استانی شدن انتخابات مجلس با چالش های زیادی مواجه است

تاریخ انتشار : دوشنبه 19 آذر 1397 - ساعت : 14:20

کد مطلب: 236706 چاپ به اشتراگ گذاشتن

نماینده تهران

استانی شدن انتخابات مجلس با چالش های زیادی مواجه است

مازندمجلس: نماینده مردم تهران می گوید: استانی شدن انتخابات به نفع چهره های شناخته شده در استان و به ضرر داوطلبان جدید نمایندگی است.

مازندمجلس: هاشم زایی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس درباره مفهوم استانی شدن انتخابات مجلس شورای اسلامی هم توضیح داد: در صورت تصویب این طرح، استان حوزه اصلی انتخابات می شود و شهرها و شهرستان ها حوزه فرعی می شوند و زمانی که ستاد انتخابات استانی تشکیل می شود، اطلاعات و آرا داوطلب در حوزه های فرعی باید به ستاد مرکزی حوزه اصلی بیاید تا داوطلب به عنوان نماینده، انتخاب شود.
هاشم زایی توضیح داد: به طور کلی مفهوم «استانی شدن انتخابات» یعنی اگر در کشور 30 استان داشته باشیم -که ممکن است در آینده افزایش هم داشته باشد-، مرکز هر استان حوزه اصلی رای گیری برای انتخابات پارلمانی می شود و بقیه شهرها حوزه فرعی می شوند که ممکن است فقط یک کرسی نمایندگی یا به دلیل تعداد جمعیت دو یا چند کرسی و تعدادی داوطلب برای انتخابات داشته باشند.

وی با بیان این که طرح استانی شدن انتخابات با چالش های زیادی مواجه است، گفت: اجرای طرح استانی شدن نماینده به این شکل کار ساده ای نیست، در بندی که در این طرح اشاره شده که «هر داوطلب نمایندگی باید متولد محدوده جغرافیایی حوزه انتخابیه محل ثبت نام بوده یا سابقه حداقل پنج سال سکونت در آن محدوده را داشته باشد» داوطلب را وادار می کند استشهاد محلی پُر کند و معتمدین نیز آن را امضا کنند که مشکلات بسیاری را در اجرا ایجاد می کند.
وی معتقد است: امضا کنندگان طرح استانی شدن انتخابات چون تجربه اجرایی در برگزاری انتخابات نداشته اند، چالش های پیش روی این طرح را در نظر نمی گیرند.
نماینده مردم تهران در مجلس دهم همچنین گفت: بر اساس طرح استانی شدن انتخاب یک نامزد کرسی مجلس در رقابت های انتخاباتی با سایر داوطلبان در همان حوزه باید علاوه بر این که حداقل 20 درصد آراء رای دهندگان را کسب می کند در یک رقابت سراسری در استان نیز بیشترین آرا رای دهندگان را نسبت به سایر نامزدهای رقیب، کسب کرده باشد.
نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: اگر نماینده ای 20درصد رای حدنصاب در حوزه انتخابیه خود را کسب کرد و نامزد دیگری 60درصد آراء را در همان حوزه کسب کرده باشد، ولی نماینده با حدنصاب کمتر به دلیل نفوذ و بیشتر شناخته شدن در سطح استان، بتواند در سایر حوزه های انتخابیه در استان مجموع آرای بیشتری کسب کند، به عنوان نماینده حوزه انتخابیه وارد پارلمان می شود، اگر چه در حوزه انتخابیه فرعی رای کمتری اخذ کرده باشد.

هاشم زایی همچنین درباره سابقه طرح استانی شدن انتخابات در ادوار مختلف مجلس گفت: این طرح در سه دوره مجلس مطرح بوده، اما رای نیاورد تا این که به مجلس دهم رسید، در این دوره نیز فوریت طرح رای آورد و در کمیسیون امور داخلی کشور شوراها بررسی و نظرات اعضا نیز جمع بندی شده و قرار است برای تصویب نهایی به صحن علنی مجلس بیاید تا قانون شده و به انتخابات آینده مجلس برسد.

