جمنا و مصیبت‌هایش!

تاریخ انتشار : سه شنبه 17 مرداد 1396 - ساعت : 11:33

کد مطلب: 185541 چاپ به اشتراگ گذاشتن

جمنا و مصیبت‌هایش!

مازندمجلس: سیاست > احزاب و شخصیت‌ها - با توجه به همه انتقادات جور و واجور به جمنا به نظر می‌رسد حداقل اعضای رده بالای آن باید فکری به حال خودشان و تشکلشان بکنند؛ فکری برای خروج از اغما.

مازندمجلس:تک‌وپاتک‌ها دیگر خیلی زیاده شده؛ تک و پاتک درجناح اصولگرا. اگر قبلا تفاوت نظر در اردوگاه راست‌ها درباره به وحدت رسیدن یانرسیدن بود حالا بعد از گذشت دو ماه و بعد از به وحدت رسیدن آن ها (هرچند با هزارحرف و حدیث) آنقدر انتقاد  طیف‌های مختلف علیه یکدیگر زیاد شده که انگاردیگر وضعیت راست‌گراها از قبل هم متزلزل تر شده است. همه این حرف و حدیث‌ها همفعلا به یک جا ختم می‌شود: جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی یا همان جمنا.

اگر قبل و بعد از انتخابات به حاشیه راندن جامعتین از سوی این جبهه، مخالفت‌ها با مرکزیت جمنابرای اصولگرایان، لزوم تغییر ساختار جمنا، انتقادها به عملکرد انتخاباتی این جبههو مقصر دانستن سیاست های پنهان و آشکار آن در شکست اصولگرایان در انتخابات اخیر ازمواردی بود که گریبان این تشکل نوپا را گرفته بود حالا این جبهه با اتهامات دیگریهم روبرو شده است؛ اتهامی که مصطفی میرسلیم نامزد مورد حمایت حزب موتلفه اسلامی آنرا روانه اعضای جمنا کرده و البته  واکنشهایی را هم برانگیخته است.
با توجه به همه انتقادات جور و واجور به جمنا به نظر می رسد حداقل اعضای رده بالایآن باید فکری به حال خودشان و تشکلشان بکنند؛ فکری برای خروج از اغما.

موتلفه دلخور است؟

موتلفه ای ها همچنان دل خوشی از جمنایی ها ندارند؛ آن ها پیش از این ودر همان زمان که اصولگرایان در تب و تاب تشکیل جبهه نیروهای مردمی انقلاب بودند وگزینه هایشان را برای ورود به انتخابات محک می زدند، اعضای این حزب دیرپای اصولگراتمایلی به پیوستن به تشکل نوپای اصولگرایان نداشتند. همان زمان هم اعلام کردند کهجداگانه مسیرشان را ادامه می دهند و نتیجه اش هم معرفی نامزد مستقل از دیگراصولگرایان شد. هرچند انتخابات مانند چندین دوره قبل از موتلفه نامزد مستقل داشت برایشانشیرین نبود اما ان ها راه خودشان رفتند. حالا بعد از گذشت نزدیک به سه ماه از انتخاباتریاست جمهوری، مصطفی میرسلیم اتهامی را روانه جمنا کرده است؛ «اگر جمنا در زمانانتخابات منسجم از حزب مؤتلفه اسلامی عمل کرد، تنها به دلیل استفاده آن از امکاناتنهادهای نظامی بود.»
میرسلیم در حالی از ارتباط جمنا و نهادهای نظامی گفته که باز هم بر اختلاف نظرمیان موتلفه و این تشکل سیاسی اصولگرا تاکید کرده و گفته است که جمنا درانتخابات اخیر به هیچ وجه به حزب موتلفه کمکی نکرده و از همان ابتدا با اعلامنامزدی او نیز به عنوان کاندیدای این حزب مخالف بوده است.
به خاطر همین دلخوری ها هم هست که او آخرسر پاتکی هم به نامزد موردتایید جمنا زده و گفته: «خدمت در جوار امام رضا (ع) با ریاست جمهوری تفاوت فاحشدارد. بارها گفته ام که اگر من جای «رئیسی« بودم به هیچ وجه وسوسه نمی شدم کهآستان قدس را رها کنم و برای رئیس جمهوری برنامه ریزی کنم.»

