تاریخ انتشار : شنبه 10 تیر 1396 - ساعت : 09:10

کد مطلب: 175139 چاپ به اشتراگ گذاشتن

تشتت و جند دستگی ، سوغاتی نواصولگرایان برای راستگرایان سنتی ؛ ابروهای گرده خورده اصولگرایان نشانه چیست ؟

مازندمجلس: اصولگرایان امروز بیش از هر زمان دیگر نیاز به یک واکاوی اساسی دارند تا مشخص شود آیا منشاء شکست ها را باید در تاکتیک ها جستجو کند یا در گفتمان جریان اصولگرا.

مازندمجلس: سیکل ناکامی های اصولگرایان در انتخابات، از سال92 آغاز و در انتخابات سال 94 و  96 بار دیگر تکرار شد. در شرایطی که جناح راست تصور می کردبا تغییر برخی تاکتیک‌های به کار گرفته شده در انتخابات های گذشته می تواند نتیجه رابه سود خود برگرداند اما در بزنگاه باز هم همان درد همیشگی به سراغ اصولگرایان آمد تا ناکامی، نتیجه تشتت و چنددستگی تصمیمات اصولگرایانه باشد.

حتی جبهه مردمی نیروهای انقلاب که تلاش کرد با تغییر سازوکار تصمیم گیری در جریان اصولگرا، اختلافات بین راست گرایان را کمرنگ کند در نهایت از درون دچار چنددستگی شد تا برخلاف ادعای اولیه برای معرفی یک نامزد به صحنه انتخابات، با دو کاندیدای رسمی و چند کاندیدای غیررسمی که از سازوکار این جبهه گلایه داشتند وارد میدان شود. کاندیداهایی که نام هیچ کدامشان از صندوق رای به عنوان پیروز بیرون نیامد. 

شکست در تبلیغات

ابروهای گره کرده اصولگرایان نشان می‌دهد درنقد به عملکرد این جناح یک اتفاق نظر وجود دارد اما برخی، نقد را در گفتمان می‌بینند و خواستار تغییر و بازسازی گفتمانی جریان اصولگرا هستند و برخی دیگر معتقدند استراتژی و تاکتیک این جریان خصوصا در ارتباط گیری با مردم و مقابله با رقیب باید دچار تغییر و بازسازی شود.

حجت الاسلام مجتبی ذوالنور، نماینده اصولگرای مجلس دهم از زمرهافرادی است که معتقد است جناح اصولگرا بازی را در تبلیغات باخته است. نمایندهمردم قم به خبرآنلاین می گوید«من معتقدم  کاریکه جریان انقلابی باید انجام دهد جلوگیری از برخی تبلیغات غلط است چراکه تبلیغات غلطمواضع جریان اصولگرایی را به گونه ای جلوه داد که رای لازم را نتوانست کسب کند.»

او تاکید دارد: در گام اول اصولگرایان  باید خود را خوب نشان دهند و در گام بعد مانع تاثیرگذاریتبلیغات سوء شوند.

البته ذالنور اصلاح گفتمان اصولگرایی را نیز لازممی داند و در همین رابطه خاطرنشان می کند که«گفتمان اصولگرایی نواقصی دارد که نیاز به اصلاح داردکه باید این نواقص را رفع کند. مقام معظم رهبری اعتقادشان این است کههر دستگاهی باید روز به روز در جهت تکامل گام بردارد و خود را بازیابی کند؛ غفلت هاو روزمرگی ها ممکن است هر جریانی را از ادامه کار باز دارد لذا هیچ جریانی بی نیازاز اصلاح نیست و طبیعی است که جریان اصول گرایی خارج از این قاعده قرار نمی گیرد ولازم است در جهت بازیابی خود تلاش کند.»

وی در پاسخ به این سوال که اینکه چرا اصولگرایان نتوانستندرای زنان و جوانان را جذب کنند می گوید« این موضوع کلیت ندارد اما به هر صورت می توانستبیشتر باشد که  در همان اصلاح گفتمان اصولگراییمی گنجد.»

