مازندمجلس - پایگاه خبری مجلس مازندران

کد مطلب : 300 -تاریخ انتشار : چهار شنبه 19 فروردین 1394 -ساعت : 14:43

چاپ به اشتراگ گذاشتن
برخي دولتمردان با جبهه پايداري نشست و برخاست دارند

برخي دولتمردان با جبهه پايداري نشست و برخاست دارند

آقاي باهنر و جبهه پيروان در خلاآقاي احمدي نژاد براي ائتلاف با پايداري ورود كرده اند. آقاي باهنر قبلابارها از اينكه احمدي نژاد مهره سوخته شده صحبت كرده و اينقدر هم اصولگرا هست كه اصولش را پاي احمدي نژاد قرباني نكند.

مازند پارلمان: نزديكي جبهه پايداري با نيروهاي احمدي نژاد يا ائتلاف شان با محمدرضا باهنر و تلاش شان براي انتخابات مجلس همه اين فرضيه ها در تحولات سياسي ايران كم و بيش قابل درك هستند، اما چيزي كه قابل درك نيست نزديكي برخي دولتمردان روحاني با مخالفان اوست. موضوعي كه غلامعلي جعفرزاده در گفت وگوي كوتاهي با «اعتماد» به آن اشاره كرده و حتي گفته كه موضوع را به مقامات دولتي نيز اطلاع داده است. جعفرزاده از برخي جلسات مقامات دولتي با اصولگراياني نظير جبهه پايداري سخن مي گويد و حتي معتقد است در شرايط سخت، احتمال رودست خوردن دولت از اين افراد بسيار جدي خواهد بود. افرادي كه در سطوح ديگري چون نهاد رياست جمهوري يا استانداري ها و فرمانداري ها با گستردگي بسيار بيشتري حضور دارند.

  پيوند دوباره جبهه پايداري با احمدي نژاد از ديد شما به عنوان يك نماينده مجلس كه مي توانيد نسبت به برخي تحولات مطلع باشيد، چقدر جدي است؟

استنباط من از جبهه پايداري اين است كه فكر مي كنند گزينه اي براي ورود به انتخابات آينده و تضمين پيروزي شان، مثل احمدي نژاد ندارند. به عبارتي فكر مي كنند كه احمدي نژاد است كه مي تواند برد آنها را تضمين كند. به همين دليل رويكردشان به سمت تطهير دوران احمدي نژاد و برخي نيروهاي نزديك به او متمايل شده است.
    
 اين برداشت را براي انتخابات مجلس دارند يا رياست جمهوري؟

اين برداشت كلي آنها براي رياست جمهوري است چون به هر حال تاب تحمل دولت آقاي روحاني را ندارند و ناگفته پيداست كه تلاش خواهند كرد تا عمر دولت روحاني در همين چهار سال اول تمام شود. ولي براي رسيدن به آن موعد نياز دارند تا در انتخابات مجلس دهم هم پيروزي هايي به دست بياورند و حضورشان در مجلس را هم ادامه دهند و هم تقويت كنند. براي مجلس هم قطعا روي اطرافيان آقاي احمدي نژاد حساب مي كنند. هر چند شايد خود احمدي نژاد راسا وارد نشود اما تيم او فعال خواهند شد. منتها يك موضوعي را مد نظر قرار نمي دهند و آن هم ظاهر قضيه است. مردم در زمان تصميم گيري بر اساس معيارهاي ديگري راي مي دهند و با توجه به خاطرات تلخ دوران احمدي نژاد، برداشت عمومي از دوران احمدي نژاد به اين راحتي تغيير نمي كند و از اين حيث به نظر من استراتژي آنها غلط است.

آيا اين استراتژي كه شما به آن اشاره مي كنيد، نمودهاي بيروني، خصوصا در مجلس داشته است؟

بله. نشست ها الان جدي دنبال مي شود. ما مطلع هستيم كه قاطبه شب ها اعضاي پايداري با احمدي نژاد جلسه مشترك دارند. در اين جلسات برخي از اصولگرايان و اعضاي جبهه پايداري شركت مي كنند و در حرف هاي خود مي آوردند كه مثلاديشب فلان جا بوديم و فلان اتفاق افتاد. مرتب راجع به اينها در مجلس صحبت مي كنند.
    
الان آقاي باهنر و بعضا گروه هايي مثل موتلفه پيام هاي روشني براي ائتلاف با جبهه پايداري ارسال كرده اند. فكر مي كنيد اگر پاي آقاي احمدي نژاد و تيم ايشان به جريان ائتلاف با پايداري باز شود، امثال آقاي باهنر در اين پروژه باقي مي مانند؟

بعيد مي دانم. آقاي باهنر و جبهه پيروان در خلاآقاي احمدي نژاد براي ائتلاف با پايداري ورود كرده اند. آقاي باهنر قبلابارها از اينكه احمدي نژاد مهره سوخته شده صحبت كرده و اينقدر هم اصولگرا هست كه اصولش را پاي احمدي نژاد قرباني نكند.
    
