تاریخ انتشار : چهار شنبه 15 فروردین 1397 - ساعت : 07:10

کد مطلب: 235348 چاپ به اشتراگ گذاشتن

شهردار آینده تهران کیست؟/ایمانی: به جهانگیری توصیه شده در دولت بماند/ مرعشی حواشی دارد و شورای شهر به او رأی نمی‌دهد/ الویری پیر شده/ انتخاب محسن هاشمی به مصلحت شهر است/ چمران با نگاه به تجربه هاشمی و حدادعادل در مجلس ششم از ورود به شورای شهر منصرف می شود

مازندمجلس: ایمانی گفت: طبق خبری که دارم جهانگیری تصمیمش ماندن در دولت است و عقلای اطرافش نیز همین توصیه در دولت بماندن را به او دارند.

مازندمجلس:

گروه سیاست نامه نیوز : بعد از کش و قوس های فراوان، محمدعلی نجفی عطایشهرداری را به لقایش بخشید و کنار کشید و با رفتن او اصلاح طلبان وارد چالش جدیدی برایانتخاب شهردار شدند. ناصر ایمانی می گوید: بهترین گزینه محسن هاشمی است و مصلحتشهر هم انتخاب همین گزینه را ایجاب می کند.

مشروح این گفتگو با نامه نیوز را در ادامهبخوانید.

استعفای نجفی از شهرداری تهران سیاسی بود یا پشتپرده داشت؟

به عنوان شهروند تقاضا دارم که شهردار مستعفیتهران و شورای شهر تهران شفافیت را در دستورکار قرار دهند. همیشه جریان سیاسی اصلاحاتمدعی شفافیت بوده است بنابراین فضای عمومی ذهن مردم را طوری شکل ندهند که در نهایتتهرانی ها متوجه نشوند علت واقعی استعفای نجفی چه بود. معتقدم الان رفتن او ازشهرداری تهران مهم نیست. مهم این است که دلیل اصلی اتخاذ چنین تصمیمی چه بود؟ شفافعلتش را بگویند و جلوی گمانه زنی ها را بگیرند. متأسفانه مطبوعات طرفدار جریانحاکم بر مدیریت شهری می خواهد فضای ذهن مردم را غبارآلود کند مثلا القا کنند کهنجفی رفت چون نگذاشتند کار کند. آقای محسن هاشمی به عنوان رئیس شورای شهر اعلامکند آیا استعفای آقای نجفی براثر فشار جریان یا نهادی بود؟ واقعا به این دلیل آقاینجفی استعفا داد؟ بالاخره کسی در هر سطحی مسئولیتی دارد با محدودیت ها و مشکلاتی دستو پنجه نرم می کند اما آیا علت استعفای نجفی این بود؟ اگر پاسخ مثبت است بگویند ازچه جریان، نهاد و افرادی فشار آوردند که نجفی به این نتیجه رسید که ادامه کار امکانپذیر نیست و باید استعفا دهد. برای غبارآلود کردن ذهن مردم از یک طرف می گویند نجفیبه خاطر بیماری از شهرداری تهران کنار رفت، بعد در فضای رسانه ای می نویسند که بهخاطر بیماری نیست و چون یکسری مسائل را گفت مجبور به استعفا شد.

برخی علت استعفای آقای نجفی را شبیه کنار رفتنعلی جنتی از وزارت ارشاد می دانند آیا این طور است؟

بهتر است ما اظهارنظر نکنیم اما من علت اصلی استعفایآقای نجفی را بیماری می دانم و اینکه واقعا حجم زیاد مدیریت شهر تهران با بیماری اوقابل جمع نبود پس بنابراین کنار رفت. البته از قبل هم این را می دانستیم. آقاینجفی سابقه کار اجرایی ندارد، مدیریت امور شهرتهران به اندازه چند وزارتخانه توانو انرژی می خواهد. با این تنوع و حجم کار آقای نجفی توانایی آن را نداشت که از پساین مسئولیت سنگین برآید. آقای نجفی محترم است و در مسئولیت های دیگر می شود از اواستفاده کرد. هرچند به شخصه فکر نمی کردم به این زودی استعفا دهد.

یک خبر آمد که جهانگیری می خواهد از معاون اولیکنار برود و زنگنه جایش را بگیرد، البته بعدا اعلام شد دروغ سیزده است، امروز جهانگیریبه این خبر واکنش نشان داد و گفت «برخی نمی خواهند من در دولت بمانم» آیا جهانگیریمسئولیت شهرداری تهران را می پذیرد؟

وجود جهانگیری برای دولت مفید است باید بماندچون اگر نباشد دولت تضعیف می شود و دولت ضعیف برای کشور مناسب نیست اما اینکه چهجریان ها و گروه ها و نحله فکری درخواست داشتند و دارند، آقای جهانگیری از دولتکنار بکشد؟ پاسخش روشن است اصلاح طلبان بودند. اصولگرایان هیچ گاه چنین اظهارنظرینکردند. برخی اصلاح طلبان می گفتند جهانگیری باید از دولت بیرون بیاید تا تابلوییاز اصلاح طلبان سر در دولت دوازدهم نباشد و فردا مسئولیت های این دولت به گردناصلاح طلبان نیفتد؛ ضمن آنکه جهانگیری می تواند با قدرت بیشتری خود را برایکاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری سال 1400 آماده کند. پس در جواب آنکه چهکسانی نمی خواهند جهانگیری در دولت بماند؟ باید گفت اصلاح طلبان.