اما این تنها ذالنور نیست که سیاستتبلیغاتی اصولگرایان را نقطه ضعف این جناح می داند، بلکه محسن کوهکن نیز از دیگرنمایندگان اصولگرای مجلس دهم، فرو رفتن اصولگرایان در لاک دفاعی  را ضعف جناح راست عنوان کرده و به اعتقاد اوهزینه احمدی نژاد را این جریان پرداخت کرده است. او در گفت و گویی که با خبرآنلاین داشتاظهار کرد: نقطه ضعف اصولگرایان این بود که جریان اصولگرایی در تدوین نقطه نظرهایشو در رد اتهامات واهی که در دوران انتخابات ریاست جمهوری به آنها وارد شد موفق عملنکرد. به نظرم اصولگرایان به جای آنکه موضع تدافعی بگیرند باید موضع تهاجمی بهخود می گرفتند. سال 84 در مرحله اول انتخابات، آقای احمدی نژاد نماینده اصولگرایاننبود و اساسا آقای احمدی نژاد در فرایند شورای هماهنگی نیروهای انقلاب ورود نکرد وبه صورت مستقل تصمیم گرفت پس با چه دلیلی نقاط قوت دولت احمدی نژاد باید فراموششود و اگر نقاط ضعف فراوانی داشته است باید اصولگرایان هزینه آن را بدهند.

اشتباه تاکتیکی

«به جای قالیباف رئیسی باید کنار می کشید» این یکیاز مهمترین محورهای اختلاف بر سر علت شکست اصولگرایان در انتخابات 96 است درواقعافرادی مانند محمدعلی پورمختار معتقدند اشتباه اصولگرایان نه در گفتمان که درتاکتیک بود، تاکتیکی که «جمنا» تصمیم گیرنده آن بوده است. نماینده اصولگرای مجلسدهم عمده ترین نقدهایش را متوجه "جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی" کردو گفت: با کنار رفتن آقای قالیباف 50 درصد آرا قالیباف به سمت آقای روحانی کشیدهشد بسیاری از اعضای ستاد آقای قالیباف به سمت آقای روحانی رفتند و در ستاد آقایروحانی فعال شدند، نهایتا هم به آقای روحانی رای دادند.  اگر آقایرئیسی کنار می کشید همه آرا او به سمت قالیباف می رفت. ولی این طرف بر مبنای تحلیلو رویکردهایی که خود رای دهندگان داشتند تصمیم گرفتند به دیگری رای دهند.

نواصولگرایی؛ دردی پنهان

از سوی دیگر ظهور نواصولگرایانی که تا کنون چهره ای رادیکالی بهنسبت اصولگرایان سنتی از خود نشان داده اند موجب شده تا صدای انتقادها از درون اردوگاهراست بلندتر شود، به ویژه وقتی این تصور پیش آمد که شاید این گروه تصمیم دارند تا ازمحوریت جامعتین بکاهند و خود پرچمدار اصولگرایی شوند. در این راستا صحبت های عضوحزب موتلفه اسلامی را می توان مهر تائیدی بر این گمانه دانست. حشمت الله فلاحتپیشه در گفت و گو با خبرآنلاین پیکان انتقادش را به سمت این گروه نشانه می رود ومی گوید: افرادی پیشقراول اصولگرایان شدند که بیشتر تفنگدار هستند و اصلا زبان نرمبلد نبودند و بیشتر با زبان تهدید و تخریب می خواستند رای جمع کنند. وی می گوید: آقای رئیسی هرچند شخصیت آرامی دارد اما قربانی بخشی ازاطرافیانش شد. افرادی که نمی دانند با حوزه اجتماعی باید با زبان نرم سخن گفت واین مشکلی است که هنوز در میان اصولگرایان مرتفع نشده است.

