تاریخ انتشار : یکشنبه 12 فروردین 1397 - ساعت : 08:16

کد مطلب: 235077 چاپ به اشتراگ گذاشتن

در گفت و گو با نامه نیوز عنوان شد؛

ایمانی:قالیباف سفره خود را از اصولگراها جدا نکرده/اصولگراها با گوشه چشم به قالیباف نگاه می‌کنند چون به خیلی چیزها مشکوک و مظنون هستند/فضای ذهنی اصولگراها برای تحرکات و مانورهای جدید بسته است/قالیباف برای اصولگراها فداکاری کرد اما ولایتی و جلیلی روغن ریخته را هم نذر امامزاده نکردند

مازندمجلس: ناصر ایمانی می‌گوید:قالیباف برای اصولگرایی فداکاری بزرگی در انتخابات سال 96 انجام داد چون حرف اصولگراها را پذیرفت و کنار کشید؛ در حالیکه خودش اعتقادی به این کار نداشت اما سال 92 ولایتی و جلیلی حاضر نشدند روغن ریخته را نذر امام زاده کنند.

مازندمجلس:

امید کرمانی‌ها: مدیر جهادی عنوانی است کهقالیباف دوست دارد او را با این نام یاد کنند اما بعد از ترک شهرداری کلا خانهنشنی را تجربه می کند، ایده نواصولگرایی را چندین مرتبه در محافل رسانه ای مطرحکرد اما گوش شنوایی نبود. خیلی ها معتقدند قالیباف بخواهد یا نخواهد بازنشستهسیاسی محسوب می شود اما گویا این روزها جهادگر اجرایی قصد دارد در حوزه سیاسی نیز باراه اندازی حزب جهادگری کند. ناصر ایمانی معتقد است: خوب است آقای قالیباف حزبش راتشکیل دهد و فعال باشد. برنامه دهد و در عرصه سیاست حضور جدی پیدا کند.

بعد از تحویل جایگاه شهردار تهرانبه آقای نجفی، دیگر هیچ یادی از قالیباف در جریان اصولگرایی نشد. آیا آقای قالیباف با طرح ایده نواصولگرایی سفره خودشرا از اصولگراها جدا کرد تا بخشی از بدنه اصولگرایی را لیدری کند؟

آقای قالیباف سفره خودش را از اصولگراها جدانکرده است. او در تقسیم بندی های متداول جناحی یک اصولگرا به حساب می آید اما دوعلت را برای ساکت بودنش می توان برشمرد. اول آنکه فضای سیاسی خاصی مثل انتخابات یایک موضع حاد و مهم سیاسی در کشور وجود ندارد که کل اصولگراها فعال باشند پس چونموردی نیست اصولگراها فعال نیستند چه رسد به آقای قالیباف. ثانیا آقای قالیبافاظهارنظر سیاسی درباره عملکرد دولت دارد، او اخیرا موضوع چهاردرصدی ها را مطرح کردولی در مجموع می توان گفت اصولگراها هنوز در شوک انتخابات ریاست جمهوری 96 باقیماندند.

برخی اخبار حکایت از آن می کند که آقای قالیبافدر روزهایی که مسئولیت اجرایی ندارد، می خواهد به سمت فعالیت های سیاسی بارزترهمچون تشکیل حزب یا پدر معنوی شدن یک تشکیلات سیاسی برود چون انتقادی که به او درزمان انتخابات وارد می شد این بود که بیشتر یک مدیر اجرایی است تا شخصیت سیاسی،آیا آقای قالیباف می تواند با تشکیل حزب وجه سیاسی خود را تقویت کند؟

هر کسی به سمت تشکیل حزب برود باید استقبال کرد،درباره آقای قالیباف هم چراکه نه. هم سابقه سیاسی دارد و چندین بار در انتخاباتریاست جمهوری نامزد بود بنابراین در قد و قامت سیاسیون طراز اول خود را می داند.از طرف دیگر سابقه اجرایی بسیارخوبی دارد بنابراین از شاخص های نسبتا لازم برایتشکیل حزب برخوردار است. این کمک می کند که او حزب تشکیل دهد.

چرا ایده نواصولگرایی آقای قالیباف نشد؟

آقای قالیباف انتقادها و اعتراض هایی به خط مشیفکری و اجرایی مجموعه اصولگرایی دارد. این اعتراض ها و انتقادها نیز منحصر به اونیست. آقای باهنر و توکلی نیز به شکل دیگری نقدهایی را وارد می کنند، البته هرکدام از بُعدی مجموعه اصولگرایی را مورد انتقاد قرار می دهند. آقای قالیباف نیزوقتی بحث نواصولگرایی مطرح کرد می خواست بگوید انتقاد دارد اما این به معنایجداکردن سفره خودش از اصوگرایی نیست، بر همین اساس از عنوان «نواصولگرایی» یعنی نوشدن استفاده کرد.

