استعلام سوابق داوطلبان انتخابات مجلس از مراجع چهارگانه

تاریخ انتشار : دوشنبه 13 اسفند 1397 - ساعت : 13:29

کد مطلب: 237060 چاپ به اشتراگ گذاشتن

با تصویب مجلس صورت گرفت:

استعلام سوابق داوطلبان انتخابات مجلس از مراجع چهارگانه

مازندمجلس: سوابق داوطلبان انتخابات مجلس از مراجع چهارگانه وزارت اطلاعات، سازمان ثبت احوال کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و قوه قضائیه استعلام می شود.

مازندمجلس: نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز و در ادامه بررسی جزئیات طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مواد 23 ، 24 و 25 آن را تصویب کردند.

نمایندگان در مصوبه‌ای مقرر کردند داوطلبان نامزدی نمایندگی مجلس ظرف هفت روز از تاریخ انتشار دستور شروع انتخابات در سامانه الکترونیکی وزارت کشور ثبت نام کنند.

 نمایندگان مجلس در جلسه علنی صبح امروز (دوشنبه) مجلس و در جریان بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس ماده 21 این طرح را به تصویب رساندند که براساس آن ماده (45) قانون به شرح ذیل اصلاح می‌شود:

ماده 45 - داوطلبان نامزدی نمایندگی مجلس باید ظرف مدت هفت روز از تاریخ انتشار دستور شروع انتخابات به وسیله وزارت کشور، به سامانه الکترونیکی که وزارت کشور جهت ثبت نام ارتقا داده است، مراجعه کنند و ضمن تکمیل پرسشنامه مخصوص اعلام داوطلبی، مدارک و گواهینامه‌های مربوطه را بارگذاری و با أخذ شناسه (کد) رهگیری، شخصاً و یا از طریق نماینده رسمی خویش جهت تأیید نهایی ثبت نام به فرمانداری یا بخشداری مرکز حوزه انتخابیه فرعی مراجعه کنند.

به موجب این مصوبه، وزارت کشور موظف است قبل از صدور دستور شروع انتخابات در خصوص نحوه اجرای حکم این ماده از طریق رسانه‌های گروهی به عموم مردم اطلاع رسانی کند و فرمانداران و بخشداران مکلفند در این خصوص به نحو مقتضی در حوزه انتخابیه فرعی خود اطلاع رسانی کنند.

طبق تبصره 1 این ماده عدم تکمیل پرسشنامه مخصوص اعلام داوطلبی و عدم بارگذاری مدارک و گواهینامه‌های مربوطه و یا عدم مراجعه به فرمانداری یا بخشداری مربوطه در موعد مقرر جهت تأیید نهایی ثبت نام، به منزله عدم ثبت نام است در صورت نقص در سامانه مزبور، ثبت نام به صورت حضوری در فرمانداری یا بخشداری مرکز حوزه انتخابیه فرعی انجام می‌گیرد.

به موجب تبصره 2 این ماده داوطلبان نامزدی نمایندگی مجلس که در خارج از کشور به سر می‌برند، باید ضمن مراجعه به سامانه الکترونیکی و طی مراحل مربوطه، جهت تأیید نهایی ثبت نام به سفارتخانه یا کنسولگری یا نمایندگی سیاسی مربوط مراجعه نمایند.

براین اساس، سفارت یا کنسولگری یا نمایندگی سیاسی مکلف است با سریع‌ترین وسیله مخابراتی تأیید ثبت نام داوطلبان مذکور را از طریق وزارت امورخارجه به وزارت کشور اعلام کند تا در مهلت قانونی نسبت به بررسی صلاحیت وی در هیأت اجرایی حوزه انتخابیه اقدام قانونی به عمل آید.

طبق تبصره 3 این ماده، پرسشنامه اعلام داوطلبی باید حاوی اطلاعات شخصی و خانوادگی، سوابق علمی، شغلی، سیاسی، قضائی، اجتماعی، فرهنگی و مذهبی داوطلب باشد.

به موجب تبصره 4 این ماده شورای نگهبان نیز امکان ثبت شکایات و اعتراضات نامزدها را به صورت الکترونیکی و با ارائه شناسه (کد) رهگیری فراهم می‌کند.

نمایندگان در ادامه ماده 22 این طرح را به تصویب رساندند که براساس آن ماده (47) قانون به شرح ذیل اصلاح می‌شود:

ماده 47- فرماندار یا بخشدار مرکز حوزه انتخابیه فرعی موظف است همزمان با تأیید نهایی ثبت نام داوطلبان در زمان ثبت نام، روزانه اطلاعات ثبت نام و کلیه مدارک واصل شده را به صورت کامل به وزارت کشور ارسال نماید و وزارت کشور نیز موظف است اطلاعات و مدارک مزبور را به محض وصول، به هیأت مرکزی نظارت ارسال کند و در پایان مهلت ثبت نام، فهرست کامل افراد ثبت نام شده را به هیأت مزبور ارسال کند.


استعلام سوابق داوطلبان انتخابات مجلس از مراجع چهارگانه

سوابق داوطلبان انتخابات مجلس از مراجع چهارگانه وزارت اطلاعات، سازمان ثبت احوال کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و قوه قضائیه استعلام می شود.

نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز (دوشنبه) و در ادامه بررسی جزئیات طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مواد 23 ، 24 و 25 آن را تصویب کردند.

طبق ماده 23، ماده (68) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده 68 - وزارت کشور و شورای نگهبان به منظور بررسی سوابق داوطلبان در رابطه با شرایط مندرج در این قانون، روزانه اطلاعات ثبت نام سجلی کامل نامزدها را حسب مورد نزد مراجع ذی صلاح مراجع چهارگانه وزارت اطلاعات، سازمان ثبت احوال کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و قوه قضائیه ارسال می‌کنند. مراجع مزبور مکلفند ظرف مهلت 10 روز نسبت به ارسال پاسخ در خصوص هر یک از افراد اعلام شده به صورت مکتوب و مستدل اقدام نمایند. پاسخ مراجع مزبور باید صرفاً ناظر به وجود سوابق مربوطه در خصوص شرایط مذکور در قانون باشد.

مراجع مزبور مکلفند در صورتی که هر یک از داوطلبان فاقد هرگونه سابقه‌ای نزد آنان باشد، در پاسخ ارسالی نسبت به این موضوع تصریح کنند.

تبصره - عدم ارائه پاسخ در مهلت مقرر و یا ارسال پاسخ بر خلاف واقع، جرم است و مرتکب به مجازات درجه 6 قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس محکوم می‌شود.

همچنین بر اساس ماده 24، تبصره (2) ماده (52) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:

تبصره 2- هیأت نظارت استان پس از کسب نظر هیأت مرکزی نظارت، موظف است مراتب تأیید یا رد صلاحیت کلیه داوطلبان را با استناد قانونی و پس از استعلام از مراجع قانونی و بررسی‌های لازم، طی صورتجلسه ای به فرماندار یا بخشدار مربوط اعلام نماید.

نمایندگان مجلس، ماده 25 طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی را نیز بررسی کرده و برای بررسی بیشتر و ادغام با لایحه جامع انتخابات به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها ارجاع دادند.

در این ماده شرایط تعیین نماینده نامزدهای انتخاباتی برای شعب اخذ رای تعیین شده بود.

 


برچسب ها : #مجلس #انتخابات #احزاب #مراجع چهارگانه #نظارت #مسئولان

لینک کوتاه مطلب :

نظر شما در مورد : استعلام سوابق داوطلبان انتخابات مجلس از مراجع چهارگانه


X https://sport45.site/