 گفتمانیکه باید اصلاح شود

هرچند در میان شخصیت های جناح راست  دیدگاه های متفاوتی نسبت به علل و عوامل ناکامیهای اصولگرایان وجود دارد اما به نظر می رسد این انتخابات آنها را در یک موضوعاساسی هم عقیده کرده است و آن اینکه گفتمان اصولگرایی نیاز به اصلاح دارد حتی برخیمانند« ناصر ایمانی» معتقد است اصولگرایان باید برای شکستن پیله اطراف خود شجاعتبه خرج دهند. او می گوید اصولگرایان باید از غلظت ایدئولوژیک نگاه خود بکاهند وغلظت عملگرایی شان را باید بیشتر کنند.

حتی جبهه مردمی نیروهای انقلاب که تلاش کرد با تغییر سازوکار تصمیم گیری در جریان اصولگرا، اختلافات بین راست گرایان را کمرنگ کند در نهایت از درون دچار چنددستگی شد تا برخلاف ادعای اولیه برای معرفی یک نامزد به صحنه انتخابات، با دو کاندیدای رسمی و چند کاندیدای غیررسمی که از سازوکار این جبهه گلایه داشتند وارد میدان شود. کاندیداهایی که نام هیچ کدامشان از صندوق رای به عنوان پیروز بیرون نیامد. 

شکست در تبلیغات

ابروهای گره کرده اصولگرایان نشان می‌دهد درنقد به عملکرد این جناح یک اتفاق نظر وجود دارد اما برخی، نقد را در گفتمان می‌بینند و خواستار تغییر و بازسازی گفتمانی جریان اصولگرا هستند و برخی دیگر معتقدند استراتژی و تاکتیک این جریان خصوصا در ارتباط گیری با مردم و مقابله با رقیب باید دچار تغییر و بازسازی شود.

حجت الاسلام مجتبی ذوالنور، نماینده اصولگرای مجلس دهم از زمرهافرادی است که معتقد است جناح اصولگرا بازی را در تبلیغات باخته است. نمایندهمردم قم به خبرآنلاین می گوید«من معتقدم  کاریکه جریان انقلابی باید انجام دهد جلوگیری از برخی تبلیغات غلط است چراکه تبلیغات غلطمواضع جریان اصولگرایی را به گونه ای جلوه داد که رای لازم را نتوانست کسب کند.»

او تاکید دارد: در گام اول اصولگرایان  باید خود را خوب نشان دهند و در گام بعد مانع تاثیرگذاریتبلیغات سوء شوند.

البته ذالنور اصلاح گفتمان اصولگرایی را نیز لازممی داند و در همین رابطه خاطرنشان می کند که«گفتمان اصولگرایی نواقصی دارد که نیاز به اصلاح داردکه باید این نواقص را رفع کند. مقام معظم رهبری اعتقادشان این است کههر دستگاهی باید روز به روز در جهت تکامل گام بردارد و خود را بازیابی کند؛ غفلت هاو روزمرگی ها ممکن است هر جریانی را از ادامه کار باز دارد لذا هیچ جریانی بی نیازاز اصلاح نیست و طبیعی است که جریان اصول گرایی خارج از این قاعده قرار نمی گیرد ولازم است در جهت بازیابی خود تلاش کند.»

وی در پاسخ به این سوال که اینکه چرا اصولگرایان نتوانستندرای زنان و جوانان را جذب کنند می گوید« این موضوع کلیت ندارد اما به هر صورت می توانستبیشتر باشد که  در همان اصلاح گفتمان اصولگراییمی گنجد.»

