مصادره كردن پیروزی دكتر روحانی  را منصفانه نمی دانم/ در عملكرد ربیع فلاح نقاط ضعف و قوت با هم دیده می شود/ عزل مدیران نا همسو با اصلاحات و اعتدال یك مطالبه ملی ست

تاریخ انتشار : سه شنبه 13 تیر 1396 - ساعت : 11:20

کد مطلب: 176153 چاپ به اشتراگ گذاشتن

مدیرکل آموزش و پژوهش استان مازندران در گفت و گو با مازندمجلس؛

مصادره كردن پیروزی دكتر روحانی را منصفانه نمی دانم/ در عملكرد ربیع فلاح نقاط ضعف و قوت با هم دیده می شود/ عزل مدیران نا همسو با اصلاحات و اعتدال یك مطالبه ملی ست

اختصاصی مازندمجلس: ربیع فلاح می­ توانست در عزل و نصب­ های بعضی از همراهان ستادی خود و مدیران دستگاه های اجرایی در استان بهتر عمل كند. وجود بعضی از مدیران ضعیف و ناهمسو با دولت در مازندران و بعضی از مشاوره های غلط بعضی از مشاوران استاندار كه احساس مسوولیت و دلسوزی چندانی نسبت به دولت و مردم و حتی شخص استاندار هم نداشتند ، هم به دولت، هم به استان و هم به استاندار ضربه و آسیب زده است

مازندمجلس:  لطف الله آجدانی مدیرکل آموزش و پژوهش استان مازندران و معاون ستاد دکتر روحانی در مازندران با حضور در دفتر گروه رسانه ای موثق به بیان دیدگاه های خود پرداخت که مهمترین بخش های این گفت و گو از نظرتان می گذرد:

عملكرد آقای ربیع فلاح استاندار مازندران در دولت یازدهم را چگونه ارزیابی می­ كنید؟


برای ارزیابی عملكرد استاندار مازندران در دولت یازدهم باید دید با چه شاخص­ ها و ملاك­ هایی می­ خواهیم به ارزیابی و نقد بپردازیم، گاهی ممكن است یك شخص یا گروه یا یك حزب براساس مطالبات شخصی و گروهی و حزبی خود فارغ از درست یا نادرست بودن و به حق بودن یا به ناحق بودن آن مطالبات بخواهد عملكرد ربیع فلاح را ارزیابی كند، كه در این صورت بدیهی است آن شخص یا گروه یا حزب، براساس میزان تأمین و تحقق مطالبات خود از ربیع فلاح، او را موفق یا ناموفق تلقی و معرفی می­ كند. معتقدم بهترین شاخص و ملاك برای نقد و ارزیابی عملكرد هر استاندار از جمله استاندار مازندران در دولت یازدهم، میزان انطباق آن عملكرد با سیاست­ ها و اهداف دولت تدبیر و امید است. زیرا ربیع فلاح استاندار و نماینده عالی یك شخص یا یك گروه و یا یك حزب نیست، بلكه وی استاندار و نماینده عالی دولت تدبیر و امید در استان است.

