مازندمجلس - پایگاه خبری مجلس مازندران

کد مطلب : 196098 -تاریخ انتشار : شنبه 25 شهریور 1396 -ساعت : 12:36

چاپ به اشتراگ گذاشتن
اظهارات صریح فرماندار ویژه مشهد در خصوص مدارک جعلی یکی از اعضای شورای شهر

اتفاقی جنجالی،

اظهارات صریح فرماندار ویژه مشهد در خصوص مدارک جعلی یکی از اعضای شورای شهر

مازندمجلس: جهت تعیین صحت و سقم خبر مربوط به تخلف عضو شورای شهر مشهد، گفتگوی کوتاهی را با آقای محمدرحیم نوروزیان معاون استاندار خراسان رضوی و فرماندار ویژه شهرمشهدمقدس انجام شده است.

مازندمجلس: به گزارش پایگاه عدالت خواهان  معاون استاندار خراسان رضوی وفرماندار ویژه شهر مشهد مقدس گفت: خبرمنتشرشده که یکی ازاعضای شورای شهر ملک اباد از توابع احمدآباد مشهد در زمان انتخابات مدرک تحصیلی جعلی به فرمانداری وستاد انتخابات ارائه داده صحت دارد و درست است که بعدازمتوجه شدن اینجانب وهمکارانم درستادانتخابات مشهدازاین موضوع ؛موردرابه جدپیگیری ودستورات لازم راجهت تاییداصالت مدرک تحصیلی اقای ق-ف یکی از اعضای منتخب شورای شهر ملک آباد دردوره پنجم به مسولان زیربط دادم و با بررسی های دقیق وجواب استعلام ازدانشگاه آزاد مشهد که مدرک تحصیلی صادرشده متعلق به آن دانشگاه بود طی نامه رسمی اعلام کردند مدرک تحصیلی فردمورد نظر جعلی بوده ووجاهت قانونی نداردفرماندارمشهددرادامه خاطرنشان کرد بادریافت جواب جعلی بودن مدرک تحصیلی این عضو منتخب شورا ایشان را  به دفتر خودم در فرمانداری مشهد فراخواندم ودلیل انجام  این تخلف مشهود و مهم را از وی پرسیدم که نامبرده  با ابراز پشیمانی وندامت ازانجام اینکار تخلف مهم جعل مدرک تحصیلی خود  را پذیرفتن ولی در نهایت عنوان کردند که مدرک تحصیلی دیگری از دانشگاه علمی کاربردی چناران دارم که حاضرم ارائه دهم مهندس نوروزیان فرماندارویژه مشهد در جواب سوال خبرنگار ما که ایاایشان باانجام این جعل وتخلف بزرگ  میتواند هنوز هم در شورا فعالیت کند و جنابعالی به عنوان فرماندار با توجه به مشهود بودن این جرم جعل توسط این عضو خاطی شورا  هیچ برخورد قانونی و اداری انجام نمی‌دهید، تصریح کرد با توجه به اینکه این فردمدعی است ازدانشگاه دیگری مدرک دارم ما هم مجدد طی مکاتبه ای بادانشگاه مورد نظر مدرک وگفته های ایشان را استعلام و پیگیری کردیم که قراراست تا21 شهریورماه96 جواب داده شوداگر جواب استعلام دانشگاه اصالت  مدرک تحصیلی این فردراتایید کند ؛طبق قانون انتخابات شوراهاایشان عضوشوراهستندومیتواندبه فعالیت خوددرشورای ملک ابادادامه دهدوبابت جرم و تخلف جعل مدرک برای ایشان پرونده قضایی تشکیل و قوه قضاییه به این جرم و تخلف رسیدگی قانونی می‌کند  وعلاوه براستعلام مجدد از دانشگاه علمی کاربردی چناران ما ازمسولان ستاد انتخابات وزارت کشوردرتهران. طی شرح گزارش موضوع  و تخلف جعل مدرک  توسط این عضوشورابه انهااعلام و  ازانان نظرخواستیم و منتظر اظهار نظر وزارت کشور هم هستیم. هرتصمیمی که وزارت کشوردراین خصوص بگیرد و به ما اعلام کند ماهمین راانجام می‌دهیم وتابع دستورات ما فوق خود و قانون هستیم و آن را اجرایی خواهیم کرد.

 

گزارش از: ابراهیم حاتمی

 


اظهارات صریح فرماندار ویژه مشهد در خصوص مدارک جعلی یکی از اعضای شورای شهر

اظهارات صریح فرماندار ویژه مشهد در خصوص مدارک جعلی یکی از اعضای شورای شهر

اظهارات صریح فرماندار ویژه مشهد در خصوص مدارک جعلی یکی از اعضای شورای شهر


منبع : پایگاه خبری عدالتخواهان


لینک کوتاه مطلب :


برچسب ها : اظهارات صریح فرماندا -

نظر شما در مورد : اظهارات صریح فرماندار ویژه مشهد در خصوص مدارک جعلی یکی از اعضای شورای شهر

*

*


آخرین اخبارپربحث ترین ها