واکنش‌ها به یک اظهارنظر

هنوز زمان زیادی از اظهارات جدید میرسلیم نگذشته بود که واکنش ها به آنآغاز شد. پرویز سروری عضو شورای مرکزیجمنا یکی از چهره هایی بود که به این موضوع پرداخت و در گفت وگو با خبرانلایناز اظهارات میرسلیم ابراز تاسف کرد؛ «ما از این اظهارات آقای میرسلیم متأسفیم. ازابتدا قرار بود مجموعه ای که آقای میرسلیم را کاندیدا کرد، بر اساس فرایندی تعریفشده وقتی جمنا به جمع بندی رسید، از آن جمع بندی تبعیت کند. اما متأسفانه از اینجمع بندی تبعیت نشد. حتی وقتی که حزب موتلفه رسما اعلام کرد از گزینه جمنا حمایتمی کند اما آقای میرسلیم برخلاف اظهارات قبلی خود عمل کرد. او گفته بود «در چارچوبحزب و بر مبنای تصمیم حزب عمل می کند» اما سنت شکنی کرد و به تصمیم حزب گرن ننهادو در انتخابات ریاست جمهوری به عنوان نامزد شرکت کرد. بعد از آن هم شاهد بیانات از آقای میرسلیم هستیم که واقعا باعث تأسفاست. نمی دانم آقای میرسلیم از اینکه با گفتارش دائما در جریان نیروهای انقلابشقاق و تردید ایجاد کند و بسترهایی که می تواند به انسجام و اتحاد نیروهای انقلابمنتهی شود آنها را تضعیف کند، چه سودی می برد. این واقعا باعث تأُسف و تعجب است.»  
این ابراز تعجب و تاسف در حالی از سوی پرویز سروری صورت گرفت که از آن طرف یعنی ازدرون حزب موتلفه چهره ای همچون حمیدرضا ترقی عضو شورای مرکزی حزب موتلفه بهمیرسلیم انتقاد کرده و گفته است که حرف های او شخصی بوده و موتلفه به میرسلیم تذکرداده است. او می گوید «آقاي میرسلیم نگاه شخصی خود را بیان کرده و حزب موتلفه بادیدگاه های او مخالف است و حتی درباره این حرفش تذکر جدی به آقای میرسلیم داده است؛ « درباره آن صحبت در شورای مرکزی تذکر جدی به آقای میرسلیم داده شد. ابهاماتو شائبه هایی ایشان داشت و بر آن اساس چنین مطالبی را بیان کرد که درست هم نبود. جمنا ازابتدا هدفش عبور از تحزب و اصولگرایی بود. به همین خاطر هیچ ائتلافی در آن وجودندارد و فقط نیروهای انقلابی در آن مجموعه هستند.»
او درباره رابطه موتلفه و جمنا هم البته توضیحاتی داده و گفته که ما بانیروهای انقلاب درباره حمایت از آقای ابراهیم رئیسی ائتلاف کردیم، ولي در جمنا هضمنشدیم؛ «اصولا آنها احزاب را نمی توانستند در درون خودشان هضم کنند، بلکه اشخاص ونیروهای انقلاب را عمدتا جمع کرده بودند. فقط ما درباره حمایت از نامزد نهایی باآنها ائتلاف کردیم.»

بعد از این اظهارات بود که سیدمحمد حسینی عضو هیئت رئیسه جبهه مردمی خبر از نگارش نامه ای از سوی جمنا به دبیرکلحزب موتلفه اسلامی داد و گفت که مطالب انتساب داده شده به آقای میرسلیم که خود یکنیروی انقلابی و سابقه دار در مباحث سیاسی است، می‌بایست توسط خود وی و حزب متبوعشتکذیب و جبران شود.. (اینجا)