انتقادهای آقای قالیباف به جریان اصولگراییچیست؟

اصولگراها مقداری فضای ذهنی شان برای تحرکات ومانورهای جدید سیاسی-فکری-خط مشی ای بسته است. برای همین به هر حرف جدیدی خیلی رویخوش نشان نمی دهند، دوست دارند به همان شکلی که بودند بمانند و به خیلی چیزها مشکوکو مظنون هستند بنابراین از ایده نواصولگرایی آقای قالیباف استقبال نکردند، هرچند کهآقای قالیباف برای اصولگرایی فداکاری بزرگی در انتخابات سال 96 انجام داد چون حرفاصولگراها را پذیرفت و کنار کشید؛ در حالیکه خودش اعتقادی به این کار نداشت. کاریکه خیلی شخصیت های معروف و سوپر اصولگرا در انتخابات ریاست جمهوری سال 92 و همینطور سال 96 نکردند اما همچنان اصولگراها با گوشه چشم به آقای قالیباف نگاه می کنند.

شما می گویید آقای قالیباف فداکاری بزرگی برایاصولگراها در انتخابات ریاست جمهوری سال 96 انجام داد اما چرا او هنوز اعتماد اصولگراهارا کسب نکرده است و برخی به طور روشن پایداری ها کار او را کوچک و بی اهمیت جلوهمی دهند و می گویند روغن ریخته را نذر امامزاده کرد چون ماندن و نماندن آقایقالیباف تأثیری نداشت؟

خیر، این طور نیست که روغن ریخته را نذر امامزاده کند. این نظر پایداری ها است، مشکل آنها این است که جزخودشان کسی را قبول ندارند. ضمن آنکه نظر آنها نظر بی جایی است همین آقایان دیگر مثل ولایتی و جلیلی حاضر نشدند روغنریخته را نذر امام زاده کنند. با وجودیکه به مراتب احتمال پیروزی شان در سال 92 کمتر بود.

آینده سیاسی قالیباف چه طور می بینید؟

آقای قالیباف شخصیت اجرایی بسیار مفیدی برایکشور است، جای تأسف دارد که از چنین مدیرانی به دلیل مسائل سیاسی استفاده نمی شود.من با آنکه با علی مطهری اختلاف نظر زیادی دارم ولی او بعد رفتن قالیباف ازشهرداری، به دولت توصیه کرد از توان قالیباف استفاده کند چون او توان بالای اجرایدارد اما چرا استفاده نمی شود به لحاظ نگاه های سیاسی. برخی وزرا امروز به لحاظ تواناییپایین تر از آقای قالیباف هستند اما آنها مورد استفاده قرار می گیرند. البته منکربرخی نقاط ضعف آقای قالیباف نیستم اما برای کل کشور جای تأسف است که قالیباف بهنوعی خانه نشین است. باید از توان او استفاده شود. حالا معلوم نیست این اتفاقبیفتد یا خیر. آیا مسئولیتی در حد واندازه آقای قالیباف به او پیشنهاد میدهند یا مسئولیتی به مراتب پایین تر به او در آینده پیشنهاد می دهند. به نظرم درعرصه سیاسی خوب است آقای قالیباف حزبش را تشکیل دهد و فعال باشد. برنامه دهد و درعرصه سیاست حضور جدی پیدا کند.

آقای قالیباف به انتخابات ریاست جمهوری 1400وارد خواهد شد؟

نمی شود از الان گفت خیلی تا آن روز فاصله است تحولاتبسیاری اتفاق خواهد افتاد.منبع : نامه نیوز

برچسب ها : #قالیباف #سیاسی #اصولگراها #انتخابات #اجرایی #استفاده #نواصولگرایی #تشکیل #جمهوری #اصولگرایی #ریاست #امام #بنابراین #نکردند #شخصیت #فداکاری #ریخته #امامزاده #اعتراض #انتقادها #مجموعه #درعرصه #بزرگی #پایداری #مراتب #سابقه #مسئولیتی #انتقاد #آینده #پیشنهاد #البته #اصولگرا #تحرکات #ولایتی #جلیلی #مظنون #چیزها #ایمانی #نکرده #شهرداری #چندین #ندارد #درباره #عنوان #جریان #برنامه #سیاست #استقبال

لینک کوتاه مطلب :

نظر شما در مورد : ایمانی:قالیباف سفره خود را از اصولگراها جدا نکرده/اصولگراها با گوشه چشم به قالیباف نگاه می‌کنند چون به خیلی چیزها مشکوک و مظنون هستند/فضای ذهنی اصولگراها برای تحرکات و مانورهای جدید بسته است/قالیباف برای اصولگراها فداکاری کرد اما ولایتی و جلیلی روغن ریخته را هم نذر امامزاده نکردند


X https://sport45.site/