حیدری: هیأت اندیشه‌ورز مجلس خبرگان، بازوی رهبری برای رصد اهداف انقلاب خواهد بود/نیاز به گفتمان سازی

تاریخ انتشار : شنبه 08 مهر 1396 - ساعت : 17:14

کد مطلب: 199610 چاپ به اشتراگ گذاشتن

حیدری: هیأت اندیشه‌ورز مجلس خبرگان، بازوی رهبری برای رصد اهداف انقلاب خواهد بود/نیاز به گفتمان سازی

مازندمجلس: سیاست > احزاب و شخصیت‌ها - نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری گفت: حوزه کاری هیأت اندیشه‌ورز محوری و راهبردی است، اعضای این هیأت اولویت را باید به پیگیری کار هیأت بدهند، وقت بگذارند و دنبال کنند تا اقدامات هیأت اندیشه‌ورز حالت فرمالیته و ظاهری پیدا نکند.

مازندمجلس:آیت‎الله محسن حیدری درباره ضرورت تشکیل هیأتاندیشه‌ورز به خبرآنلاین گفت: بنا به تأکید رهبر معظم انقلاب، علاوه بر وظیفهقانونی، اعضای مجلس خبرگان باید مطالبه گری انجام دهند اما مقصود، مطالبه گری درموضوعات استانی نیست هرچند آن هم مهم است ولی مهمترین مطالبه خبرگان باید متناسببا شأن آن و درباره نگاه راهبردی و کلان به اهداف انقلاب باشد.

وی افزود: انقلاب اهداف، شعارها و آرمان هاییداشت و استمرار انقلاب بستگی به پیشرفت آن اهداف و آرمان ها دارد چون در بعضیاهداف پیشرفت خوبی داشتیم، در بعضی متوقف ماندیم و در بعضی پس‌روی هایی رخ داد. باید مشخص شود که کجا پیشرفت، کجا پس‎روی و کجا توقف بوده و هر کدام چه علل و عواملیداشتند. البته این کار رهبری است و دستگاه دیگری که این وظیفه را در جمهوری اسلامیداشته باشد نداریم.

نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبرییادآور شد: مقام معظم رهبری، مجلس خبرگان را ارشاد فرمودند تا یک هیأت اندیشه ورز تشکیلشود و کسانی که آمادگی فکری و اطلاعاتی دارند و می توانند وقت بگذارند در اینزمینه فعالیت کنند. در واقع هیأت اندیشه ورز شبیه کمیسیون های فعلی مجلس خبرگاناست و مجلس خبرگان رهبری با تشکیل این هیأت تبدیل به بازوی مهمی برای رهبری در رصد اهداف بزرگ انقلاب می شود.

وی ادامه داد: وقتی مجلس خبرگان در قالب هیأت اندیشهورز به نتایجی رسید که در کدام حوزه ها نسبت به اهداف انقلاب پس‌رفت و توقف داشته، میتواند از دو طریق آن را پیگیری کند. نخستین راه گفتمان سازی است چون وقتی موضوعی به گفتمان عمومی تبدیل شد، افکار عمومی به سمت و سوی مطالبه گریحرکت می کند. در این صورت مسئولان مجبور می شوند خود را هماهنگ با مردم کنند مثلموضوع هسته ای که تبدیل به مطالبه ملی شد و دیگر هیچ دولتی نتوانست این مطالبه ملیرا نادیده بگیرد.

حیدری اظهار کرد: برای پیگیری و تحقق و پیشبرد اهدافانقلاب همچون عدالت محوری، گفتمان سازی نیاز است چون وقتی مشخص شود چقدر پیشرفت وچقدر تبعیض داریم و عزم و اراده مسئولان در اجرای عدالت تا چه میزان است، آن زمانمی توان گفتمان سازی کرد. هنگامی که گفتمانی عمومی شد، مطالبه روز مردم می شود ومسئولان خود را اصلاح و با مردم همراه می کنند.

وی افزود: راه دوم عرضه مطالبات به محضر مقام معظمرهبری است که در صورت تأیید ایشان، این موضوعات در قالب سیاستگذاری های کلان بهقوای سه گانه ابلاغ می شود، قوای سه گانه نیز موظفند به آنها جامه عمل بپوشانند.یعنی مجلس باید این سیاستگذاری ها را به قانون تبدیل کند و قوه مجریه و قوه قضائیهنیز بخش نامه و آیین نامه های لازم را بنویسند و کار روند اجرایی به خود گیرد. درمجموع این طور نخواهد بود که مجلس خبرگان خودش به صورت مستقیم ورود پیدا کند. چون مجلسخبرگان صلاحیت اجرایی ندارد ولی از راه مردم و مسئولان می تواند تحقق اهدافی کهتشخیص داده را دنبال کند.

وی درباره توصیه رهبری به تشکیل هیأت اندیشه ورز برای آنکهنتیجه کارش خروجی عملی داشته باشد، گفت: افرادی که در این زمینه پیش مطالعه وآمادگی فکری داشتند، باید خود را در معرض فعالیت قرار دهند. ثانیا چون حوزه کاری هیأتاندیشه ورز محوری و راهبردی است، باید پیگیری کارهای آن در اولویت قرار گیرد؛ چون امکاندارد آقایان کارهای زیادی داشته باشند اما اولویت را باید به پیگیری کار هیأتبدهند، وقت بگذارند و دنبال کنند تا اقدامات هیأت اندیشه ورز حالت فرمالیته و ظاهریپیدا نکند.

نایب رئیس کمیسیون بررسی راه‌های پاسداری و حراست از ولایت مجلس خبرگان رهبریگفت: همه اعضای مجلس خبرگان، ائمه جمعه، نمایندگان مجلس و همه اندیشمندان حوزه ودانشگاه که به این اهداف و گفتمان های انقلاب معتقدند باید از تریبون هایی خوداستفاده کنند. چون اصل قصه به گفتمان سازی مربوط می شود.

وی ادامه داد: اگر از 15 خرداد42 تا 22 بهمن 57 گفتمان سازی انقلاب اسلامی توسط علما، روشنفکران، اندیشمندان، اهل قلم و اهلبیان، انجام نمی شد مردم آن نهضت تاریخی را به وجود نمی آوردند. اگر در دفاع مقدس گفتمانسازی نمی شد، مردم عزمشان جزم نمی شد و در دفاع مقدس حماسه نمی آفریدند؛ لذا گفتمانسازی در اهداف انقلاب محرک اصلی ملت است و باید همه کسانی که این ظرفیت را دارنددر میدان حضور پیدا کنند. 

27214


منبع : خبرآنلاین

برچسب ها : #خبرگان #انقلاب #اهداف #گفتمان #مطالبه #رهبری #پیگیری #پیشرفت #اندیشه #تبدیل #حیدری #تشکیل #درباره #مسئولان #عمومی #محوری #سیاستگذاری #عدالت #اولویت #گفتمانسازی #اندیشمندان #کارهای #دنبال #اجرایی #کسانی #راهبردی #اعضای #بازوی #افزود #آرمان #کمیسیون #فعالیت #بگذارند #ادامه

لینک کوتاه مطلب :

نظر شما در مورد : حیدری: هیأت اندیشه‌ورز مجلس خبرگان، بازوی رهبری برای رصد اهداف انقلاب خواهد بود/نیاز به گفتمان سازی


X https://sport45.site/