اما این تنها ذالنور نیست که سیاستتبلیغاتی اصولگرایان را نقطه ضعف این جناح می داند، بلکه محسن کوهکن نیز از دیگرنمایندگان اصولگرای مجلس دهم، فرو رفتن اصولگرایان در لاک دفاعی  را ضعف جناح راست عنوان کرده و به اعتقاد اوهزینه احمدی نژاد را این جریان پرداخت کرده است. او در گفت و گویی که با خبرآنلاین داشتاظهار کرد: نقطه ضعف اصولگرایان این بود که جریان اصولگرایی در تدوین نقطه نظرهایشو در رد اتهامات واهی که در دوران انتخابات ریاست جمهوری به آنها وارد شد موفق عملنکرد. به نظرم اصولگرایان به جای آنکه موضع تدافعی بگیرند باید موضع تهاجمی بهخود می گرفتند. سال 84 در مرحله اول انتخابات، آقای احمدی نژاد نماینده اصولگرایاننبود و اساسا آقای احمدی نژاد در فرایند شورای هماهنگی نیروهای انقلاب ورود نکرد وبه صورت مستقل تصمیم گرفت پس با چه دلیلی نقاط قوت دولت احمدی نژاد باید فراموششود و اگر نقاط ضعف فراوانی داشته است باید اصولگرایان هزینه آن را بدهند.

اشتباه تاکتیکی

«به جای قالیباف رئیسی باید کنار می کشید» این یکیاز مهمترین محورهای اختلاف بر سر علت شکست اصولگرایان در انتخابات 96 است درواقعافرادی مانند محمدعلی پورمختار معتقدند اشتباه اصولگرایان نه در گفتمان که درتاکتیک بود، تاکتیکی که «جمنا» تصمیم گیرنده آن بوده است. نماینده اصولگرای مجلسدهم عمده ترین نقدهایش را متوجه "جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی" کردو گفت: با کنار رفتن آقای قالیباف 50 درصد آرا قالیباف به سمت آقای روحانی کشیدهشد بسیاری از اعضای ستاد آقای قالیباف به سمت آقای روحانی رفتند و در ستاد آقایروحانی فعال شدند، نهایتا هم به آقای روحانی رای دادند.  اگر آقایرئیسی کنار می کشید همه آرا او به سمت قالیباف می رفت. ولی این طرف بر مبنای تحلیلو رویکردهایی که خود رای دهندگان داشتند تصمیم گرفتند به دیگری رای دهند.

نواصولگرایی؛ دردی پنهان

از سوی دیگر ظهور نواصولگرایانی که تا کنون چهره ای رادیکالی بهنسبت اصولگرایان سنتی از خود نشان داده اند موجب شده تا صدای انتقادها از درون اردوگاهراست بلندتر شود، به ویژه وقتی این تصور پیش آمد که شاید این گروه تصمیم دارند تا ازمحوریت جامعتین بکاهند و خود پرچمدار اصولگرایی شوند. در این راستا صحبت های عضوحزب موتلفه اسلامی را می توان مهر تائیدی بر این گمانه دانست. حشمت الله فلاحتپیشه در گفت و گو با خبرآنلاین پیکان انتقادش را به سمت این گروه نشانه می رود ومی گوید: افرادی پیشقراول اصولگرایان شدند که بیشتر تفنگدار هستند و اصلا زبان نرمبلد نبودند و بیشتر با زبان تهدید و تخریب می خواستند رای جمع کنند. وی می گوید: آقای رئیسی هرچند شخصیت آرامی دارد اما قربانی بخشی ازاطرافیانش شد. افرادی که نمی دانند با حوزه اجتماعی باید با زبان نرم سخن گفت واین مشکلی است که هنوز در میان اصولگرایان مرتفع نشده است.

 گفتمانیکه باید اصلاح شود

هرچند در میان شخصیت های جناح راست  دیدگاه های متفاوتی نسبت به علل و عوامل ناکامیهای اصولگرایان وجود دارد اما به نظر می رسد این انتخابات آنها را در یک موضوعاساسی هم عقیده کرده است و آن اینکه گفتمان اصولگرایی نیاز به اصلاح دارد حتی برخیمانند« ناصر ایمانی» معتقد است اصولگرایان باید برای شکستن پیله اطراف خود شجاعتبه خرج دهند. او می گوید اصولگرایان باید از غلظت ایدئولوژیک نگاه خود بکاهند وغلظت عملگرایی شان را باید بیشتر کنند.


