چهاردانگه، سرزمین مادری در قابــی فرامـوش شـده

تاریخ انتشار : چهار شنبه 23 بهمن 1398 - ساعت : 15:11

کد مطلب: 238760 چاپ به اشتراگ گذاشتن

دکتر عالیه زمانی کیاسری:

چهاردانگه، سرزمین مادری در قابــی فرامـوش شـده

اختصاصی مازندمجلس: چهاردانگه آیینه نجابت است؛ سرزمینی نجیب که سالهاست زخم چرکین زباله را به تن دارد و صاحب منصبان مرکز نشین مرهمی جز وعده های بی سرانجام برای آن نداشته اند. چهاردانگه را دوست می دارم چون شش دانگ اصالت آن، شرافت زنان و مردانی شریف است که در طول تاریخ نشان داده اند.

اختصاصی مازندمجلس: دکتر عالیه زمانی کیاسری، رئیس هیئت مدیره خیریه همت عالی: چهاردانگه را دوست دارم چون سرزمینی سترگ به قدمتی دیرین است و جلال پایمردی مردان و شکوه زنان نستوه آن را تاریخ ستوده است. چهاردانگه را دوست دارم چراکه بلندای شاه دژ نماد صلابت مردمان فرازمندش را در دل خود دارد. چهاردانگه را دوست دارم نه از آن جهت که سرزمین مادری ام و خانه ی پدری ام بوده. بلکه دلآراتر بگویم، تمام وجود من است. چهاردانگه جان من است چون شالیزار آن از دست های سبز و بهاری زنان و مردان بوم و برم تازگی و طراوت گرفته است. آمده ام در غبار جاده های خاکی آن، گرد بی مسئولیتی متولیان را از پیشانی اهالی شرافتمندش پاک کنم.

چهاردانگه آیینه نجابت است؛ سرزمینی نجیب که سالهاست زخم چرکین زباله را به تن دارد و صاحب منصبان مرکز نشین مرهمی جز وعده های بی سرانجام برای آن نداشته اند. چهاردانگه را دوست می دارم چون شش دانگ اصالت آن، شرافت زنان و مردانی شریف است که در طول تاریخ نشان داده اند.

خاکی که جان من است

چهاردانگه را دوست دارم چون همه گذشته ی من و ریشه ی آینده من است. چهاردانگه را دوست دارم چون سرزمین مادری من بوده و مادرانگی را از آن آموختم. از چشمه سورت و دریاچه هایش زیبایی را و از مردمانش صبوری را. چهاردانگه چگونه زیستن را به من آموختم. چهاردانگه گنجینه اسرار ماست. چهاردانگه را دوست دارم چراکه یادآور دوران سرشار از تجربه کودکی من است. چهاردانگه جان شیرین را به من هدیه کرده است چراکه خدمت بی منت را از اهالی آن آموختم. چهاردانگه هویت سرزمینی و آبا و اجدادی ماست و اینک سرمایه اجتماعی ما بدهی ما به چهاردانگه است. برای ادای دین به چهاردانگه آنچه در توانمان بود انجام داده ایم و انجام خواهیم داد. چهاردانگه! چگونه به تو نبالم، درحالیکه در تمام سالها فرزندانی را برای خدمت به جامعه پروراندی و خود از آن محروم بودی! چهاردانگه را باید اصالت، ازخودگذشتگی، ایثار، صبوری و البته ایستادگی، شجاعت، اراده، پشتکار، سخت کوشی و سلامت ترجمه کرد.


برچسب ها : #-چهاردانگه #عالیه-زمانی #مازندمجلس

لینک کوتاه مطلب :

نظر شما در مورد : چهاردانگه، سرزمین مادری در قابــی فرامـوش شـده


X https://sport45.site/