مازندمجلس - پایگاه خبری مجلس مازندران

کد مطلب : 180692 -تاریخ انتشار : جمعه 30 تیر 1396 -ساعت : 12:55

چاپ به اشتراگ گذاشتن
رای رئیسی با رقیب‌هراسی به دست آمد نه روحانی / پاسخ آماری به ادعاهای ستاد رئیسی /درک اشتباه تیم جمنا و رئیسی از وضعیت جامعه

یافته‌های آخرین نظرسنجی پس از انتخابات؛

رای رئیسی با رقیب‌هراسی به دست آمد نه روحانی / پاسخ آماری به ادعاهای ستاد رئیسی /درک اشتباه تیم جمنا و رئیسی از وضعیت جامعه

مازندمجلس: آیپو که در سال 92 اولین مرکز نظرسنجی بود که چند روز مانده به انتخابات پیروزی حسن روحانی را پیش بینی کرده بود، امسال نیز 48 ساعت قبل از انتخابات در نظرسنجی خود اعلام کرد که روحانی بین 59 تا 62 درصد رای خواهد داشت.

مازندمجلس: داود حشمتی : برخلاف تصور رایجی که مابیناصولگرایان وجود دارد، رای روحانی به هیچ وجه سلبی و با رقیب هراسی به دست نیامدهاست. براساس آخرین نظرسنجی آیپو که بعد از انتخابات انجام شده است، اتفاقا این رایآقای رئیسی بود که با این شیوه به دست آمده است.

آیپو که در سال 92 اولین مرکز نظرسنجی بود کهچند روز مانده به انتخابات پیروزی حسن روحانی را پیش بینی کرده بود، امسال نیز 48ساعت قبل از انتخابات در نظرسنجی خود اعلام کرد که روحانی بین 59 تا 62 درصد رایخواهد داشت. خروجی صندوق رای هم نشان داد که پیش بینی دقیق داشت. چراکه رای روحانی8/58 درصد (تقریبا همان59) درصد بود و در صورتی که انتخابات ادامه پیدا می‌کند (حداقل به مدت دو ساعت)همانطور که روحانی نیز بارها اعلام کرد رای او سه تا چهار میلیون افزایش پیدا می‌کردو به نزدیکی 62 درصد می رسید.

این مرکز نظرسنجی که خارجاز ایران قراردارد و از طریق تلفنی نظرسنجی انجام می دهد در آخرین یافته‌های خودخبر می‌دهد: ‌«۳۸ درصد از رای دهندگان به روحانی می‌گویند به دلایلی چون شایستگی‌هایشخصی، سوابق قبلی یا جهت‌گیری‌های سیاسی ویبه او رای داده‌اند، تنها ۱۵ درصد از رای‌دهندگان به رئیسی می‌گویند به همین دلایلبه او رای داده‌اند.»

نکته اصلی رای رقیبهراسانه اینجاست که براساس این نظرسنجی «۱۷ درصد از رای‌ دهندگان به رئیسی می‌گویند به دلیل این که نمی‌خواسته‌اندبه روحانی رای بدهند به رئیسی رای داده‌اند، در حالی که تنها ۵ درصد از رای دهنگان به روحانی می‌گویند به خاطر رای ندادن به رئیسی بهاو رای داده‌اند.»

یافته های آخرین نظرسنجی پس از انتخابات؛ رای رئیسی با رقیب هراسی به دست آمد نه روحانی / پاسخ آماری به ادعاهای ستاد رئیسی/ درک اشتباه تیم جمنا و رییسی از وضعیت جامعه

به دوران رقابت‌های انتخاباتی برگردیم. جایی که رجانیوز در مطلب اصلی خود در تاریخ شنبه 16 اردیبهشت می‌نویسد: «طبیعی ترین کنش ممکن برای دولتی که در بهترین حالت "بی کارنامه" و در واقع بینانه ترین حالت"بدکارنامه" بوده است اتخاذ روش "رقیب هراسی" برای ایجاد فضای رعب نسبت به شکست بالقوه اش است.»

دو روز بعد همین ادبیات در گفته‌های حجت الاسلام رئیسی نیز دیده می شود: «دولت نمی‌تواند با سخنرانی و حرف زدن پشت تریبون شعارهایش را محقق کند و اصلا نباید رقیب هراسی کرد.اینکه دولت مدام می‌گوید اگر دیگران بیایند چه اتفاقی می‌افتد اصلاصحیح نیست؛ اگر ما بر سر کار بیاییم اصلا با غارتگر بیت المال سر سازش نداریم و اجازه نمی‌دهیم اموال کشور چپاول شود. (16 اردیبهشت 96)

سه روز بعد ستاد آقای رئیسی این خط را تکرار و در بیانیه ای رسمی بااتهام زنی به دولت نوشت: «استفاده بی اندازه از بیت المال برای برگزاری جشن ها و میتینگ های انتخاباتی و در راس همه اینها آغاز پروژه "رقیب هراسی" از جمله اینبی اخلاقی ها است.» (مشهد، 19اردیبهشت96)

