار مردم شد.

شما عنوان کردید که رویکرد انقلاب ارزشی و فرهنگیبوده است، یک نکته‌ای که غرب را از انقلاب ایران ترساند این بود که آن‌ها انقلابما را یک انقلاب شیعی می‌دانستند و استدلال می‌کردند که ایدئولوژی تشیع ایدئولوژیانقلابی است و اگر جلوی‌شان نایستیم، در جای دیگر برای ما مشکل ایجاد می‌کنند، نظرشما در این خصوص چیست؟

تردیدی نیست که آموزه‌های اهل‌بیت به‌خصوص فرهنگعاشورا نقش کلیدی در پیروزی انقلاب داشت، ما در مکتب تشیع اهرم‌ها و شاخصه‌هاییداشتیم که در مسئله پیروزی انقلاب نقش اساسی داشت، یکی از این‌ها مسئله مرجعیتبود.

متأسفانه برادران اهل سنت هزار سال پیش باب اجتهاد رابستند، البته آن زمان برای جلوگیری از دست‌اندازی حکام جاعل این کار را کردند امادر تشیع باب اجتهاد بسته نشد و خودش پتانسیلی برای رهبری انقلاب شد.

 

دوم اینکه قیام امام حسین علیه حکام برای ملتعاشورایی ما یک مدل بود، سوم اینکه تعریفی که ما از اولی الامر داشتیم با تعریفبرادران اهل سنت متفاوت بود.

ما اولی الامر را کسی می‌دانیم که هم عادل باشد، همفقیه هم آشنا به مسائل زمان، اما آن‌ها فقط حاکم بودن را شرط می‌دانستند.

خب غربی‌ها این مسائل را خوب فهمیدند منتها انقلاب بهعنوان انقلاب شیعی به پیروزی نرسید بلکه اساس خود را بر قرآن، سنت و وحدت گذاشت.

درست است که در کوتاه‌مدت تحریک‌هایی از سوی غربی‌هاایجاد شد اما وقتی دیدند ما در مسائل منطقه همه را به یک‌چشم نگاه می‌کنیم و همهمسلمانان موردحمایت ما بودند امروز واقعیت این است که اهل سنت از ما الگوبرداری می‌کنندو بیداری اسلامی که ایجاد شد نتیجه همین بود.

مدلی که امام برای پیروزی انقلاب پیاده کرد باعثبیداری سایر کشورها شد، بابی سعید یک کتابی با عنوان هراس بنیادین نوشته بود که باپیروزی انقلاب تفکر خمینی جایگزین تفکر کمالیزم شد، با توجه به اینکه اگر دودستاورد مهم انقلاب را بیداری اسلامی و احیای جبهه مقاومت بدانیم، این چه تأثیریدر کشورهای مسلمان منطقه و جهان گذاشت؟

یکی از مسائلمهم این بود که انقلاب با ایجاد یک نظام دینی کارآمد مسئله سکولاریسم را به چالشکشاند، واقعیتی که 300 سال جاافتاده بود که دین سیاسی را باید در موزه‌ها پیداکرد، بنابراین نگاه جدی و معناداری به مسئله حکومت دینی وجود نداشت، کمالیزم هم کهدر برابر حکومت دینی در منطقه به وجود آمد.

طبیعتاً پیش ازپیروزی انقلاب می‌بینیم نگاه به دین یک نگاه سنتی و قدیمی است و حتی نهضت‌هایسیاسی‌ای که در منطقه به وجود آمدند، نگاهشان سکولاریستی بود، ما چیزی به نام حرکتاسلامی نداشتیم تنها در منطقه جهان اسلام یک اخوان المسلمین بود که خودشان می‌گفتندنهضت ما نهضت اصلاحی است که حکمرانان را نصیحت کنیم رعایت موازین اسلامی را بکنند،معتقد به انقلاب نبودند.

