مازندمجلس - پایگاه خبری مجلس مازندران

کد مطلب : 202309 -تاریخ انتشار : پنج شنبه 20 مهر 1396 -ساعت : 07:34

چاپ به اشتراگ گذاشتن
ایمانی: مسئولان از آقازاده‌های خطاکار خود فاصله بگیرند

یک تحلیلگر سیاسی مطرح کرد؛

ایمانی: مسئولان از آقازاده‌های خطاکار خود فاصله بگیرند

مازندمجلس: سیاست >| احزاب و شخصیت‌ها - ناصر ایمانی گفت: برخی فرزندان مسئولان مجبورند اسم، رسم و انتساب خود را پنهان کنند تا بتوانند راحت‌تر در فضای عمومی جامعه تنفس کنند وگرنه هر گونه تجربه و علمی که داشته باشد، فدای آن می‌شود که فرزند فلان مسئول هستند.

مازندمجلس: موضوع آقازاده‌بودن گرچه روزگاري تعبیری مثبت در جامعه بود اما هرچه گذشت آن معنا و تصویر قبلی خود را نزد افکارعمومی از دست داد و بیشتر حالت طعنه و کنایه پیدا کرد. تحلیلی که ناصر ایمانی در گفتگو باخبرآنلاین به آن اشاره کرد و دلایل و علل این اتفاق را برشمرد.

این تحلیلگر مسائل سیاسی معتقد است: بر مسئولان واجب است که با خطاهای ولو جزیی فرزندان خود نه صرفا به عنوان برگزاری یک جلسه خصوصی با او، بلکه با اعلام عمومی در جامعه برخورد کنند. اما نه تنها مسئولان این کار را نمی کنند بلکه گاهی هم که قرار بر برخورد با فرزند خطاکار آنها است، از فرزندشان دفاع می کنند. در چنین فضایی حق آن آقازاده‎هایی هم که براساس شایستگی و صلاحیت به جایی رسیدند نیز ضایع می شود.

مشروح این گفت و گو را در ادامه بخوانید.

****

اخيرا اخبار جسته گريخته‌اي درباره برخي آقازاده‎ها در فضاي مجازي و رسانه‎اي عنوان شده است؛ به نظرتان چرا جامعه پذیرای شایعاتی درباره آقازاده‌ها است؟

چون واقعا فضای فرهنگی‎مان خوب نیست، نه فقط موضوع خانم زاده‎ها و آقازاده‌ها بلکه هر شایعه ای در فضای مجازی مطرح می شودبلافاصله دست به دست می چرخد. متأسفانه فضای مجازی خیلی به نفع اخلاق عمومیکار نمی کند و موجب پسرفت آن شده است. علت هم این است ما داریم از فضای مجازی بداستفاده می کنیم.

برخي معتقدند که آقازاده‌ها بعضا با اقداماتي بهاین باورپذیری شایعات درباره خودشان نزد مردم دامن مي‌زنند؟

بله، این را نمی توان نفی کرد. بحث خانم زاده هاو آقازاده ها قدمتش به 10 سال پیش بر می گردد. چون رفتار و رویه درستی بین خانمزاده و آقازاده ها نبود و مسئولانی هم که فرزندانشان متهم بودند، رفتار درستینداشتند. بنابراین فرزندان مسئولان به خاطر سوءاستفاده از موقعیت پدرشان و مسئولانبه خاطر عدم فاصله گرفتن از خطاهای فرزندانشان، هر دو در این زمینه مقصر هستند.

البته جدا از بحث خانم زاده ها و آقازاده ها، فضای اخلاقی مناسبی هم در جامعه وجودندارد و فضای مجازی هم این فرایند را تشدید کرده است. یعنی شایعات به دور از ضوابطاخلاقی به سرعت توزیع می شوند و باورپذیری‎اشان هم سریع شده است. در واقع چونباورپذیری شايعات سریع است، سریع هم توزیع می شوند. باید ببنیم چرا باورپذیری برخیشایعات اعم آقازاده ها و خانم زاده ها یا حتی درباره دیگران مانند برخي هنرمندان وورزشکاران در جامعه زیاد است که به سرعت توزیع می شوند. گويي هر کس خودش رامسئول می داند که این شایعات را سریع توزیع کند!

