با اجرای طرح تنفس جنگل/ نفس صنایع چوب مازندران به شماره افتاد

تاریخ انتشار : یکشنبه 30 مهر 1396 - ساعت : 10:54

کد مطلب: 204849 چاپ به اشتراگ گذاشتن

به بهانه اعتصاب کارگران صنایع چوب و کاغذ مازندران؛

با اجرای طرح تنفس جنگل/ نفس صنایع چوب مازندران به شماره افتاد

اختصاصی مازندمجلس: صبح امروز کارگران صنایع چوب و کاغذ مازندران در اعتراض به تاخیر در پرداخت حقوق و مطالبات خود و همچنین به دلیل اجرای طرح تنفس جنگل دست به اعتصاب زدند. کارگرانی که به دنبال مطالبات به حق خود هستند و شاید اکنون نیز در مقابل درب این کارخانه به دنبال راهی برای وصول مطالبات خود می گردند.

اختصاصی مازندمجلس: صبح امروز کارگران صنایع چوب و کاغذ مازندران در اعتراض به تاخیر در پرداخت حقوق و مطالبات خود و همچنین به دلیل اجرای طرح تنفس جنگل دست به اعتصاب زدند. کارگرانی که به دنبال مطالبات به حق خود هستند و شاید اکنون نیز در مقابل درب این کارخانه به دنبال راهی برای وصول مطالبات خود می گردند.

طرح تنفس جنگل سال گذشته تصویب و اجرایی شد.  طرحی که از همان ابتدا موافقان و مخالفان زیادی داشت.

این ﻃﺮﺡ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺤﻮﺭﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﺍﺯ ﺟﻨﮕﻞﻫﺎﯼ ﺷﻤﺎﻝ ﮐﺸﻮﺭ، ﺍﯾﺠﺎﺩ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﯼ ﮐﺎﺭ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺣﻮﺯﻩ ﺁﺑﺨﯿﺰ ﺟﻨﮕﻞﻫﺎﯼ ﺷﻤﺎﻝ ﮐﺸﻮﺭ، ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻞ ﭼﺮﺍﯼ ﺩﺍﻡ، ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﻗﺎﭼﺎﻕ ﭼﻮﺏ، ﺍﯾﺠﺎﺩ ﺫﺧﯿﺮﻩﮔﺎﻩﻫﺎﯼ ﺟﻨﮕﻠﯽ، می باشد.

مخالفان  پیامد های اجرایی شدن این طرح را افزایش قاچاق و افزایش واردات و خروج ارز می دانستند و موافقان ﻃﺮﺡ ﺗﻨﻔﺲ را فرصتی می دانستند تا ﺟﻨﮕﻞ ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ ﮐﻤﺒﻮﺩﻫﺎﯼ ﺧﻮﺩﺵ ﺭﺍ ﺟﺒﺮﺍﻥ ﮐﻨﺪ، و همچنینﻃﺮﺡﻫﺎﯼ ﺑﻬﺮﻩﺑﺮﺩﺍﺭﯼ ﺑﺎﺯﻧﮕﺮﯼ ﺷﻮﻧﺪ .

آنها معتقدند به ﺟﻨﮕﻞﻫﺎ نباید ﺑﻪ ﺩﯾﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭼﻮﺏ ﻧﮕﺎه شود، ﺑﻪ ﻭﯾﮋﻩ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯼ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﯾﺎ ﺩﻭﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻩ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﯾﮏ ﮐﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﮕﻞ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .

ﺑﺎ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻭ ﺗﻨﻮﻉ ﻧﯿﺎﺯﻫﺎﯼ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ، ﺟﻨﮕﻞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﯾﮏ ﺍﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻮﻇﻒ ﻧﯿﺴﺖ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﯿﺎﺯﻫﺎﯼ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺭﺍ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ .

ﺍﮔﺮ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﭼﻮﺏ ﻣﯽﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺩﺭﺧﺘﮑﺎﺭﯼ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺑﺎ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎﯼ ﺳﺮﯾﻊﺍﻟﺮﺷﺪ ﻧﯿﺎﺯﻣﻨﺪﯼﻫﺎﯼ ﺧﻮﺩﺵ ﺭﺍ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ .

ﺑﻬﺮﻩﺑﺮﺩﺍﺭﯼﻫﺎﯼ ﺑﯽﺭﻭﯾﻪ ﻭ ﻗﺎﭼﺎﻕﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺳﺎﻟﯿﺎﻥ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺻﻮﺭﺕ گرفت، ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ توان ﺟﻨﮕﻞﻫﺎ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﺷﻮﺩ.

ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ آمد ﺩﺍﺩﻥ ﯾﮏ ﺩﻭﺭﻩ ﺗﻨﻔﺲ ۱۰ ساله  ﮐﻪ ﺟﻨﮕﻞ ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ ریکاوری شود، ضروری بود.

اکنون یکسال از اجرایی شدن این طرح می گذرد.

عدم  پیش بینی جایگزین برای تامین چوب، صنایع چوب را با بحرانی جدید و بلاتکلیفی در برنامه ریزی برای تولید روبرو کرده است.

حال به میزان  برداشت سال گذشته، کمبود چوب بوجود آمده است که بخشی از ذخایر قبلی استفاده شده و بخشی با افزایش قاچاق تامین می شود.

ستار بابایی - مدیرکل اداره منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران  منطقه ساری – سال گذشته  به اهمیت برقراری گشت و مراقبت از عرصه های جنگلی و مباحث پیشگیری از قاچاق چوب تاکید داشت و کارگروه مبارزه با قاچاق چوب پس از اجرای طرح تنفس با جدیت شروع به کار کرد.

فرمانده یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی ساری از افزایش حجم و تعداد پرونده های مربوط به کشفیات در شش ماهه نخست امسال نسبت به سال 95 خبرداد و گفت: بیشترین میزان کشفیات را شهرستان آمل با 93 فقره پرونده و شهرستان نور با کشف 33/88متر مکعب چوب  آلات مکشوفه را به خود اختصاص داده است.

اخبار منتشر شده در خصوص قاچاق چوب موید آنست پس ازاجرای طرح تنفس جنگل نه تنها میزان قاچاق کاهش نیافته بلکه با افزایش قاچاق نیز روبرو بوده ایم.

بابایی مدیر کل اداره منابع طبیعی آبخیزداری در نشست خبری که شهریورماه با حضور خبرنگاران محلی و کشوری گفت: خلا بوجود آمده چوب با زراعت چوب رفع می شود .

زراعت چوب یک ضرورت است که حتما باید به آن پرداخته شود . ولی به علت مدت زمان طولانی بهره برداریو خواب سرمایه استقبالی ازسمت مردم برای زراعت چوب وجود ندارد.

از طرفی علم ناکافی در زراعت برخی گونه های درختی رفع چنین خلاءی حتی اگر همین امسال شروع به زراعت چوب شود سال ها وقت خواهد برد .

 با ادامه روند فعلی اتمام ذخایر به زودی اتفاق افتاده ورشد قیمت چوب تشدید خواهد شد و صنایع چوب در تامین چوب دچار مشکل جدی خواهند شد.

متولیان طرح  تنفس جنگل در استان مازندران جز توقف بهره برداری نتوانستند برنامه های دیگر این طرح را به طور کامل اجرایی کنند.

بهره برداران که فعالیتهای جنگلداری از جمله جنگلکاری، پرورش جنگل، حفاظت و نگهداری جاده ها را انجام می دادند که پس از اجرای طرح توقف بهره برداری، به علت اینکه صرفه ی اقتصادی برای آنها ندارد، تمایلی برای بستن قرارداد جهت حفاظت از این عرصه ها را ندارند. بنابراین حفظ و حراست جنگل های هیرکانی و همچنین چرخه صنایع چوب امروز  بیش از پیش با بحران جدی مواجه شده اند.

نویسنده :

برچسب ها : #به بهانه اعتصاب کارگران صنایع چوب و کاغذ مازندران؛با اجرای طرح تنفس جنگل/ نفس صنایع چوب مازندران به شماره افتاد

لینک کوتاه مطلب :

نظر شما در مورد : با اجرای طرح تنفس جنگل/ نفس صنایع چوب مازندران به شماره افتاد


X https://sport45.site/