منبع : نامه نیوز

برچسب ها : #اصولگرایان #جریان #انتخابات #گفتمان #اصولگرایی #اصلاح #تصمیم #قالیباف #احمدی #تغییر #تبلیغات #اصولگرای #بیشتر #نماینده #روحانی #اصولگرا #نیروهای #انقلاب #خبرآنلاین #بازسازی #بکاهند #عنوان #ذالنور #اسلامی #معتقدند #جریانی #اینکه #معتقد #بازیابی #افرادی #شخصیت #تاکتیکی #کاندیدای #رئیسی #اشتباه #مردمی #گرفتند #سازوکار #داشتند #چنددستگی #نشانه #شورای #مستقل #دادند #نهایتا #دلیلی #نواصولگرایانی #پنهاناز #نواصولگرایی؛ #آقایروحانی #رویکردهایی #تحلیلو #مبنای #آقایرئیسی #دیگری #دهندگان #هماهنگی #اعضای #پورمختار #درتاکتیک #رادیکالی #گیرنده #محمدعلی #مانند #مهمترین #اختلاف #درواقعافرادی #مجلسدهم #نقدهایش #بسیاری #محورهای #رفتند #فراوانی #هزینه #کشیدهشد #متوجه #یکیاز #بدهند #فراموششود #موتلفه #شودهرچند # گفتمانیکه #راست  #دیدگاه #متفاوتی #مرتفع #مشکلی #قربانی #ازاطرافیانش #دانند #اجتماعی #عوامل #ناکامیهای #شجاعتبه #ایدئولوژیک #وغلظت #عملگرایی #اطراف #شکستن #موضوعاساسی #عقیده #برخیمانند #ایمانی #آرامی #هرچند #راستا #پرچمدار #عضوحزب #فرایند #تائیدی #جامعتین #ازمحوریت #انتقادها #اردوگاهراست #بلندتر #دارند #گمانه #دانست #نبودند #تهدید #تخریب #خواستند #نرمبلد #تفنگدار #فلاحتپیشه #پیکان #انتقادش #پیشقراول #بهنسبت #داشتاظهار #تاکتیک #استراتژی #خصوصا #ارتباط #مقابله #گفتمانی #خواستار #درنقد #عملکرد #اتفاق #می‌بینند #الاسلام #مجتبی #انقلابی #جلوگیری #چراکه #غلطمواضع #کاریکه #معتقدم  #ذوالنور #زمرهافرادی #باخته #نمایندهمردم #می‌دهد #تبلیغاتابروهای #نهایت #برخلاف #ادعای #اولیه #کمرنگ #گرایان #ناکامی #نتیجه #گزارش #اختلافات #معرفی #نامزد #پیروز #بیرون #نیامد # شکست #صندوق #کدامشان #غیررسمی #گلایه #میدان #کاندیداهایی #نتوانست #تاکید #اعتقاد #دفاعی  #اوهزینه #پرداخت #تدوین #دیگرنمایندگان #کوهکن #ندارد #توانستبیشتر #اصولگراییمی #سیاستتبلیغاتی #نظرهایشو #اتهامات #تهاجمی #بهخود #مرحله #اصولگرایاننبود #بگیرند #تدافعی #دوران #ریاست #جمهوری #عملنکرد #موضوع #جوانان #نواقصی #داردکه #نواقص #رهبری #خاطرنشان #رابطه #اصولگرایان  #تاثیرگذاریتبلیغات #البته #لازممی #اعتقادشان #دستگاهی #گرایی #قاعده #ولازم #نتوانستندرای #طبیعی #نیازاز #تکامل #بردارد #روزمرگی #ادامه #اساسا

لینک کوتاه مطلب :

نظر شما در مورد : تشتت و جند دستگی ، سوغاتی نواصولگرایان برای راستگرایان سنتی ؛ ابروهای گرده خورده اصولگرایان نشانه چیست ؟


X https://sport45.site/