تنها در ایرانبود که فداییان اسلام و بعد امام گفتند باید اسلام حاکم باشد، بنابراین بعد ازپیروزی انقلاب می‌بینیم تمام نهضت‌های آزادی‌بخش به زباله‌دان تاریخ سپرده شدند وبا موجی که ایجاد شد نتوانستند مقابله کنند.

در همایش اسراییل راز پیروزی انقلاب را چه عاملی ذکر کردند؟ / شاه به این نتیجه رسید که آمریکا و انگلیس به دنبال حمایت از او نیستند 

بنابراین اصلقضیه اینکه عنوان خمینیزم را به کار می‌برند غلط است چون می‌خواهند بگویند امامدین جدیدی را آورده است.

من یک خاطره‌ایدارم از سال 65 در اسراییل که وقتی می‌بینند انقلاب رو به رشد است، 120 نفر ازاسلام شناسان و ایران شناسان را به همایشی دعوت می‌کنند، این‌ها دور هم می‌نشینند،از آن‌ها می‌پرسند راز و رمز پیروزی این انقلاب و تداوم آن چیست؟ و جالب این است جمع‌بندیکه می‌کنند به 3 نتیجه می‌رسند.

می‌گویند اولاًاین انقلاب شیعی است و سنی‌ها با این معیارها نمی‌توانند انقلاب کنند، دوم اینکهالگو دارند و الگویشان عاشورا است و هزار سال است آن را زنده نگه داشته‌اند، سوماینکه انتظار دارند، یعنی هرگز مأیوس نمی‌شوند و یقین دارند یک روزی مهدی موعودظهور خواهد کرد.

آن‌ها به اینجارسیدند که علت چیست منتها یک چیزی را نادیده گرفتند و هنوز هم می‌گیرند و آن قدرتالهی در پیشبرد این انقلاب است. این را نتوانستند بفهمند.

من یادم استوقتی حادثه طبس به وجود آمد و آن فضاحت را برای آمریکا به همراه داشت، یا اینکهامام گفتند خرمشهر را خدا آزاد کرد این در مغز این‌ها فرو نمی‌رود چون نگاهشانمادی گرایانه است.

آقای هارولبراون وزیر دفاع آمریکا در مصاحبه‌ای که بعد از فضاحت در طبس با خبرنگاران گفت کهما تمام تلاشمان را کردیم که در حرکت عملیات نجات پیروز شویم و 170 سال را موردبررسی قرار دادیم که چه شبی طوفان در کویر لوت نمی‌آید و آن شب شبی بود که در طول170 سال آرام بود اما همان شب طوفان می‌شود.

خبرنگاران می‌گویندچطور با همه مطالعات شما باز این اتفاق افتاد؟ براون می‌گوید نمی‌دانم خمینی دربالکن خانه‌اش ایستاده بود و با اشاره هر دستش یک هلی‌کوپتر افتاد، چون نمی‌خواستبگوید خدا چون اگر می‌گفت خدا باید تمام ایدئولوژی‌ها و ملاک‌های خود را کنار می‌گذاشت.

با پیروزیانقلاب و اینکه بازتاب انقلاب بیداری اسلامی را ایجاد کرد،‌ نقش ژاندارمی منطقه کهبین ایران و عربستان تقسیم شده بود به دو جبهه تبدیل شد، یکی جبهه مقاومت که ایرانفرماندهی‌اش را در دست گرفت و جبهه مقابل عربستان که به دنبال سازش با آمریکا بود.کفه ترازو به چه صورت است؟ جبهه مقاومت بیشتر تأثیرگذار بوده یا جبهه سازش؟

من این‌ها را جزتعارض آشتی‌ناپذیر بین ایران و غرب نمی‌بینم، یعنی واقعیت امر این است که انقلاباسلامی یک عنصر تحت سلطه خود را می‌بیند که در راستای تقابل برآمد.