جبهه پايداري كدام طرف را براي ائتلاف ترجيح خواهد داد؟

پايداري قطعا به سمت احمدي نژاد مي رود. پيوند آنها با احمدي نژاد چه به لحاظ فكري، چه سازماني و چه سابقه حمايت هاي مادي و معنوي بسيار محكم است. به هر حال همين جمعه گذشته ديديد كه آقاي آقا تهراني از داستان ورودش به انتخابات چه گفت و چقدر به نقش آقاي احمدي نژاد اشاره كرد. خب اين سابقه به همين راحتي قابل پاك شدن نيست و سادگي است كه فكر كنيم مثلابهانه اي مثل مشايي باعث مي شود تا پايداري چشم بر اين سابقه ببندند.
    
آقاي آقا تهراني اخيرا در يك مصاحبه تلويزيوني به صراحت از تشويق احمدي نژاد و دولت براي ورودش به انتخابات مجلس هشتم سخن گفته است. به نظر شما اين يك گاف سهوي توسط دبيركل جبهه پايداري بود كه قدري ارتباط احمدي نژاد با انتخابات مجلس را روشن كرد؟

نه. به نظر من اين حرف هاي آقاي آقاتهراني هوشمندانه بود. نتيجه اش هم براي جبهه پايداري و تيم احمدي نژاد ايجاد خوف است. يعني مي خواهند رقبا را از يك موقعيتي كه دارند بترسانند.
    
فكر مي كنيد آقاي احمدي نژاد با چه نيروهايي وارد انتخابات مجلس خواهد شد؟ منظورم نيروهايي به جز پايداري است.

احمدي نژاد روي كف جامعه سرمايه گذاري كرده است و شبكه مديران او، چه در استان ها و چه در مركز آماده ورود به انتخابات هستند. قابل پيش بيني است كه تعداد زيادي از وزرا و مديران او براي انتخابات مجلس صف بكشند. همان طيفي كه به طور علني برچسب «جريان انحرافي» هم به آنها نخورده و قابليت ائتلاف با جبهه پايداري را دارند. مهم اين است كه الان نخبگان جامعه ما در اين حوزه هنوز ضعيف عمل مي كنند. يعني شكست هاي قبلي هنوز براي ما درس نشده است. بعضا هم برخي از اعضاي دولت با عملكردشان آب به آسياب رقيب مي ريزند.

اين صحبت شما درباره اعضاي دولت مبهم است. منظورتان كدام نيروهاست؟ نيروهاي بالادستي دولت؟

بالاخره عدم دفاع منطقي از دولت و عدم روشنگري خودش موضع طيف اعتداليون را تضعيف مي كند. بماند كه بعضا برخي از نيروهاي دولت در خفا و خلوت خودشان با گروه هايي مثل پايداري نشست و برخاست دارند و سعي مي كنند خود را به اين دست گروه هاي اصولگرا نزديك كنند. حتي بعضا دفاع هايي از آنها مي كنند كه اصلااين مسائل پالس هاي خوبي از طرف دولت نيست. تعدادشان در خود دولت كم است، اما بالاخره هستند و اخبارش به ما مي رسد. به طور مثال صلابتي كه در آقاي جهانگيري براي ادامه راه است يا آن وفاداري كه در آقاي نوبخت است و حتي برخي اعضا مثل آقاي پورمحمدي كه از اصولگراترين اعضاي كابينه هستند، متاسفانه در برخي ديگر نيست. عده اي به هر حال خط خود را از دولت جدا كرده اند و وفادار به دولت نيستند. به هر حال در سطح دولت و كابينه هم متاسفانه اين جريان وجود دارد. شك نكنيد كه برخي اعضاي كابينه اگر دولت به روز سختي برسد، با اين دولت و آقاي روحاني نخواهند بود و با كمترين فوت وقت به صف مقابل مي پيوندند. آقاي روحاني بايد سريعا براي اين افراد فكري بكند و قبل از اينكه كار سخت تر شود، يك خانه تكاني اساسي در كابينه انجام دهد. وقتي برخي دولتمردان حتي در سطح وزير با گروهي مثل جبهه پايداري ارتباطات سياسي دارند، چنين خانه تكاني اي اجتناب ناپذير به نظر مي رسد.

چرا اينها شفاف تر مطرح نمي شوند؟ به هر حال شما كه مي گوييد دلسوز دولت هستيد.