تحليل شما از نگاه جامعه به موضوع آقازادگی چيست؟ وقتی آقازاده ها مسئولیتي می گیرند، افکار عمومي آن را بر اساس شايستگي‎هاي وي مي‎داند يا سوء استفاده از رانت پدري؟
لفظ آقازادگی با نوعی طعنه و تعریض همراه است، یعنی بار منفی دارد نه بار مثبت. وقتی به کسی آقازاده یا خانم زاده می گویند یعنی بهنوعی گناه کار و مجرم است! زمانی بود که این کلمه بار مثبت داشت، مثلا می گفتندآقازاده فلان روحانی، یعنی به عنوان یک کلمه ای با بار مثبت به کار می رفت؛ اما بهتدریج این کلمه درباره فرزندان مسئولان باربار منفی به کار گرفته شد.

چرا بار منفی به خود گرفت؟
ریشه اصلی موضوع به این بر می گردد که فارغ ازبحث آقازادگی، اساسا بسیاری یا تعدادی از مسئولیت هایی که در کشورهای ما به افرادداده می شود، براساس یک روال منطقی شایسته سالاری نبوده است. عموما یا بخش قابلتوجهی از اعطای مسئولیت ها براساس روابط دوستانه، هم حزبی و هم جناحی بودن حاصلشده است. چون شایسته سالاری در جامعه کمرنگ است. بنابراین هر آقازاده یافرزند هر مسئولی هم که مسئولیتي بگیرد، ولو اینکه براساسشایسته سالاری انتخاب شده باشد، از سوي افکار عمومی مردود است و باور نمي‏‎شود.

شما می گویید آقازاده ها رفتار درستی نداشتند وپدران شان هم سعی کردند که خطاهای آنها را بپوشانند. ممکن است این مسئله به پاشنه آشیلي برای مسئولان کشور بدل شود؟

بله، طبیعی است. 15 سال پیش به برخی مسئولانگفته شد که «از فرزند خودتان فاصله بگیرید» اما بعضی این کار را نکردند. این باعثشد که آرام آرام فضا در جامعه به سمتي برود که بعضی امتیاز فرزندزادگی یعنی همان ژنخوب پيدا کنند و این باور جا بيفتد! من قصور اصلی را متوجه خود مسئولان می دانم کهباید از این فضا فاصله می گرفتند. اخیرا دیدم بخشی از مسئولان به صراحت آمدنداعلام کردند رفتار فلان فرزندم ربطی به من ندارد و آن کارها را تأیید نمی کنم. اینموضوع باید یک فرهنگ عمومی در میان مسئولان شود که اگر می بینند فرزندشان رفتار نامناسبی دارد، از او فاصله بگیرند. ولو اینکه آنها باعث رشد و بالا آمدنفرزندشان در مسئولیت های کشوری نباشند.

اگر فرزندان برخی مسئولان کارخطایی می کنند خود مسئولان باید به صراحت اعلام کنند و اگر با آن فرزند یا نزدیکان خاطي‌شان برخوردي می شود، چه برخورد قضایی و قانونی و چه حتی برخوردمطبوعاتی، اینها نباید دفاع یا حتی سکوت کنند. اگر سکوت کردن درباره آحاد جامعهجایز باشد، درباره مسئولان یک خطاست! مسئولان نباید در برابر خطاهای فرزندان خود سکوتکنند، در برخورد با این خطاها حتی باید پيش قدم شوند و جلو بیفتند تا این فرهنگ آرامآرام از بین برود و اگر فرزند مسئولی براساس شایستگی مسئولیتی گرفت از حقش محرومنشود، یعنی دیگر تلقی عمومی این طور نباشد که همه فرزندان مسئولان نالایق هستند! مثلاآقای سورنا ستاری معاون علمی رئیس جمهور فرد سالم و صالحی برای مسئولیتش است وبراساس انتساب به پدر شهیدش مسئولیت نگرفته بلکه شایستگی خودش بوده که در چنين جايگاهي است. این مصادیق بایدترویج شود و در مقابلش باید با آقازاده های خطاکار هم برخورد شود، این برخورد نیزاول باید از سوی پدران باشد.