خیلی تلاش کردندما را سرکوب کنند، در طول این 40 سال آمریکا از هیچ توطئه‌ای دریغ نداشت، آمریکایی‌هااز همان روز پیروزی انقلاب توطئه‌های متعددی علیه ایران ترتیب دادند که هنوز همادامه دارد و این توطئه‌هایی که تا الآن صورت گرفته 18 توطئه بوده، اعم از ترورها،کودتاها، فتنه‌ها، جنگ‌های خارجی و حتی منازعات قومی که در همه هم شکست خوردند.

انقلاب اسلامی توانستهپیش برود چون معیارهایش معیارهایی است که طبیعت جامعه انسانی آن را می‌پذیرد، بشر ذاتاًحق‌طلب و عدالت‌جو است، درست است که در جوامع اسلامی روی مردم تأثیر بیشتری داشتهاما ما در صدور انقلاب توجه به این نداشتیم که فکر دولتمردان را تغییر دهیم.

در همایش اسراییل راز پیروزی انقلاب را چه عاملی ذکر کردند؟ / شاه به این نتیجه رسید که آمریکا و انگلیس به دنبال حمایت از او نیستند 

میزان تأثیرگذاریانقلاب در کدام سطح دولت‌ها، ملت‌ها و نهضت‌ها و جنبش‌ها بیشتر بوده است؟

طبیعتاً در سطح ملت‌هاتأثیر بیشتری داشته و روی نهضت‌ها هم همین‌طور و در سطوح دولت‌ها حتی ایجاد مشکلکرده است.

به‌جرئت می‌توانمبگویم حتی در آمریکا هم بازتاب انقلاب را می‌توانیم ببینیم، تسخیر وال‌استریت کهدر آنجا به وجود آمد و یا حرکت‌هایی که همین الآن علیه ترامپ شکل‌گرفته همگی علیه نظام‌هایحاکم است و وقتی ریشه‌یابی می‌کنیم،‌می‌بینیم برگرفته از ریشه‌های انقلاب است.

وقتی مجله معروفکانادایی می‌گوید چرا ما وال‌استریت را به میدان التحریر تبدیل نکنیم، همین مسیررا می‌روند و حتی شیوه و تاکتیک مبارزاتی‌شان هم همان روش انقلابی ما است.

حزب‌الله مولودانقلاب است و الآن به عنوان یک سمن قدرتمندی در منطقه نقش خود را ایفا می‌کند.

بحث تأثیرگذاریجبهه‌های عربستان و ایران را هم توضیح دهید؟

جبهه سازش درگذشته شاه را به عنوان یک حامی اسرائیل و آمریکا در کنار خود می‌دیدند اما الآن درمقابل خود می‌بینند، بنابراین جبهه سازش برای اینکه این خطر را رفع کند به دنبالسازش با اسرائیل و آمریکا رفت، چون بقای خود را در سازش می‌دیدند.

انقلاب ما، بعد4 دهه هنوز پویایی خود را حفظ کرده و می‌تواند مولد حرکت‌های دیگر باشد.

دقیقاً همین‌طوراست، حرکت بیداری اسلامی را شبیه 15 خرداد 42 خودمان می‌بینم، ما آن زمان یک حرکتیرا شروع کردیم و نتیجه‌اش را 15 سال بعد دیدیم، آنچه در این کشورها رخ داد خوب بوداما مدیریت نداشت.

می‌دانستند حسنیمبارک و قذافی و بن علی را نمی‌خواهند اما جایگزین آن را نمی‌دانستند، من آن را درعلم سیاست شورش می‌دانم نه انقلاب، یعنی شورش مردمی در نفی نظام حاکم که معمولاًیا تبدیل به کودتا می‌شود که در مصر شد، یا تبدیل به رفورم که در تونس شد و یاتبدیل به انقلاب می‌شود که در ایران شد.

ما باید منتظرباشیم، یقیناً این‌ها آتش زیر خاکستر در این کشورها است و باید شاهد باشیم که درآینده به حالت انقلاب درآید.