وی با یادآوری این که مجموع نمایندگان شهرستان و مرکز استان مجمع نمایندگان استان را تشکیل می دهند، گفت: ممکن است یک داوطلب از یک حوزه انتخابیه که شامل چند شهرستان است برای مجلس ثبت نام کند، اما یکی از حوزه ها در یک استان و مابقی در استان دیگر و همجوار باشد، البته این موضوع بیشتر در گذشته وجود داشت و در حال حاضر کمتر شده است.
وی که در دور دوم مجلس شورای اسلامی نمایندگی مردم از حوزه فردوس، طبس، سرایان و بشرویه را بر عهده داشت، ادامه داد: در آن زمان طبس جزو استان یزد و فردوس جزو استان خراسان جنوبی بود، یعنی طبس و فردوس یک نماینده داشت، ولی به لحاظ تقسیم استانی این دو حوزه به دو استان مختلف و همجوار تعلق داشت، فردوس به عنوان حوزه انتخابیه اصلی در استان خراسان جنوبی محسوب می شد و طبس حوزه فرعی محسوب، اما در استان یزد قرار داشت.
این نماینده مجلس افزود: البته شهر طبس پس از چندین سال به محدوده استانی خراسان جنوبی بازگشت و این نقص در این حوزه برطرف شده است، اما در برخی از حوزه های انتخابیه این مساله هنوز وجود دارد.

تدارکاتچی بودن نماینده مجلس باید در نگاه عمومی تغییر کند

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس همچنین گفت: تصویب طرح هایی مانند استانی شدن انتخابات باید در اصل برای این باشد که نقش، توجه و تمرکز نماینده را صرفا در تدارکات عمرانی و اعتباری خرد در حوزه انتخابی در سطح شهر و روستای حوزه انتخبایه کمرنگ و محدود کرده و کیفیت نقش نمایندگی را به سطح کلان استانی و ملی ارتقا دهد.
هاشم زایی تصریح کرد: از طرفی تا زمانی که مردم عادت نکنند که باید اولویت آنها مسائل کلان تر از حوزه انتخابیه و شهرستان و روستا، بلکه در سطح استان و چه بسا ملی باشد، جایگاه نماینده و پارلمان هیچ تغییری نمی کند.
وی به اهمیت نقش و جایگاه ایفای نمایندگی مجلس در سطح ملی اشاره کرد و گفت: من هنوز درباره این طرح توجیه و قانع نشده ام و معتقدم جز فرهنگ سازی در حوزه عمومی برای ارتقاء نگاه و بینش رای دهندگان و انتخاب شوندگان در مجلس شورای اسلامی راه دیگری نداریم؛ این نوع طرح ها، روش ها، بدون ساز و کارهای فرهنگی و اجرایی منطقی، نمی تواند کارآمد باشد، چهل سال مردم عادت کرده اند فقط از نماینده مساله آب و برق و تلفن و فقط مسائل منطقه محدود به خودشان را مطالبه می کنند.
نماینده مردم تهران در مجلس تصریح کرد: تا زمانی که مردم نماینده مجلس را صرفا برای آبادانی و عمران شهر و روستای خود بخواهند نیت و مقصود طراحان استانی شدن انتخابات مجلس برآورده نمی شود، لذا در بدو امر باید تدارکاتچی بودن نماینده در نگاه عمومی تغییر کند.
هاشم زایی خاطرنشان کرد: البته نمایندگان امضاء کننده طرح استانی شدن انتخابات معتقدند با این طرح، کیفیت نگاه و رویکرد یک نماینده به مسائل و موضوعات از سطح محدود به شهر یا شهرستان، به سطحی بالاتر به حوزه استانی، ملی و فراملی ارتقاء داده می شود و به تبع آن کیفیت و سطح پارلمان نیز افزایش می یابد، البته من هنوز قانع نشده ام.
وی همچنین به ضرورت طراحی یک ساز و کار جامع برای انتخابات و ارتقاء کیفیت پارلمان تاکید کرد و افزود: نمایندگان مجلس باید به مسائل کشور، ملی نگاه کرده و تصمیم بگیرند و اگر در مواقعی هم در مسائل منطقه ای در حوزه انتخابیه خود تحت فشار قرار می گیرند، به رای دهندگان خود شفاف و صادقانه توضیح دهند که وظیفه یک نماینده قانونگذاری و نظارت بر حسن اجرای قانون است.