متأسفانه  برخورد با آقازاده‌هاي خطاکار به موقع صورت نمی گیرد، بلکه دفاعهم بعضا می شود. وقتي پرونده ای درباره پسر یکی از مسئولان مطرح است، طبق روال قانونی بايد رسیدگی شود. اینکه مسئولان از عملکرد فرزندان خطاکارشان دفاع کرده و حتی دنبال اینبیفتند که آنها را خلاص کنند، روال اصلا صحیحی نیست؛ چون اين ذهنيت را در افکار عمومي تقویت مي‎کند که آقازاده‎ها در کشور بدون شایستگی مسئولیتمی گیرند. 

چرا آقازاده ها می کوشند نسب خودشان را نزدافکارعمومی پنهان کنند؟

چون واقعا احساس می‌کنند به خاطر انتساب بهپدرشان، مورد هجمه قرار می گیرند. حال آنکه برخی هجمه‎ها ناصحیح است. گاهی اوقاتشایعات ناصحیح است، چون فرد با شایستگی مسئولیت گرفته است. مگر فرزندان مسئولان درکشور حق حیات ندارند؟ آنها هم می توانند طبق روال عادی تلاش کنند و شاید مسئولیتیهم بگیرند.

برخی فرزندان مسئولان مجبورند اسم، رسم و انتساب خودش راپنهان کنند تا بتوانند راحت تر در فضای عمومی جامعه تنفس کنند وگرنه طرف برای همیشهمحکوم است که فرزند فلان مسئول است! اگر هم هر تجربه و علمی داشته باشد، فدایآن می شود که فرزند فلان مسئول است. این اتفاق هم درست نیست چون اجحاف در حقفرزندان مسئولان محسوب می شود.

راه حل این است که در مرحله اول اگر فرزند مسئولیبه کاری گمارده شد، دقت زیادی شود که براساس شایسته سالاری منصوب شده باشد و اگر کوچکترین خطایی داشت، پدران پيش قدم شوند تا خطاي مذکور را اعلام و با آن مقابله کنند. بر مسئولانواجب است که با خطاهای ولو جزیی فرزندان خود نه صرفا به عنوان برگزاری یک جلسه خصوصیبا او، بلکه با اعلام عمومی در جامعه برخورد کنند یعنی به مردم بگویند فرزند من اینکار را کرده است و با آن موفق نیستم و خطاست. متأسفانه بعضا شاهدیم که نه تنهامسئولان این کار را نمی کنند، بلکه گاهی هم که قرار است با فرزند خطاکار آنهابرخوردی صورت بگیرد، از فرزندشان دفاع می کنند. طبیعی است که به تدریج این ذهنیتدر جامعه شکل می گیرد که اینها در مقام دفاع هستند. در چنین فضایی حق آن آقازادههایی که براساس شایستگی و صلاحیت به جایی رسیدند نیز ضایع می شود.

27214


منبع : خبرآنلاین


لینک کوتاه مطلب :


برچسب ها : مسئولان - جامعه - فرزندان - آقازاده - فرزند - درباره - برخورد - شایستگی - عمومی - براساس - مسئولیت - خطاکار - فاصله - رفتار - خطاهای - توزیع - اعلام - عنوان - مجازی - سالاری - انتساب - اینکه - آقازادگی - شایسته - گیرند - افکار - شایعات - موضوع - بگیرند - آقازاده‌ها - فرزندشان - فرهنگ - قانونی - صراحت - طبیعی - بگیرد - ایمانی - اینها - نباید - ناصحیح - مسئول - پدران - باورپذیری - خطاست - مسئولی - اتفاق - آقازاده‎ها - رسیدند - بنابراین - فرزندانشان - خودشان - درستی - مسئولیتي - صلاحیت - متأسفانه - برگزاری - گرفته - عمومي - فضایی - واقعا -

مطالب مرتبط با : ایمانی: مسئولان از آقازاده‌های خطاکار خود فاصله بگیرند
نظر شما در مورد : ایمانی: مسئولان از آقازاده‌های خطاکار خود فاصله بگیرند

*

*


آخرین اخبارپربحث ترین ها