من تا جايي كه مي توانستم، گفته ام. مسلما بدون حضور رسانه با شفافيت تمام و با مستنداتي كه داشتم و مي دانستم اين مسائل را به اطلاع دولت رساندم. حال جزييات اين مسائل را نمي شود به صورت عمومي اعلام كرد. الان اعضاي اصلي و موثر دولت اين مسائل را مي دانند و فقط مانده كه چقدر توان اصلاح در دولت وجود داشته باشد. آقاي روحاني آدم با حوصله اي است و مي خواهد در يك فضاي تعاملي اين موضوع را حل و فصل كند. اما مشخصا رييس دولت نمي تواند بيايد درباره وزيرش چنين حرفي بزند. هيچكس توقع اين رفتار را ندارد. اما هواداران دولت توقع دارند كه اعضاي غيرهمسو از دولت كنار گذاشته شوند. چون به هر حال وقتي يك وزير غيرهمسو در كابينه باشد، تمام مجموعه تحت امرش غيرهمسو مي شوند و يك باره يك وزارتخانه راهي جدا از راه دولت مي رود.

اين راه جدا تا چه اندازه همان راه دولت قبل است؟

ببينيد بعد از انقلاب هيچكس به اندازه احمدي نژاد در ساختار اداري كشور به نفع خودش كادرسازي نكرد. بحث استخدام ها يا بورسيه هاي دولت قبل مگر چيزي از غير كادرسازي بود؟ هيچ كس هم به اندازه احمدي نژاد درآمد نداشت. با اين دو امكاني كه در اختيار اوست، هيچكس ديگري جز او نمي تواند اين افراد را جذب كند. كما اينكه بسياري از اين قسمت ها از قبل جذب او شده اند و مشكل اين است كه در حالت دولت قبل باقي مانده اند. تيم احمدي نژاد ذخيره خود را دارد. تمام كساني كه توانستند در زمان احمدي نژاد استفاده كنند، اينها بدهكاران او هستند و طبيعتا كساني هستند كه روز انتخابات ورود مي كنند.

يك مساله هم اين است كه احمدي نژاد ديگر قدرتي ندارد كه بخواهد اينها را لزوما به راه خودش ببرد. او چه جذابيتي مي تواند براي اين طيف ها داشته باشد؟

او با آنها ارتباط دارد، ضمن اينكه اين شبكه تنها اميدواري اش براي زنده شدن رانت هاي اقتصادي بازگشت احمدي نژاد به قدرت است.
    
يعني امكانات رانتي در دولت يازدهم از بين رفته است؟

چون دولت نتوانسته بدنه را خيلي خوب مديريت كند، اين پديده كاملااز بين نرفته و هنوز رانت وجود دارد. اما در دولت قبل وضعيت قابل قياس با اين دولت نبود. خان نعمت براي استفاده كنندگان از رانت در دولت قبل بسيار گسترده بود. احمدي نژاد تعمدا شبكه اي را راه انداخته بود: اما اگر اين شبكه در دولت روحاني هنوز وجود دارد، از ضعف دولت است نه اينكه برنامه اي براي آن باشد. مثلادرباره بازمانده هاي دولت قبل كه در نهاد رياست جمهوري هستند، من مطلع هستم كه از برخي اعتبارات حوزه سلامت به نفع مقاصد سياسي استفاده مي كنند. براي انتخابات آتي. الان در امتيازات مربوط به ايجاد مراكز درماني و امثالهم كساني هستند كه باقي مانده دولت احمدي نژاد در نهاد رياست جمهوري هستند و با توجه به رانت اطلاعاتي كه دارند، اقداماتي را انجام مي دهند. يعني اين قبيل اعتبارات را به سمت مقاصد سياسي تيم احمدي نژاد استفاده مي كنند.
    
اينها در نهاد رياست جمهوري در چه سطحي هستند؟

افرادي هستند كه سعي شده به حاشيه بروند اما كماكان ارتباطات آنها با شبكه هاي دولت و رانت اطلاعاتي آنها باقي مانده است. اينها بغل گوش رييس با اعتبارات دولت يازدهم عليه همين دولت فعال هستند. به هر حال اينها افرادي هستند كه دولت مجبور است به واسطه آنها قسمتي از كارهايش را انجام دهد. آقاي روحاني هم اينقدر درگير مسائل حاشيه اي شده كه متاسفانه اين مسائل مهم توجهش را جلب نمي كند. مثلامي خواهد هر صحبتي را خودش پاسخ دهد. وزرا سكوت مي كنند و خود رييس جمهور پاسخ مي دهد و طبيعتا سيبل حملات مخالفانش مي شود. به هر حال بايد مشخص شود چرا برخي از وزرا مثل آقاي جهانگيري يا آقاي نوبخت ورود نمي كنند و استدلال نمي آورند.

نویسنده :
منبع : اعتماد


لینک کوتاه مطلب :


برچسب ها : جبهه پایداری - انتخابات مجلس 94 - اصولگرایان -

مطالب مرتبط با : برخي دولتمردان با جبهه پايداري نشست و برخاست دارند
نظر شما در مورد : برخي دولتمردان با جبهه پايداري نشست و برخاست دارند

*

*


آخرین اخبارپربحث ترین ها