مازندمجلس - پایگاه خبری مجلس مازندران

کد مطلب : 49451 -تاریخ انتشار : چهار شنبه 12 خرداد 1395 -ساعت : 11:02

چاپ به اشتراگ گذاشتن
اعضای کمیسیون‌ها چگونه تعیین می‌شوند؟/ معرفی کمیسیون‌های تخصصی و خاص در مجلس

اعضای کمیسیون‌ها چگونه تعیین می‌شوند؟/ معرفی کمیسیون‌های تخصصی و خاص در مجلس

اختصاصی مازندمجلس: در مجلس شورای اسلامی دو نوع کمیسیون وجود دارد. کمیسیون‌های خاص و کمیسیون‌های تخصصی. هر نماینده می‌تواند تنها عضو یک کمیسیون تخصصی شود. به این صورت که در ابتدا هر نماینده 2 تا از کمیسیون‌های تخصصی که مایل به عضویت در آنها است را به ترتیب اولویت انتخاب می‌کند

اختصاصی مازندمجلس: در مجلس شورای اسلامی دو نوع کمیسیون وجود دارد. کمیسیون‌های خاص و کمیسیون‌های تخصصی. هر نماینده می‌تواند تنها عضو یک کمیسیون تخصصی شود. به این صورت که در ابتدا هر نماینده 2 تا از کمیسیون‌های تخصصی که مایل به عضویت در آنها است را به ترتیب اولویت انتخاب می‌کند.

معمولا در برخی از کمیسیون‌ها متقاضی بیشتر از تعداد اعضای مورد نیاز است. معمولا عضویت در کمیسیون‌های امنیت داخلی، برنامه و بودجه، انرژی و کمیسیون صنایع متقاضیان بیشتری دارد. چنانچه افراد متقاضی برای ورود به برخی کمیسیون‌ها بیش از تعداد مورد نیاز باشد، در جلسه‌ای با حضور روسای شعب و نمایندگان متقاضی، کسانی که بیشترین تجربه، سابقه و عملکرد و تحصیل در آن حوزه را داشته باشند به عنوان اعضای کمیسیون تعیین می‌شوند و دیگر نمایندگان به کمیسیون‌‌های دیگر منتقل می‌شوند.

پس از مشخص شدن اعضای کمیسیون‌های تخصصی، کمیسیون‌های خاص شکل می‌گیرند که معمولا هر کمیسیون تخصصی یک یا دو نماینده به کمیسیون‌های خاص معرفی می‌کنند.

کمیسیون های خاص 6 تا هستند شامل: کمیسیون مشترک- کمیسیون ویژه – کمیسیون تلفیق- کمیسیون تحقیق- کمیسیون تدوین آیین ‏نامه داخلى مجلس و کمیسیون اصل 90 قانون اساسی است که در ادامه به صورت مختصر در مورد هر کدام از کمیسیون‌های خاص توضیح داده می‌شود.

 

- کمیسیون مشترک

در مورد طرح‌ها و لوایحى که به تشخیص هیأت رئیسه به دو یا چند کمیسیون ارتباط اساسى داشته باشد، کمیسیون مشترک تشکیل مى‏‌گردد. تعداد اعضای کمیسیون مشترک بیست و سه نفر می‌باشد. تعیین سهم هر کمیسیون به وسیله هیأت ‌رئیسه مجلس و انتخاب آنان توسط کمیسیون ذی‌ربط می‌باشد. کمیسیون مشترک در انتخاب هیأت رئیسه و ارائه گزارش و سایر مقررات مانند دیگر کمیسیون‌ها اقدام مى ‏نماید.

 

- کمیسیون ویژه

در مسائل مهم و استثنایى که براى کشور پیش مى ‏آید و در این خصوص تشکیل کمیسیون ویژه‌ اى براى رسیدگى و تهیه گزارش ضرورت پیدا مى‏ کند، به پیشنهاد حداقل پانزده نفر از نمایندگان و تصویب مجلس، این کمیسیون تشکیل مى‏ شود. اعضاى کمیسیون ویژه که پانزده نفر خواهند بود، مستقیما در جلسه علنى توسط نمایندگان با رأى مخفى و اکثریت نسبى انتخاب خواهند شد. هیأت رئیسه کمیسیون ویژه همانند دیگر کمیسیون‌ها انتخاب خواهد شد.