عضو کمیسیون امور دخلی کشور و شوراها در مجلس تصریح کرد: نماینده مجلس باید به موکلان خود بگوید که پول و امکاناتی مالی در اختیار ندارد، اما شرایط بازدید، حضور مسئولان اجرایی کشور را در حوزه انتخابیه را فراهم و توجه دستگاه های اجرایی را به مسائل و مشکلات عمرانی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی آن منطقه جلب کرده و حل و رفع آن را با جدیت پی گیری می کنند.
هاشم زایی تصریح کرد: نمایندگان مجلس بعداز راهیابی به خانه ملت بیشتر بدنبال رفع کمبودها و تدارکات شهرستان خود هستند و برخی هم توانسته اند امکانات بیشتری را برای حوزه انتخابیه خود بگیرند، اما قانونگذاری و نظارت بر حسن اجرای قانون به حاشیه رانده شده است؛ همین رویه باعث شده که انتظارات و توقع مردم در این 40 سال از نماینده، قانونگذاری و نظارت بر اجرای قانون نباشد، بلکه آنها نماینده ای را موفق می دانند که طرح ها و اعتبارات بیشتری را برای شهر و حوزه انتخابیه آورده باشد.
به گزارش ایرنا، 121 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با امضای طرحی یک فوریتی درمورد «استانی شدن انتخابات مجلس» خواستار اصلاحاتی در قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب (هفتم آذرماه 78) شدند.

جزئیات مهمی از طرح استانی شدن انتخابات

نمایندگان امضاء کننده این طرح پیشنهاد کردند ماده 8 قانون به شرح زیر باید اصلاح شود: «از هر حوزه انتخابیه موجود در استان نامزد یا نامزدهایی که حداقل 20 درصد آرای صحیح مأخوذه حوزه انتخابیه تبصره ذیل ماده 1 این قانون را کسب کرده و بالاترین رأی را در کل استان به دست آورده اند، نماینده یا نمایندگان استان از آن حوزه انتخابیه محسوب می‌شوند.»
در این طرح آمده است: «در صورتی که حدنصاب در این ماده، برای یک یا چند کرسی بدست نیاید نامزد یا نامزدهایی که بیشترین رأی را نسبت به سایر نامزدهای آن حوزه انتخابیه در سطح استان کسب کرده باشند به عنوان نماینده یا نمایندگان آن استان از آن حوزه انتخابیه به مجلس راه می‌یابند.»
در این طرح با اشاره به ماده 10 قانون، - که به شرایط زمانی و مکانی برای رای دهندگان می پردازد- پیشنهاد شده است که ماده ای نیز با این مضمون که « رأی دهندگان در هر استان می‌توانند برای هر یک از حوزه‌های انتخابیه در استان در بین نامزدهای مربوط به همان حوزه انتخابیه به میزان تعداد کرسی‌های موجود نمایندگان مورد نظر خود را انتخاب نمایند» الحاق شود.
امضاء کنندگان این طرح در مقدمه آن، «استانی شدن انتخابات مجلس» را دغدغه بسیاری از مسئولان نظام عنوان کرده و دلایل توجیهی خود را چنین بیان کرده اند:«باوجود این که مجلس شورای اسلامی قوانین متعددی در زمینه برگزاری انتخابات مجلس منعقد کرده ، ولی در دو دهه اخیر با اصلاحات بیشماری مواجه شده که این مهم نشان از این دارد که قوانین مربوط می‌تواند دارای ایراداتی باشد و اصلاح آن می‌تواند زمینه حضور مردم در عرصه انتخابات را پررنگ تر کند.» 
برچسب ها : #مجلس #انتخابات #استانی شدن انتخابات #کمیسیون امور داخلی

لینک کوتاه مطلب :

نظر شما در مورد : استانی شدن انتخابات مجلس با چالش های زیادی مواجه است


X https://sport45.site/