از منظر كارشناسی معتقدم همان­گونه كه دولت تدبیر و امید در سطح كلان و ملی عملكرد خود توأمان دارای نقاط قوت و ضعف و دستاوردها و ناكامی­ هایی است، عملكرد ربیع فلاح نیز از این قاعده مستثنی نیست. افراط و تفریط و مطلق نگری را آفت خطرناكی برای اعتدال و عقلانیت می دانم. ربیع فلاح دارای یك شخصیت اخلاق مدار و روحیه تلاشگر است. اما قطعاً در عملكرد او هم نقاط قوت و هم نقاط ضعف دیده می شود. نباید از برابر این واقعیت فرار كرد كه چه از ربیع فلاح خوشمان بیاید و چه خوشمان نیاید، وی از نظر دولت تدبیر و امید و به استناد ملاك­ ها و شاخص­ های ارزیابی سالانه عملكرد استانداران كشور از سوی دولت در بسیاری از حوزه­ ها موفق تلقی شده و حتی در بسیاری از موارد در رتبه اول تا ششم استانداران كشور قرار گرفته است. این سخن به این معنی نیست كه ربیع فلاح دارای بعضی ضعف­ ها و ناكامی­ ها نبوده است و یا در بعضی از حوزه­ ها و موارد نمی توانست عملكرد بهتری داشته باشد. سخن این است كه باید دقت شود علل و ریشه­ های بعضی از ضعف­ها و ناكامی­ های در عملكرد ربیع فلاح را باید به دو بخش تقسیم كرد: بخشی از آن تابعی از پاره ای ناكامی­ ها و ضعف­ های دولت تدبیر در بعضی امور و نیز اعمال فشارهای خارج از اراده او در سطح ملی و استانی است و بخشی از آن ناكامی­ ها و ضعف­ ها نیز ریشه در كم توجهی ربیع فلاح به بعضی از امور و به ویژه پیامدهای زیانبار حضور و عملكرد بعضی از مدیران ضعیف و ناهمسو با دولت تدبیر و امید در استان دارد. معتقدم  به رغم بعضی فشارها و ملاحظاتی كه عرصه را در مواردی بر ربیع فلاح تنگ كرده است ، وی می­ توانست در عزل و نصب­ های بعضی از همراهان ستادی خود و مدیران دستگاه های اجرایی در استان بهتر عمل كند. وجود بعضی از مدیران ضعیف و ناهمسو با دولت در مازندران و بعضی از مشاوره های غلط بعضی از مشاوران استاندار كه احساس مسوولیت و دلسوزی چندانی نسبت به دولت و مردم و حتی شخص استاندار هم  نداشتند ، هم به دولت، هم به استان و هم به استاندار ضربه و آسیب زده است.اما همچنان تاكید می كنم هرگونه نقد و ارزیابی مطلق انگارانه عملكرد ربیع فلاح استاندار دولت تدبیر و امید در مازندران بدون توجه به ضرورت جمع و تفریق دستاوردها و ناكامی ها و نقاط قوت و ضعف عملكرد او، یك تحلیل ریشه دار در تعصبات كور و عقیم زنده باد و مرده باد هایی است كه با آن مخالفم. بدون انكار بعضی انتقادات وارد به عملكرد ربیع فلاح در بعضی از موارد و امور، به صراحت بر این باورم كه هرگونه مخالفت های افراطی ناشی از مطلق نگری منجر به نادیده گرفتن بعضی از دستاوردها و نقاط مثبت در عملكرد ربیع فلاح ، با درجات متفاوتی ، آلوده به غرض و بی اخلاقی و بی انصافی است.

پیام رای بالای مردم مازندران به آقای روحانی در انتخابات اخیر چیست؟


پیام واضح است: نه به افراطی گری، نه به خشونت طلبی، نه به گروه های فشار غیر قانونی و فراقانونی و آری به مصالح نظام و منافع ملی از گذرگاه اصلاحات و اعتدال و عقلانیت در امور و آری به قانون مداری، شایسته سالاری، آزادی های مشروع قانونی و مدنی و حقوق شهروندی.


عملكرد ستاد انتخاباتی آقای روحانی در مازندران را چگونه ارزیابی می كنید؟


  قطعاً پیروزی درخشان دكتر روحانی در اردیبهشت 96 بیش و پیش از هر عامل دیگری محصول و مرهون رشد آگاهی های عمومی و اراده ملت برای تداوم اصلاحات و اعتدال در ایران بوده است. و البته كه همه نخبگان اصلاح طلب و اعتدال گرا، احزاب و تشكل های سیاسی اصلاح طلب و اعتدال گرا و اقشار مختلف مردم حامی اصلاحات و اعتدال با درجات متفاوتی نقش آفرین بوده اند. در این میان بدون تردید با توجه به فعالیت ستادهای مختلف حامی روحانی و تأكید بر اهمیت آن فعالیت ها نقش ستاد انتخاباتی دكتر روحانی در استان مازندران با رهبری مهندس نریمان كه از شخصیت های متفكر و برجسته اصلاحات و اعتدال در سطح ملی و از مدیران موفق و توانمند ملی هستند و همكاری مسئولین و فعالان این ستاد را بسیار برجسته و ارزشمند می دانم. اما مصادره به مطلوب كردن پیروزی دكتر روحانی در انتخابات اردیبهشت 96 و انحصار آن برای و به نام هر شخص، حزب و یا ستادی را نه منصفانه می دانم و نه عاقلانه.

دیدگاه شما درباره عزل و نصب مدیران استان در فضای پسا انتخاباتی چیست؟
 تحولات مدیریتی در پسا انتخابات بسیار ضروری و اجتناب ناپذیر است. با پیروزی دكتر روحانی در اردیبهشت 96، تداوم اصلاحات و اعتدال در كشور و جامعه محقق شد ، اما تحقق تقویت اصلاحات و اعتدال و دولت دوازدهم تدبیر و امید نیازمند تحولات جدی مدیریتی در حوزه های مختلف و در سطوح مختلف است.اعتدال از ویژگی ها و الزامات اصلاحات و دولت تدبیر و امید است، اما اعتدال به مفهوم تداوم حضور مدیران ناهمسو با اصلاحات و دولت تدبیر و امید نیست. عزل مدیران نا همسو با اصلاحات و اعتدال یك مطالبه ملی در میان اصلاح طلبان و اعتدال گرایان و یك ضرورت برای دولت تدبیر و امید است. مطالبه و ضرورتی كه  در كشور، استانها و شهرها ، بی هیچ تردیدی باید از گذرگاه تدبیر و عقلانیت، جامع نگری، شایسته سالاری، اجتناب از افراط و تفریط و منافع طلبی و انحصارطلبی های شخصی و قومی و  حزبی مغایر مصالح و منافع ملی و مخالف سرشت و اهداف جریان اصلاحات و اعتدال و با تاكید بر اجماع حداكثری  و فراگیر عقلای اصلاحات و اعتدال ، به آن نگریست و در آن قدم نهاد.