 

- کمیسیون تلفیق

به‏ منظور تنظیم اصول و مفاد برنامه‌هاى توسعه و لوایح بودجه کل کشور و ایجاد هماهنگى بین کمیسیون‌هاى تخصصى مجلس شوراى اسلامى، پس از تقدیم لایحه مربوط توسط دولت به مجلس، کمیسیون تلفیق مرکب از اعضاى ذیل تشکیل مى‏ گردد:

1- کلیه اعضاى کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات

2- دو ‏نفر از هریک از کمیسیون‌هاى دیگر به غیراز کمیسیون‌هاى تحقیق و تدوین آیین ‏نامه داخلى مجلس (اعضاى مذکور توسط کمیسیون‌هاى مربوطه انتخاب و به هیأت رئیسه مجلس معرفى مى‏ شوند.)

مأموریت این کمیسیون تا تصویب نهایى قانون برنامه توسعه و یا لایحه بودجه سالانه کل کشور ادامه مى‏ یابد.

- کمیسیون تحقیق

به منظور بررسى اعتبارنامه‏‌هایى که توسط شعب مورد تأیید قرار نگرفته و یا از سوى نمایندگان مورد اعتراض واقع شده است هر یک از شعب موظفند پس از تعیین هیأت رئیسه خود، بلافاصله دو نفر از اعضاى خود را که آگاهى بیشترى به مسائل حقوقى داشته و از صلاحیت لازم برخوردار باشند به‏ عنوان اعضاى اصلى و على‏ البدل کمیسیون تحقیق انتخاب نمایند و نتیجه را به هیأت رئیسه گزارش تا در جلسه علنى قرائت گردد.

 

- کمیسیون تدوین آیین ‏نامه داخلى مجلس

هر شعبه یک نفر دیگر از اعضای خود را که واجد صلاحیت باشد براى تشکیل کمیسیون تدوین آیین ‏نامه داخلى مجلس معین و نتیجه را به مجلس گزارش خواهد کرد. این کمیسیون علاوه بر انجام وظایف مقرر در این آیین‌نامه طرح‌هاى مربوط به اصلاح آیین‏ نامه داخلى مجلس را رسیدگى کرده و نظر خود را به مجلس گزارش مى‌‏نماید تا مطابق آیین ‏نامه مورد بررسى قرار گیرد.

 

- کمیسیون اصل نودم (90) قانون اساسى

به منظور سامان دادن و کارآمدسازی مجلس و نمایندگان، خصوصاً نسبت به طرز کار قوای مجریه و قضاییه و مجلس مبتنی بر اصول متعدد قانون اساسی بالاخص اصل نودم (90)، کمیسیونی به نام اصل نودم (90) قانون اساسی تشکیل می‌گردد تا طبق قوانین مصوب مربوط به خود اداره و انجام وظیفه نماید. اعضای این کمیسیون به شرح ذیل است:

1- از هر کمیسیون تخصصی یک‌ نفر با معرفی کمیسیون مربوطه

2- هشت نفر از نمایندگان که توسط رؤسای شعب و هیأت رئیسه به عنوان اعضای ثابت انتخاب می‌شوند.

تبصره 1- رئیس کمیسیون با پیشنهاد هیأت رئیسه مجلس از بین اعضای ثابت کمیسیون و با رأی مجلس برای مدت یک سال انتخاب می‌گردد.

تبصره 2- اعضای ثابت کمیسیون نباید عضو کمیسیون‌های تخصصی مجلس باشند.

 

کمیسیون‌هاى تخصصى

در مجلس شورای اسلامی 13 کمیسیون تخصصی وجود دارد که هر نماینده الزاما تنها می‌تواند عضو یکی از این کمیسیون‌ها باشد. به غیر از رئیس مجلس شورای اسلامی که الزامی برای حضورش در کمیسیون‌های تخصصی وجود ندارد اما چنانچه مایل باشد می‌تواند عضو یکی از کمیسیون‌های تخصصی شود.

هر یک از کمیسیون‌هاى تخصصى مجلس که مطابق این آیین ‏نامه تشکیل مى‌گردند در محدوده تخصصى خود داراى وظایف و اختیاراتى به شرح زیر مى‏ باشند:

1- بررسی ‌طرح‌ها و لوایح ارجاعی و گزارش‌ آن به مجلس شورای ‌اسلامی.