پس به نظر شما جایگزین نجفی، جهانگیری نخواهدبود؟

خیر نخواهد بود. طبق خبری که دارم جهانگیریتصمیمش ماندن در دولت است و عقلای اطرافش نیز همین توصیه در دولت بماندن را به اودارند.

پس چه کسی شهردار تهران می شود؟

این شورای شهر برای انتخاب شهردار مشکل خواهدداشت چون کسی را بعد از قالیباف باید انتخاب کنند که در قامت او باشد. قالیباف 12سال شهردار بود نقش بسزایی در ساخت شهر تهران داشت، حالا امکان دارد برخی جریاناتسیاسی درباره برخی اعمال خارج از قانون او ایراداتی را مطرح کنند. مثلا در مسئلهواگذاری املاک، قوه قضائیه گفت خیلی تعدادش معدودتر از آنی بود که گفته شد. صرفنظر از این خطاها اقداماتی که در دوره شهرداری انجام شد خیلی بزرگ بود. بعد از قالیباف،پیدا کردن شهرداری که در قامت او باشد سخت است چون افراد کمی چنین ویژگی دارند امامعتقدم بهترین گزینه محسن هاشمی است.

یعنی چمران به شورای شهر می آید؟

هرچند روال قانونی این را می گوید اما آقایچمران ممکن است تمایل نداشته باشد و انصراف دهد چون او باید وارد شورایی شود که 20عضو دیگرش از یک سلیقه سیاسی دیگر هستند بنابراین خیلی جذاب نیست که بیاید و نقشی همنداشته باشد. تجربه آقای هاشمی رفسنجانی را برای مجلس ششم به یاد داشته باشیم،هاشمی نفر آخر در شهر تهران رأی آورد اما انصراف داد و به مجلس نیامد چون اصلاحطلبان با شبهه افکنی خیلی تلاش کردند تا او حتی به عنوان نفر آخر هم وارد مجلس ششمنشود یا اعتبارنامه آقای حدادعادل اعتبارنامه تأیید نمی کردند بعد از ماه ها اعتبارنامهاو تأیید شد. پس آمدن و نیامدن آقای چمران به شورای شهر فرقی نمی کند. با اینشورای شهر، محسن هاشمی بهترین گزینه برای قرار گرفتن در جایگاه شهردار تهران است مصلحتشهر تهران نیز همین را ایجاب می کند، چون محسن هاشمی کار اجرایی در حوزه شهری کردهاست.

صحبت هایی هم از آقایان مرعشی و بیطرف است کهجایگزین نجفی شوند، آیا احتمال دارد برای آنکه ترکیب شورای شهر دست نخورد، شهردارآینده تهران یک از این دو نفر باشند؟

بله آنها مطرح هستند اما هیچ کدام زیر بارمسئولیت نمی رود، مثلا الویری هم مطرح است ولی سن و سالشان بالا رفته و دیگر مثلگذشته خیلی امکان کار اجرایی ندارد. ثانیا این شورای شهر به مرعشی رأی نخواهد دادچون مرعشی همیشه حواشی دارد که بعضا دردسرساز می شود. بهترین فردی که ممکن است رأیبیاورد و حاشیه کمی خواهد داشت و به کار شهرداری نیز آشنا است محسن هاشمی است حتی اگرنگوییم بهترین گزینه محسوب می شود اما معقول ترین گزینه است.


منبع : نامه نیوز

برچسب ها : #تهران #هاشمی #شورای #شهرداری #جهانگیری #شهردار #اصلاح طلبان #گزینه #طلبان #بهترین #استعفای #اصلاح #مرعشی #سیاسی #استعفا #بیماری #چمران #عنوان #مدیریت #جریان #قالیباف #مسئولیت #بنابراین #اجرایی #نباشد #خواهند #ندارد #نخواهد #اعتبارنامه #تأیید #انصراف #امکان #بیاید #البته #دارند #همیشه #تجربه #حدادعادل #الویری #حواشی #ایمانی #توصیه #مصلحتشهر #ایجاب #واقعا #آقاینجفی #غبارآلود #بگویند #شفافیت #اینکه

لینک کوتاه مطلب :

نظر شما در مورد : شهردار آینده تهران کیست؟/ایمانی: به جهانگیری توصیه شده در دولت بماند/ مرعشی حواشی دارد و شورای شهر به او رأی نمی‌دهد/ الویری پیر شده/ انتخاب محسن هاشمی به مصلحت شهر است/ چمران با نگاه به تجربه هاشمی و حدادعادل در مجلس ششم از ورود به شورای شهر منصرف می شود


X https://sport45.site/