ادامه اختلافات با جمنا؛ از سنتی‌ها تانواصولگراها

اختلاف نظر حزب موتلفه اسلامی با جمنا در حالیبیشتر از گذشته بروز پیدا کرده است که تنها آن ها نیستند که همچنان با ساز و کارجبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی اختلاف دارند؛ بطوریکه گروه های سنتیاصولگرا، مشخصا جبهه پیروان خط امام و رهبری و همچنین نواصولگرایانی همچون اعضای جبههپایداری هم همچنان نمی خواهند اسم جمنا بر دوش آن ها سنگینی کند. گویی
گرچه مجید متقی فر سخنگوی جبهه پایداری در گفت وگو با خبرآنلاین گفتهاست که جبهه پایداری با جمنا مشکلی ندارد اما اعضای جبهه پایداری از همان ابتدایتشکیل جمنا نشان دادند که چندان تمایلی به سینه زدن زیر بیرق جمنا ندارند.
علاوه بر آن ها، غیبت تشکل ها و چهره های شاخص اصولگرایی در نخستین مجمع عمومیجبهه ای که خود را نماینده اصولگرایان می دانست، اعلام برائت برخی جریان هایاصولگرا از برخی نامزدهایی که جمنا آن ها را برگزیده بود خبر می داد، اعلام انصرافبرخی نامزدهای جمنا از نامزدی در انتخابات هم از وجود ناهماهنگی ها و نقاط اختلافیحکایت داشت که از همان ابتدا در ساماندهی نیروهای انقلاب به چشم می خورد و روز بهروز گلایه های سنتی های اصولگرا را بیشتر می کرد. گرچه همان زمان هم در نهایتپیران اصولگرا مشی خود را بر همراهی با نواصولگرایانی که پرچم جمنا را بالا بردهبودند قرار دادند تا شاید بعد از سالها وحدت حداکثری در این جریان حاصل شود.
حالا هم بعد از گذشت دو ماه و نیم از انتخابات ریاست جمهوری، چهره ای همچونمحمدرضا باهنر دبیرکل جبهه خط امام و رهبری همچنان از سازو کار جمنا راضی نیست و بابیان اینکه « تدوام محوریت جمنا در جریان اصولگرا، مشخص نیست» اعلام کرده که قائلبه احتمال تجدید سازمان این تشکل نوپا است.

حسین سبحانی‌نیا دیگر عضو جبهه پیروان خط امام و رهبری یکی دیگر ازسنتی های اصولگرا است که به توان مدیریتی جمنا شبهه وارد کرده و گفته است: «البتهافراد خوبی در رأس جمنا قرار دارند اما در رده سایرین هستند و خیلی ویژگی هایممتازی برای ایجاد این هماهنگی ها نداشتند. به عبارت دیگر نیروهای کاریزماتیک وتأثیرگذار در مجموعه آنها نبود. حالا اینکه در ادامه جمنا بتواند عامل همبستگی همهنیروهای اصولگرا شود، باید گفت از همان اول با تردید به آن نگاه می شد کما اینکهاشاره شد برخی در حمایت این مجموعه مردد بودند و برخی پیوستگی با جمنا را محکماعلام نکردند. طبیعتا بعد از انتخابات انگیزه های قبل از انتخابات کمتر خواهد بودبنابراین بحث های حاشیه ای که این روزها نسبت به جمنا مطرح می شود در این راستااست. اصولگرايان باید سازوکاری باشدکه بتواند مقبولیتی حتما در میان مجموعه های اصولگرا داشته باشد ولی اگر یکسازوکاری دیکته شده باشد، فکر نمی کنم این سازوکار دیکته شده بتواند نظر مجموعههای اصولگرا را همراه خودش داشته باشد.»

قالیباف هم دل خوشی ندارد!