2- بررسی و تصویب آزمایشی طرح‌ها و لوایح و همچنین تصویب دائمی اساسنامه سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت طبق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسی

3- رسیدگی به درخواست‌های تحقیق و تفحص

4- رسیدگی به سؤال نمایندگان از رئیس جمهور و وزیران

5- بررسی موارد ارجاعی از لوایح برنامه توسعه و بودجه سالانه و گزارش آن به کمیسیون تلفیق

6- کسب اطلاع از کم و کیف اداره امور کشور، دریافت و بررسی گزارش‌های عملکردی و نظارتی از اجرای قوانین مربوط به دستگاه‌های ذی‌ربط

7- تهیه گزارش موردی و سالانه در خصوص امور اجرایی دستگاه‌ها و نحوه اجرای قوانین به خصوص قانون برنامه توسعه و بودجه سالانه و ارائه نکات مثبت، منفی و پیشنهاد نحوه اصلاح آن و تقدیم گزارش به مجلس جهت قرائت

تبصره 1- کمیسیون‌ها رأساً یا با تقاضای حداقل ده نفر از نمایندگان می‌توانند در موارد مهم و حساس و در مواجهه با تخلفات یا سوء مدیریت، با دعوت از مسؤولان ذی‌ربط موضوع را بررسی نموده و گزارش آن را به هیأت رئیسه ارائه نمایند. در صورتی که درخواست بررسی از سوی نمایندگان باشد حداکثر پنج نفر از آنها می‌توانند در تهیه گزارش با کمیسیون مشارکت نمایند. هیأت رئیسه می‌تواند گزارش مذکور را در دستور کار مجلس قرار دهد. در این‌ صورت سخنگوی کمیسیون و نماینده دولت هر کدام به میزان پانزده دقیقه و شش‌ نفر از نمایندگان به قید قرعه از بین متقاضیان هر کدام به میزان پنج دقیقه، نظرات خود را بیان می‌نمایند.

هر گاه کمیسیون همراه با گزارش پیشنهادهایی برای تصویب به مجلس ارائه نماید با رعایت مفاد آیین‌نامه داخلی در دستور حداکثر دو هفته بعد مجلس قرار خواهد گرفت و مطابق آیین‌نامه داخلی رسیدگی می‌شود. نمایندگان می‌توانند پیشنهادهای خود را تا چهل و هشت ساعت پس از پایان قرائت گزارش به کمیسیون تحویل نمایند. کمیسیون تا یک هفته گزارش نهایی خود را به مجلس ارائه می‌دهد. در صورتی‌ که کمیسیون در گزارش خود، در مورد ناکارآمدی مسؤول ذی‌ربط دلایلی ارائه نماید، مراتب توسط هیأت رئیسه به بالاترین مقام مسؤول مذکور برای اقدام مقتضی اعلام می‌گردد.

تبصره 2- پاسخ دولت راجع به گزارش‌هاى کمیسیون‌هاى تخصصى در دستور کار مجلس قرار گرفته و قرائت خواهد شد. پس از آن حسب درخواست کمیسیون‌هاى تخصصى، موضوع گزارش‌هاى یاد شده جهت بررسى به کمیسیون اصل نودم (90) قانون اساسی ارسال و کمیسیون مذکور نتایج بررسى خود را به مجلس ارائه خواهد کرد.

تبصره 3- کمیسیون‌هاى تخصصى مجلس مى‏ توانند به تعداد کافى مشاور ذى‏صلاح به ویژه از میان نمایندگان ادوار گذشته که در مسائل کمیسیون صاحب تخصص و تجربه باشند از طریق هیأت رئیسه به خدمت بگیرند.

 

کمیسیون‌های تخصصی مجلس به اختصار در ادامه معرفی می‌شوند:

- کمیسیون آموزش و تحقیقات

کمیسیون آموزش و تحقیقات براى انجام وظایف محوله در محدوده آموزش و پرورش عمومى، آموزش فنى و حرفه اى، آموزش عالى، تحقیقات و فناورى، مطابق ضوابط این آیین‏ نامه تشکیل مى‏ شود.

 

- کمیسیون اجتماعی

کمیسیون اجتماعى براى انجام وظایف محوله در محدوده امور ادارى و استخدامى، کار، اشتغال، روابط کار و تعاون مطابق ضوابط این آیین‏ نامه تشکیل مى‏‌شود.

 

- کمیسیون اقتصادی

کمیسیون اقتصادى براى انجام وظایف محوله در محدوده اقتصاد و دارایى، بازرگانى داخلى، بازرگانى خارجى مطابق ضوابط این آیین‏ نامه تشکیل مى‏ شود.

 

- کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی

کمیسیون امنیت ملى و سیاست خارجى براى انجام وظایف محوله در محدوده سیاست و روابط خارجى، دفاع، اطلاعات و امنیت مطابق ضوابط این آیین‏ نامه تشکیل مى‏ شود.