سخن پایانی؟

من در پایان می‌خواهمنویدی به عزیزان بدهم با توجه به اینکه این انقلاب یک انقلاب الهی است و خون شهداهم ضامن تحقق و پیشرفت این انقلاب است، ما در آینده چالشی که نتوانیم با آن مواجهبشویم نداریم، این انقلاب روزبه‌روز گسترده‌تر خواهد شد.

انقلاب ما محکمو قدرتمند است، جمهوری اسلامی البته از لحاظ ساختاری ضعف‌هایی دارد که دلیل آنالگوبرداری از غرب است.

مهم‌ترین مسئلهما الآن دولت سازی است که هنوز در این مورد هم داریم درجا می‌زنیم، امیدوارم خداتوفیق دهد بتوانیم این مرحله را پشت سر بگذاریم و به سمت یک تمدن اسلامی برویم.

از اینکه وقتخود را در اختیار مشرق قرار دادید، ممنونم


منبع : مشرق


لینک کوتاه مطلب :


برچسب ها : انقلاب - آمریکا - اسلامی - اینکه - منطقه - عنوان - این‌ها - سرکوب - پیروزی - مسئله - ایجاد - آن‌ها - نابود - بنابراین - انقلاب‌های - ژاندارمی - کشورها - گرفته - کنند، - مسائل - منتها - البته - باشد، - سیاست - نتیجه - بیشتر - کارتر - تبدیل - عربستان - خارجی - بیداری - متفاوت - زمانی - آمریکایی‌ها - نبود، - می‌بینیم - معتقد - نداشت - می‌دانستند - داشت، - اسلام - مقاومت - خرداد - انقلابی - می‌گوید - سیاسی - می‌تواند - می‌داد - نادیده - منوچهر - ثابتی - وزارت - پیاده - فضاحت - فرانسه - جمهوری - شرایطی - به‌خصوص - نمی‌خواهند - گذاشت - خودشان - پیروزیانقلاب - می‌کنند، - دنبال - سرویس - می‌کردند - آورده - روس‌ها - بخواهند - دانشگاه - متفاوتی - سیگنال‌های - رضاخان - مطالعات - خشونت - اجتهاد - دستور - تأثیر - مقایسه - می‌توانند - واقعیت - طوفان - بازتاب - کردیم - خبرنگاران - دارند - محمدی - بیشتری - می‌دیدند - سرباز - اسرائیل - وال‌استریت - نهضت‌ها - شناسان - نتوانستند - جایگزین - کمالیزم - خمینی - انگلیس - دادند - اسراییل - حکومت - گفتگو - گفتند - نداشتیم - ازپیروزی - نداشت، - الامر - مذهبی - مجبور - دیگری - به‌خودی‌خود - می‌گویند - اتفاق - قاعده - فرماندهان - مردمی - کارمندان - بوداما - انسانی - بیرون - معمولاً - نیکسون - جلوگیری - اصلاً - مواجه - جدیدی - گرفتند - آینده - می‌کند - هلی‌کوپتر - جامعه - شهریور - پرویز - ویتنام - اقتصادی - نه‌تنها - افزایش - می‌کنیم - رژیم‌های - معاون - اشاره - نظامی - ارزش‌های - ارزشی - جنگ‌های - مدیریت - قدرتمند - زندانیان - ادامه - یکسری - اولین - خاطرات - روسیه - فرهنگی - نمی‌شوند - نیروهای - واقعاً - ساختار - دوران -

مطالب مرتبط با : در همایش اسراییل راز پیروزی انقلاب را چه عاملی ذکر کردند؟ / شاه به این نتیجه رسید که آمریکا و انگلیس به دنبال حمایت از او نیستند
نظر شما در مورد : در همایش اسراییل راز پیروزی انقلاب را چه عاملی ذکر کردند؟ / شاه به این نتیجه رسید که آمریکا و انگلیس به دنبال حمایت از او نیستند

*

*


آخرین اخبارپربحث ترین ها