0
لاریجانی: سخنان مقامات سعودی علیه ایران سخیف و بی‌مقدار است

تاریخ انتشار : سه شنبه 19 اردیبهشت 1396 - ساعت : 09:09

کد مطلب: 159894 چاپ به اشتراگ گذاشتن

لاریجانی: سخنان مقامات سعودی علیه ایران سخیف و بی‌مقدار است

مازندمجلس: سیاست > مجلس - رئیس مجلس شورای اسلامی حضور کارمندان دولتی در شرکت های خصوصی را مغایر قانون اساسی عنوان کرد و مجلس به کیمیسیون اصل نود ماموریت داد حضور وزیر آموزش و پرورش در یک شرکت خصوصی را بررسی کند.

مازندمجلس:بهگزارش خبرآنلاین، علی لاریجانی در نطق پیش از دستور خود اعیاد شعبانیه گفت و اظهارکرد: انتظار در مکتب اهل بیت جزو بهترین عبادات محسوب می شود. انتظار جهت دار و روبه پیشرفت بودن تفکر مسلمانان را تامین می کند به طوری که هیچ مسلمانی به ناامیدیدچار نشود. همه فرق اسلامی در موضوع ظهور امام زمان متفق القول هستند و اختصاص بهمسلمانان ندارد.

ویگفت: ملاحظه می کنید این وعده الهی که منجی عالم بشریت جهان را پر از عدل و دادخواهد کرد زندگی دنیا را از نیست انگاری نجات می دهد و در ادعیه دعا برای امامزمان جایگاه بالایی دارد.

رئیسمجلس تاکید کرد: امیدواریم خداوند مسلمانان و ملت عزیز ما را موفق به ادراک حقیقت ظهورکند و از شر دشمنان اسلام حفظ کند که این روزها شاهد هستید که از درون و بیرون بهحیثیت و آبرو و ستون های عالم اسلام هجوم آورده اند. تروریست ها زمینه ساز شده اندو فضا و مجال برای استکبار و صهیونیست فراهم کرده اند تا علیه مسلمانان توطئهکنند.

ویادامه داد: برخی کشورهای منطقه متاسفانه در این دام قرار گرفته و عامل تفرقه وماجراجویی های منطقه شده اند. سخنان اخیر مسئولان سعودی گرچه آنقدر سخیف و بی‌مقداراست که نیاز به پاسخ ندارد اما حکایت از تلاش های استکبار برای مسئله سازی برایمنطقه دارد که این کشورهای کژاندیش را مفتخر به تفرقه افکنی بیشتر کنند و همینطوربرخی اظهارت بی پایه مسئولان آمریکایی در موضوع هسته ای همه و همه موید نگاه رهبریمعظم است که بارها تاکید فرمودند با انتخابات و حضور موثر و جدی مردم این توطئه هااز بین می رود.

لاریجانیگفت: این یک واقعیت روشن است که ایران در پناه رهبری هوشمند و ملتی متحد و در صحنهاز انواع توطئه ها رسته است و در آینده نیز چنین است. امیدواریم در انتخابات پیشرو نیز ملت ایران با حضور یکپارچه خود در برابر این توطئه ها عزت و سربلندی ملی راتامین کنند. از همه همکاران که در هیات های نظارت تلاش کردند انتخابات شوراها بهقاعده در مسیر خود قرار گیرد تشکر می کنم.

رئیسمجلس سپس موضوع سخن را عوض کرد و گفت: حادثه دردآور معدن در استان گلستان همه ملترا عزادار کرد. از تلاش های همه مسئولان ملی و استانی که در جهت کمک به کارگرانگرامی تلاش کردند تشکر می کنم. از همکار گرامی آقای ابراهیمی و کمیسیون صنایع کهاز لحظات اولیه حادثه هیاتی را برای بررسی اعزام کردند تشکر می کنم و لازم استکمیسیون صنایع بررسی همه جانبه  در اینموضوع و تخلفات صورت گرفته انجام دهد و روشن کند چرا ایمنی لازم در معدن وجودنداشته و کارگران عزیز اینگونه در معرض خطر قرار گرفته اند. نظارت دستگاه های ملیو محلی چرا به موقع عمل نکرده اند؟ این گزارش هم برای روشن شدن ابعاد حادثه و سهممتخلفین مهم است و هم برای آینده کارگران معادن و رعایت ضوابط ایمنی آنها بسیار اهمیتدارد.

ویادامه داد: از کمیسیون صنایع مجددا می خواهم با دقت لازم در اسرع وقت گزارش خود رابه مجلس ارائه کند و از خداوند متعال برای درگذشتگان این حادثه علو درجات راآرزومندیم و به خانواده آنها تسلیت می گوییم.

لاریجانیدر ادامه از سند 2030 گفت:  لازم استکمیسیون آموزش رسیدگی و بررسی جدی کند که اولا نظرات رهبری معظم در اسرع وقت تحققیابد و ثانیا مشخص شود چرا این مسیر طی شد و نظرات کمیسیون اخذ نشد و نتیجه را بهمجلس گزارش کنند. مخصوصا با توجه به برنامه ششم که وزارت آموزش و پرورش صرفا موظفبه اجرای سند تحول است به دقت به این موضوع رسیدگی جدی شود.

رئیسمجلس در پایان درباره برخی موضوعات مطرح شده درباره دانش آشتیانی سخن گفت: درباره وزیرآموزش و پروش و مطالب معاول اول و سخنگوی قوه قضائیه که از شرکتی سخن گفتند کهایشان در هیات مدیره آن است. با توجه به نص صریح اصل 141 قانون اساسی که کارمنداندولت را از حضور در هیات مدیره و مدیرعاملی شرکت های خصوصی منع می کند لازم استکمیسیون اصل نود در اسرع وقت رسیدگی کند، وزیر محترم و مسئولان قوه قضائیه دعوتشوند و مطلب روشن شود که چناچه تخلفی از این اصل قانون اساسی و قوانین مربوطه صورتگرفته است نسبت به وزیر آموزش و پرورش تصمیم گیری شود.

29213

 

 


منبع : خبرآنلاین

برچسب ها : #موضوع #حادثه #مسئولان #صنایع #کمیسیون #بررسی #انتخابات #استکمیسیون #درباره #رسیدگی #آموزش #گزارش #گرفته #توطئه #مسلمانان #رئیسمجلس #سعودی #نظرات #انتظار #منطقه #کارگران #پرورش #سخنان #اساسی #قانون #مدیره #قضائیه #ایمنی #ندارد #لاریجانی #رهبری #اسلام #استکبار #تفرقه #آینده #نظارت #کشورهای #تاکید #امیدواریم #خداوند #ویادامه

لینک کوتاه مطلب :

نظر شما در مورد : لاریجانی: سخنان مقامات سعودی علیه ایران سخیف و بی‌مقدار است