تاریخ انتشار : یکشنبه 05 فروردین 1397 - ساعت : 12:01

کد مطلب: 234552 چاپ به اشتراگ گذاشتن

جوری می‌زنمت که گریه کنی!

مازندمجلس: خبرآنلاین در مطلب طنزی نوشت:از همان اول نبودم مرد صبر و حوصله/ دوستان و دشمنان را ناشکیبا می زنم/ در مجالس پیش می آید که از خوشمزه گی/ ناگهان دیدی که حرف زشت و بی جا می زنم...

مازندمجلس: به گزارش نامه نیوز در این مطلب آمده است؛
ترامپ خطاب به معاون اوباما: طوری می زنمت که گریه کنی!

هر که شد همراه با من می شوم همراه اوورنه با مشت و لگد یکریز او را می زنمهیچ فرقی هم ندارد کیست یا اینکه کجاستچون که هر کس را بخواهم بی محابا می زنم
این لگد حالا شده عادت برای من که چونطبق عادت من به هر جنبنده تیپا می زنممی رسد گویا نژاد من به چنگیز مغولغالبا مانند راه و رسم یاسا می زنم!روی حرف من اگر حرفی زند روزی کسی فحش می بندم به نافش یکسره٬ یا می زنم
می کنم کاری که از کرده پشیمانش کنماز جهات مختلف٬ از عرض و پهنا می زنماز همان اول نبودم مرد صبر و حوصلهدوستان و دشمنان را ناشکیبا می زنمدر مجالس پیش می آید که از خوشمزه گی ناگهان دیدی که حرف زشت و بی جا می زنم
چون برای من ندارد حرف مردم ارزشیگاه٬ دست خود به کار فسق و فحشا می زنمبعد هم دیدم اگر شد مایه شرمندگیمحض خنده با رقیبان حرف حاشا می زنمنیستم اهل تعارف یا تعامل با رقیبیک اگر خوردم٬ یقین دانید صد تا می زنم ...
 

مجید مرسلی
منبع : نامه نیوز

برچسب ها : #زنممی #ندارد #همراه

لینک کوتاه مطلب :

نظر شما در مورد : جوری می‌زنمت که گریه کنی!


X https://sport45.site/