امروز دوشنبه 03 مهر 1396 ساعت 05:58:42

آرشیو پیوند ها درباره ما ارتباط با ما

مازندمجلس - پایگاه خبری مجلس مازندران

کد مطلب : 1569 -تاریخ انتشار : یکشنبه 24 خرداد 1394 -ساعت : 22:25

چاپ به اشتراگ گذاشتن
دولت و گفت‌وگو با احزاب، تشکل‌ها و نهادهای مدنی

دولت و گفت‌وگو با احزاب، تشکل‌ها و نهادهای مدنی

شکل‌گیری گفت‌وگو پیشاپیش وابسته به میل واراده‌ افراد و گروه‌هادراین رابطه است.به خصوص آنجاکه مقصود ما دولت،احزاب،تشکل‌هاونهادهای مدنی باشندکه هرکدام با توجه به ماهیت و ماموریت خویش، نقشی موثردراداره‌ امور عمومی ایفا مي‌کنند.بنابرتعریف رایج،احزاب وتشکل‌هاي مردم‌نهادتوسط شهروندان وبرای پیگیری مطالبات و اهداف خویش و برای تأثیر در سیاست‌گذاری‌های خرد و کلان و نیز مشارکت در اداره‌ امور عمومی سازمان مي‌یابند.

مازند مجلس: در جامعه‌ای با خلاء عنصر «گفت‌وگو» بین شهروندان،مسائل حل نشده؛ گره‌ها کورتر و معضلات همچنان به قوت خودباقی خواهند ماند.

گفت‌وگو، موجب«مفاهمه»و«درک متقابل از یکدیگر»می شود. معمولاً در جوامعی که استبداد و تمامیّت‌خواهی، ریشه‌ای دیرینه در فرهنگ و تاریخ آن سرزمین دارد و هنوز ساختار حقیقی و حقوقی نظام اجتماعیِ آن به سوی نظمی دموکراتیک حرکت نکرده و یا در حال گذار است،کمترمشاهده می‌شودکه افراد و گروه‌های مختلف برای حلّ مسائل ومعضلات و نیزاداره‌ و مدیریت جامعه بایکدیگربه گفت‌وگو بنشینند. در عصردولت مدرن و با رشدوگسترش نهادهای دموکراتیک ووسایل ارتباطات جمعی، امکانِ گفت‌وگو بیش ازپیش افزایش یافته است.

به طور مثال رسانه‌های دیداری و شنیداری، احزب، تشکل‌ها و نهادهای مدنی، محیط وساختاری را در جامعه به‌وجود آورده‌اند که شهروندان، گروه‌های نخبه جامعه ونیز دولتمردان و...امکانِ رویارویی شنیدن نظرات یکدیگر را بیش از هر زمانِ دیگری در اختیار دارند.بنانهادن این ساختارها، اگرچه می‌تواند مسیر را به سمت و سوی گفت‌وگو بگشاید،امابه تنهایی متضمنِ برقراری این امر نیست.

شکل‌گیری گفت‌وگو پیشاپیش وابسته به میل واراده‌ افراد و گروه‌هادراین رابطه است.به خصوص آنجاکه مقصود ما دولت،احزاب،تشکل‌هاونهادهای مدنی باشندکه هرکدام با توجه به ماهیت و ماموریت خویش، نقشی موثردراداره‌ امور عمومی ایفا مي‌کنند.بنابرتعریف رایج،احزاب وتشکل‌هاي مردم‌نهادتوسط شهروندان وبرای پیگیری مطالبات و اهداف خویش و برای تأثیر در سیاست‌گذاری‌های خرد و کلان و نیز مشارکت در اداره‌ امور عمومی سازمان مي‌یابند.

با توجه به اساس مردمی این نهادها، آنها می‌توانند روابط مستمری در سطوح مختلف جامعه با شهروندان برقرار سازند، لذا مي‌توان گفت مطالبات و اهدافی که پیگیری می‌کنند، نماینده اقلیت‌ها و اکثریت شهروندان یک جامعه است.اکنون، پس از دو سال از روی آمدن دولت «تدبیر و امید»، کشور به دلیل سیاست‌های ناصحیح كار  و سوءمدیریت‌های دولت‌های نهم و دهم بامشکلات و معضلات فراوانی روبه‌رو است.

علی‌رغم تلاش‌های فراوان دولت برای حل معضلات در حوزه‌های مختلف، اما شرایط ویژه وتاریخیِ مابه گونه‌ای است که برای تحقق توسعه و حل بحران ها،می‌باید نقش و توانمندسازی احزاب و تشکل‌های مدنی برای مشارکت دراین امر جدی گرفته شود.با توجه به حضور نخبگان وفعالان مدنی در احزاب و تشکل‌های مردم‌نهاد،دولت تدبیر و امید می‌تواند پیشگام طرح«گفت‌وگو با احزاب، تشکل‌هاونهادهای مدنی»به عنوان حاملان مطالبات واهداف شهروندان شود و نسبت به استفاده از ظرفیت و توانایی‌های آن‌ها در دو بُعد نظری و عملی مبادرت ویژه ورزد. به این ترتیب که بسته به امکانات و زمان، نشست‌هایی ماهانه، فصلی و سالانه میان اعضا  و یا نمایندگان دولت با نمایندگان و یا اعضاي احزاب، تشکل‌هاونهادهای مدنیِ مختلف(حامی،منتقدومخالف)صورت گیرد و دو طرف ضمن رسیدن به مفاهمه و درک متقابل بتوانند به نتایج، راه حل‌ها و در نتیجه، اقدامات مشترک (حتی اگرحداقلی وکلی هم باشد) برای حلِّ مسائل و معضلات و گام نهادن درمسیرتوسعه دست یابند.

در نتیجه این طرح آثارمثبتی برفضای عمومی جامعه مترتب خواهد بود؛ نخست باعث توانمندسازی جامعه مدنی می‌شود، دوم بخشی از بارِمسائل ومشکلات ازروی دوش دولت برداشته می‌شود؛ سوم: مشارکتِ جمعی شهروندان در اداره‌امور عمومی افزایش می‌یابد،چهارم  امید به بدنه نیروهای حامی و منتقد دولت از این حیث که دولت به نظرات و نسبت به مشارکت آن‌هابرای حل مسائل و معضلات و... وقع می‌نهد، بازمی‌گردد، پنجم رابطه میان دولت و گروه‌های مخالف در وهله‌ نخست ازحالتِ مونولوگ خارج می‌شودوبه مفاهمه نزدیک می‌گردد، ششم ضرب نیروهای تندرو و افراطیِ مخالف در سنگ‌اندازی‌هاوتخریب دولت گرفته خواهدشد.

نویسنده :
منبع : قانون


لینک کوتاه مطلب :


برچسب ها : دولت و گفت‌وگو - احزاب - تشکل‌ها - نهادهای مدنی - میثم مشایخ -

مطالب مرتبط با : دولت و گفت‌وگو با احزاب، تشکل‌ها و نهادهای مدنی
نظر شما در مورد : دولت و گفت‌وگو با احزاب، تشکل‌ها و نهادهای مدنی

*

*


آخرین اخبارپربحث ترین ها