حتی این روند بعد از انتخابات هم ادامه داشت. مخالفان دولت به ارزیابی غلط و غیردقیق رای مردم پرداختند. کیهان که در سرمقاله قبل از انتخابات خود به قلم سعدالله زارعی از پیروزی «قطعی» رئیسی خبر داده بود پس از انتخابات دلیل رای آوردن روحانی را رقیب هراسی عنوان کرد و از دولت پرسید: «چرا از نبود دارو و شیرخشک و قیمت ارز و وضعیت تورمدر دولت دهم سخن گفته شد و اعلام شد اگر جریان رقیب بر سر کار آید، باز هم همان وضعیت پیش خواهد آمد. بگذریم که این نوع ادبیات رقیب هراسی چقدر صحیح و مستدل بود.»(سرمقاله کیهان، اول خرداد 96)

با همین تحلیل های غلط بود که برخی در جمنا قالیباف را وادار به کناره‌گیری به نفع رئیسی کردند. تحلیل‌هایی که مبتنی برنظرسازی‌ها بود تا نظرسنجی‌های واقعی. این تعبیری بود که البته پرویز امینی(تحلیگر اصولگرا)، برای انتقاد به مدعیان تصمیم گیر در جمنا بیان کرده بود.

حالا نتیجه آخرین نظرسنجی آیپو نشان می‌دهد وعده‌‌‌هایانتخاباتی درصد بیشتری از مردمی که به رئیسی رای‌ داده‌اند را به خود جلب کرده است(۴۳ درصد) در مقابل تنها ۲۶ درصد از رای دهندگان به روحانی به خاطروعده‌هایش رای دادند.

یافته های آخرین نظرسنجی پس از انتخابات؛ رای رئیسی با رقیب هراسی به دست آمد نه روحانی / پاسخ آماری به ادعاهای ستاد رئیسی/ درک اشتباه تیم جمنا و رییسی از وضعیت جامعه

درحالی که اصولگرایان مدعی بودند روحانی 40درصد رای منفی دارد، بعد از انتخابات و در این نظرسنجی مشخص میشود حدود نیمی از کسانی که می‌گویند در انتخابات اردیبهشت ۹۶ به روحانی رای داده‌اند، دلیل رای خود را رضایت از عملکرد او می‌دانند.» این به آن معناست که مردم حقیقتا می دانستند کارنامه عملکرد دولت برخلاف سیاه‌نمایی‌های رقیب تا چه اندازه مثبت بود.

همچنین در این نظر سنجی یک پنجم از رای دهندگانبه روحانی لزوم دادن فرصتی به رئیس جمهورِ بر سر کار برای به پایان رساندن برنامه‌هایشو یا آشنا بودن او با راه و رسم امور پس از چهار سال تصدی این مقام را دلیل رایدادند اعلام کردند. یک پنجم دیگر نیز بر موفقیت روحانی در امضای برجام، رفع تحریم‌ها و پرهیز از جنگ به عنوان دلایل رای به او انگشت می‌گذارند.

آنچه لازم است تحلیلگران اصولگرا به آن توجهکنند این است که تنها ۷ درصد از تعبیر «انتخاب بین بد و بدتر» به عنوان دلیل رای به روحانی استفادهمی‌کنند.

در تحلیل رای آقای رئیسی نیز این نظرسنجی نشانمی‌دهد که در میان رای‌دهندگان به رئیسی، بیشترین افراد (۲۷ درصد)در مورد دلیل رای به او، ناموفق بودن روحانی در تحقق وعده‌‌هایش اشاره می‌کنند. یک پنجم (۲۲ درصد) از این افراد دلایلی چون تلاش رئیسی برای زدودن فقر و مبارزه بانابرابری را عنوان می‌کنند و یک پنجم دیگر بر دلایلی چون مبارزه رئیسی با «بی بند وباری» و «بی حجابی»‌ و مانند آن دست می گذارند. دست آخر حدود ۱۲ درصد می گویند به خاطر تغییر اوضاع به رئیسی رای داده‌اند.

یافته های آخرین نظرسنجی پس از انتخابات؛ رای رئیسی با رقیب هراسی به دست آمد نه روحانی / پاسخ آماری به ادعاهای ستاد رئیسی/ درک اشتباه تیم جمنا و رییسی از وضعیت جامعه

نتایج این نظرسنجی نشان می‌دهد تیمی که درجمنا و در کنار آقای رئیسینشسته بودند درک درستی از وضعیت جامعه نداشتند. آن روزها فکر می کردند همه رایروستاها متعلق به آقای رئیسی است و دلیل رای نیاوردن او این بود که تعرفه ها دیربه شعب فرستاده شده است. درحالی که نتیجه این نظرسنجی و تحلیل رای مردم نشان می‌دهدآنها از اساس باخواسته‌های واقعی مردم و درک آن فرسنگ ها فاصله دارند.


منبع : نامه نیوز


لینک کوتاه مطلب :


برچسب ها : رئیسی - روحانی - نظرسنجی - انتخابات - داده‌اند - هراسی - می‌گویند - اعلام - عنوان - دهندگان - تحلیل - می‌دهد - دلایلی - اردیبهشت - وضعیت - اصولگرا - واقعی - برخلاف - نتیجه - براساس - درحالی - مبارزه - افراد - عملکرد - سرمقاله - اندازه - انتخاباتی - رای‌دهندگان - یافته‌های - پیروزی - جامعه - کارنامه - ادامه - المال - ادبیات - کیهان -

نظر شما در مورد : رای رئیسی با رقیب‌هراسی به دست آمد نه روحانی / پاسخ آماری به ادعاهای ستاد رئیسی /درک اشتباه تیم جمنا و رئیسی از وضعیت جامعه

*

*


آخرین اخبارپربحث ترین ها