وی متولد سال  1339 در طاهرگوراب صومعه سرا بود.

مرحوم حمیدرضا خصوصی ثانی، دبیری آموزش و پرورش، رئیس آموزش و پرورش تولمات، مدرسی آموزشکده شهید چمران رشت ، معاونت منطقه آزاد انزلی  و بهزیستی گیلان را در کارنامه کاری خود داشت.