نویسنده :

برچسب ها : #لطف ا... آجدانی #مدیرکل آموزش و پژوهش استان مازندران #عملکرد ربیع فلاح استاندار مازندران


مصادره كردن پیروزی دكتر روحانی  را منصفانه نمی دانم/ در عملكرد ربیع فلاح نقاط ضعف و قوت با هم دیده می شود/ عزل مدیران نا همسو با اصلاحات و اعتدال یك مطالبه ملی ست

لینک کوتاه مطلب :

نظر شما در مورد : مصادره كردن پیروزی دكتر روحانی را منصفانه نمی دانم/ در عملكرد ربیع فلاح نقاط ضعف و قوت با هم دیده می شود/ عزل مدیران نا همسو با اصلاحات و اعتدال یك مطالبه ملی ست


نظرات کاربران در مورد : مصادره كردن پیروزی دكتر روحانی را منصفانه نمی دانم/ در عملكرد ربیع فلاح نقاط ضعف و قوت با هم دیده می شود/ عزل مدیران نا همسو با اصلاحات و اعتدال یك مطالبه ملی ست

ابوالفضل بادپا

چهار شنبه 14 تیر 1396

۱۳ تیر گذشت
اما کسی در استان مازندران حتی در آمل برای قله دماوند ” بلندترین قله ایران و بلندترین قله آتشفشانی آسیا “ارزشی قائل نشد .
انتظار این بود که رسانه ها این کم کاری متولیان امر را ، پوشش دهند.
نمی دانم گیر کار کجاست؟!
شاید هم پس این سکوت علتی معنادار وجود دارد!
هر علت معناداری هم وجود داشته باشد یا نباشد اما می خواهم این را علناً بگویم تا همگان بدانند قله دماوند ریشه در خاک آمل دارد و شاید عده ای منفعت طلبی باشند که امتیازاتی دریافت کرده باشند و این به منزله حق السکوتیست که در این زمینه ها اظهار نظری نداشته باشند!می بینیم آستانه امامزاده هاشم (ع) و دشت لار را…تمام طول تاریخ گواه بر این است که این مناطق جزئی از خاک آمل بود و نیز هست اما متأسفانه نمی دانم به چه دلایلی چگونه دشت لار برای آمل است اما مدیریتش را محیط زیست استان تهران و شهرستان دماوند انجام می دهد؟! سد لار برای آمل است اما تمام آبش را تهران می برد؟!نمیدانم چگونه نماینده آمل اعلام می دارد آستانه امامزاده هاشم (ع) از سوی اوقاف کشور مدیریتش را که به ناحق شهرستان دماوند گرفته بود و قرار بود از سوی اوقاف لاریجان دوباره تحت مدیریت قرار گیرد نشد؟نمی دانم شهرستان دماوند با چه اجازه در محدوده لاریجان جاده احداث می کند و محیط زیست دماوند در این مناطق از مازندران اجازه گشت زنی و مدیریت دارد؟چرا مسئولین قضایی شهرستان در این مسئله ورود نمی کنند؟چرا در ارتفاعات روستای نوا اطراف دریاچه ساهون آب این مناطق و منطقه سرخه تِلار امیری را به سمت حوزه شهرستان دماوند هدایت می کنند با کسب چه اجازه ای؟
جهان هر کس به اندازه ی وسعت فکر اوست ولیکن چون دیروز گذشت و فرداها پیش روست این وسعت نگاه مسئولین امر را از ضعف خودمان می بینم که چرا بایستی اجازه دهیم عده ای بی عرضه متولی کاری باشند که از عهده اش بر نمی آیند و چنین روز مهمی که روز ملی هم نام گذاری شده فراموش شود؟
از رسانه های مستقل استان مازندران و شهرستان هزارسنگر آمل و می خواهم بر اتفاقاتی که در بخش لاریجان میگذرد ورود کنندتا دیر نشده زیرا بایستی همت کنید تا شاهد این نباشیم که لاریجان فیروزکوهی دیگر باشد که به ناحق از استان مازندران جدا شود.
مهندس ابوالفضل بادپا

X https://sport45.site/