سنتی‌ها و نواصولگرایانی همچون جبهه پایداری که از همان اول تکلیفشانرا با جمنا مشخص کرده بودند اما محمدباقر قالیباف جزئی ازآن ها بود. می خواست برای سومین بار بختش را بیازماید و این بار روی کمک  هم طیفی هایش حساب کرده بود. وارد انتخابات همشد، در مناظره ها هم طوفان به پا کرد اما آخرسر نتیجه برایش چیزی نشد جز خروج ازانتخابات به نفع ابراهیم رییسی.
هر چند او در آن زمان خودش را تابعی از جمع اصولگراها اعلام می کرد اما همین تابعیتبا دلخورهایی همراه بود. آقای شهردار وقتی دید که دوستان اصولگرایش سر بزنگاه اورا تنها گذاشتند و نتیجه هم چیزی جز شکست برایشان نبود، دلخوری هایش را بروز داد.علاوه بر اظهارات اطرافیان نزدیک او که معتقد بودند اگر رییسی کنار رفته بودقالیباف انتخابات را به دور دوم می کشید، خود او هم بالاخره سکوتش را شکست و درنامه ای گلایه آمیز طیف های مختلف اصولگرایی را نواخت. او در حالی در این نامه ازتحرکات سیاسی آن ها گلایه کرد که ایده لزوم حرکت به سمت نواصولگرایی را مطرح و ازاصولگرایان خواست که به این سمت حرکت کنند. هرچند قالیباف منظورش را از لزوم اینحرکت چندان واضح نکرد اما به نظر نوک پیکان انتقادات او بیشتر به سمت جمنا بود؛ تشکلیکه قالیباف دیگر دل خوشی از آن ها ندارد.

مصائب یک تشکل نوپا

حاشیه‌های کناره گیری قالیباف از انتخابات، کنارهگیری اصولگرایان سنتی از جمنا، ساز ناکوک نواصولگرایانی همچون پایداری‌ها با اینجبهه، بحران لیدری و مدعیان این لیدری، انتقاد به سازو کار جمنا از مهندسی آرا درانتخاب کاندیداها تا شایعاتی مانند رد و بدل پول از سوی کسانی همچون علیرضا زاکانیو...
این‌ مصائب یک حزب یا تشکل سیاسی قدیمی نیست بلکه مشکلات یک تشکل با عمر 5 ماههاست. حالا هرچقدر اعضای جمنا بگویند برای تغییر، ترمیم و بازسازی این تشکل برنامهدارند یا کسانی مانند سیدمحمد حسینی عضو هیئت رئیسه جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی اعلامکند که «سند راهبردی» این جبهه آماده شده و این سند «نقشه راه 4 سال آینده» خواهدبود، اما حرف و حدیث های درون گروهی و بیرون گروهیبدجور یقه جمنایی‌ها را گرفته است. آن‌ها که نه دیگر «های و هوی» قبل از انتخاباترا دارند و نه وحدت کم و بیششان را، حالا به نظر باید برای ادامه مسیرشان فکری جدیکنند. فکری که یا آن ها را برای ماندن در شاهراه تحرکات سیاسی کشور آماده می کندیا مانند چند ماه گذشته زمینه را برای امتحان بیراهه‌ها فراهم خواهد کرد.

27219


منبع : خبرآنلاین

برچسب ها : #میرسلیم #موتلفه #انتخابات #اصولگرا #نیروهای #اسلامی #انقلاب #نامزد #اعلام #اعضای #اصولگرایان #اظهارات #درباره #جمهوری #سیاسی #همچون #قالیباف #مجموعه #مردمی #ادامه #نواصولگرایانی #مانند #پایداری #همچنان #جریان #حمایت #رهبری #اینکه #خودشان #اختلاف #بتواند #انتقاد #اصولگرایی #شورای #ندارد #گلایه #ریاست #هرچند #نتیجه #پیروان #رئیسه #کردیم #ائتلاف #ابراهیم #سیدمحمد #سنتی‌ها #حسینی #گذشته #بیشتر #رییسی #خواست #مصائب #لیدری #آماده #کسانی #تغییر #همراه #علاوه #چندان #انقلابی #دارند #دیکته #دادند #واقعا #نظامی #مصطفی #اتهامی #ابتدا #مخالف #عنوان #نزدیک #مستقل #البته #روانه #انتقادات #نداشتند #مسیرشان #دلخوری #آخرسر #تصمیم #تبعیت #مختلف #تردید #گرفته #ایجاد #حاشیه #ازابتدا #تفاوت #رئیسی #پرویز #سروری #ابراز #مرکزی

لینک کوتاه مطلب :

نظر شما در مورد : جمنا و مصیبت‌هایش!


X https://sport45.site/