 

- کمیسیون انرژی

کمیسیون انرژى براى انجام وظایف محوله درمحدوده نفت، گاز، برق، سدها و نیروگاه‌های آبى و برقى، انرژى اتمى و انرژى‏‌هاى نو مطابق ضوابط این آیین ‏نامه تشکیل مى‏ شود.

 

- کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات

کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات براى انجام وظایف محوله در محدوده برنامه، بودجه، نظارت برنامه و بودجه و دیوان محاسبات و امور مالى مجلس و آمار و خدمات عمومى فنى مطابق ضوابط این آیین‏ نامه تشکیل مى‏ شود.

تبصره- کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات علاوه بر انجام وظایف تخصصى در ماده (49) و این ماده موظف است نسبت به امور زیر اقدام نماید:

1- نظارت و مراقبت بر اجراى مقررات بودجه و امور مالى مجلس و نحوه هزینه کردن آن

2- رسیدگى به عملکرد بودجه سالانه مجلس و ارائه گزارش آن حداکثر تا پایان شهریور ماه سال بعد. این گزارش جهت اطلاع نمایندگان چاپ مى‏ گردد.

3- بازرسى و رسیدگى دقیق و نظارت در مورد کلیه اموال و اشیاء منقول و غیرمنقول مجلس شوراى اسلامى و ارائه گزارش سالانه جهت چاپ و توزیع بین نمایندگان

 

- کمیسیون بهداشت و درمان

کمیسیون بهداشت و درمان براى انجام وظایف محوله در محدوده بهداشت، درمان، امداد، بهزیستى، تأمین اجتماعى و بیمه‏‌هاى اجتماعى و هلال احمر مطابق ضوابط این آیین‏ نامه تشکیل مى‏‌شود.

 

- کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور

کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور برای انجام وظایف محوله در محدوده سیاست داخلی، شوراها، امور غیرعمرانی شهرداری‌ها و ثبت احوال مطابق ضوابط این آیین‌نامه تشکیل می‌شود.

 

- کمیسیون صنایع و معادن

کمیسیون صنایع و معادن براى انجام وظایف محوله درمحدوده صنایع، پست، مخابرات، معادن، پتروشیمى، صنایع هوافضا و ارتباطات مطابق ضوابط این آیین‏ نامه تشکیل مى‏ شود.

 

- کمیسیون عمران

کمیسیون عمران براى انجام وظایف محوله در محدوده راه و ترابرى، مسکن، عمران شهرى و عمران روستایى و امور عمرانی شهرداری‌ها و دهیاری‌ها مطابق ضوابط این آیین‏ نامه تشکیل مى‏ شود.

 

- کمیسیون فرهنگی

کمیسیون فرهنگى براى انجام وظایف محوله در محدوده فرهنگ و هنر، ارشاد و تبلیغات، صدا و سیما و ارتباطات جمعى، تربیت بدنى و جوانان و زنان و خانواده مطابق ضوابط این آیین‏ نامه تشکیل مى‏ شود.

 

-کمیسیون قضایی و حقوقی

کمیسیون قضایى و حقوقى براى انجام وظایف محوله در محدوده قضایى و حقوقى مطابق ضوابط این آیین ‏نامه تشکیل مى‌شود.

 

- کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی

کمیسیون کشاورزى، آب و منابع طبیعى براى انجام وظایف محوله درمحدوده کشاورزى، منابع آب، دام و طیور، شیلات، محیط زیست و هواشناسى مطابق ضوابط این آیین‏ نامه تشکیل مى‏ شود.

نویسنده :


لینک کوتاه مطلب :


برچسب ها : کمیسیون های خاص - کمیسیون های ویژه -

نظرات کاربران در مورد : اعضای کمیسیون‌ها چگونه تعیین می‌شوند؟/ معرفی کمیسیون‌های تخصصی و خاص در مجلس
  • چنگیز گهرویی .پاسخ0پنج شنبه 03 تیر 1395

    سلام . نظر اقای رضایی کاملا مطابق اخلاق و عقل و بسیار شجاعانه میباشد . اه شما مخالفید تا یه تقدیر نامه به مدیر تعاونی مسیول تقدیم کنیم .

نظر شما در مورد : اعضای کمیسیون‌ها چگونه تعیین می‌شوند؟/ معرفی کمیسیون‌های تخصصی و خاص در مجلس

*

*


آخرین اخبارپربحث ترین ها