مازندمجلس - پایگاه خبری مجلس مازندران

کد مطلب : 5814 -تاریخ انتشار : شنبه 25 مهر 1394 -ساعت : 14:20

چاپ به اشتراگ گذاشتن
هشت دیدگاه‌ بهاری در هشت حوزه کلیدی

اختصاصی مازند مجلس/ چرا بهاری؟!

هشت دیدگاه‌ بهاری در هشت حوزه کلیدی

اختصاصی مازند مجلس: دیدگاه‌ دکتر عباسعلی بهاری اردشیری در حوزه‌های دین، امنیت، سیاست و فرهنگ، آزادی، قانون گرایی، محرم و امر به معروف

اختصاصی مازند مجلس : دکتر عباسعلی بهاری حدود سی و پنج سال پیش با سی سال سن و تحصیلات دانشگاهی و حوزوی به عنوان دبیر دبیرستان های ساری پا به عرصه فرهنگ، آموزش و تریت گذاشت.

در کوران حوادث و هیجانات انقلاب، آرامش و تعادل، منطق و خردورزی او را از دیگران متمایز می کرد. در سن سی و دو سالگی بار امانت وکالت را مردم ساری به او سپردند. دو دوره نمایندگی و تلاش هایش در تدوین قوانین بهتر، توجه به آبادانی و پیشرفت در سطح زیر ساخت های کلان ملی و منطقه ای ، عضویت در کمسیون های کشاورزی و فرهنگی، عضو ارشد وزارت راه و ارشاد، علیرغم درگیری کشور در جنگ تحمیلی ، آثار و نتایج قابل قبولی را از ایشان بجای گذاشته است.

کارکرد های حضور فعالشان در تدوین قوانین به حدی ملموس بود که رئیس وقت مجلس آیه ا... هاشمی رفسنجانی عبارت: "فعالیت کاری بهاری در مجلس و تدوین قوانین بسیار خوب و رضایت بخش بوده است".

بهاری در دو دوره نمایندگی، با فراهم نمودن تیم های کاری و تخصصی به کاربست های وظایف نمایندگی خود سرعت و دوام می بخشید به طوریکه با تشکیل تیم های مشورتی در حوزه های متنوع اقتصادی ، فرهنگی، ورزشی، اجتماعی، سیاسی با اشراف اطلاعات صحیح و همه جانبه در حل معضلات و نارسایی های شهر و استان پیشتاز بود.

او اکنون با کوله باری از تجربه، ارتباط با مردم و نسل جوان ، روحانیت ، معلمان ، کارگران، اقشار، صنوف و... می تواند راهگشای رفع موانع توسعه ، پیشرفت و آبادانی باشد.

بهاری در حوزه دین و کارکرد فرهنگی دین، عقیده دارد ، نمی شود یک برداشت را به خورد مردم داد و نتایج و آثار مطلوبی از آن گرفت ، او اندیشه های نوگرایانه مطهری ، علامه طباطبایی و آیه ا... طالقانی را مدل بازشناسی درست در تبین دین فکری قلمداد می نماید و دین فیزیکی را سم برای مردم می داند.

او حجت شرعی و عقل و منطق را در تعارض یکدیگر قلمداد نمی کند و نگاه کاسبکارانه به دین را ضد بشریت و اندیشه های قرانی می داند.

 از او سئوال شد به میدان آمدی آیا به مجلس راه پیدا می کنی؟ پاسخ در خور تاملی داد می گوید: چه کاره باشم مهم نیست، چگونه کار کردن برایم مهم است. و این چگونه ! نگاه همه جانبه را می طلبد و من مصمم هستم با بهره مندی از تجربه دو دوره نمایندگی با تشکیل غیرشعاری تیم های مشورتی و تخصصی و توجه به معضلات و مشکلات موجود در شهر و استان و نگاه به آینده ، توسعه همه جانبه را در مرکز استان رقم بزنم.

بهاری اکنون از بنیانگذاران دانشگاه ادیب در مرکز استان، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی تهران و دانشگاه آزاد واحد تهران شمال و صاحب چند کتاب در حوزه های دینی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی می باشد.

روز گذشته با جمعی فرهیخته برای دریافت نظریات و برنامه هایشان رو در رو با ایشان به مناظره و مباحثه پرداختیم، محور گفتگو حوزه زنان در تمامی ابعاد اما مباحث دیگری همچون فرهنگ و دین و معضل بیکاری و... مطرح شد که دکتر بهاری با تسلط کافی و وافی پاسخ می دادند، در پایان از دوستی فرهیخته سئوال نمودم او را چگونه یافتی با جمله کوتاه، بهاری را تعریف نمود: «موج بیشمار صداقت» و دوست دیگر بلافاصله مطلب شان را تکمیل نمود: «نگاه برنامه ای علیه شکست توسعه شهر».

یکی از همراهان از ایشان سئوال نمود آیا نسخه ای از برنامه خود را به ما ارائه می دهید؟ و بهاری پاسخ می دهد: هم اکنون تیم های مختلف بصورت شبانه روز مشغول تدوین برنامه و شناسایی چالش ها ، کمبود ها، گره های اجرای قوانین، توانمندی های شهر، نرخ بیکاری و عقب ماندگی ها ، نرم استاندارد شهر توسعه یافته و مطلوب هستند.دیدگاه‌های مختلف بهاری در حوزه‌های مختلف:

در حوزه دین

دکتر عباسعلی بهاری روحانی و معلم دیر آشنایی که تیپ بسیار آرام و مهربانی دارد خلق و خویش با خشم و خشونت سازگاری ندارد.

بهاری با نگاه هرمنوتیک به وجه تلطیفی دین که درهر زمان و مکان می توان به لطافت و صلابت آن افزود باوری عمیق دارد.

ایشان راه جلوگیری از دین گریزی رامسامحه، مصالحه، بحث و گفتگو و فرار از خشونت و استبداد دانسته و در این راستا به ایجاد روحیه تحقیقی در نوجوانان و جوانان به منظور تحکیم گرایش دینی اعتقاد راسخ دارد.

من حیث المجموع آقای بهاری گوهر دین را در پرسیدن و چون و چرا کردن می داند دینی که دلیر پرور باشد نه مرید پرور.

  امنیت

آقای دکتر بهاری در راستای امنیت که از حوزه های بسیار مهم می باشد معتقد است: امنیت بنیاد آزادی و توسعه در همه جهات می باشد لذا باید به تقویت اقتدار دولت از طریق همکاری همه قوا پرداخت تا بتواند کنترل، نظارت و هماهنگی را درزمینه سیاست داخلی وخارجی افزایش دهد.

ایجاد یکسانی امنیت برای تک تک افراد جامعه به ویژه تامین امنیت فکری که به باروری اندیشه، بروز خلاقیت ها و رشد و شکوفایی علمی منجر می شود از اهم ضروریات یک جامعه مدنی است.

از مقوله های مهم امنیت، تامین، اقتدار کشور در نطام معادلات بین الملل است.

پرداختن افراطی به برخی از مولفه های داخلی امنیت جهانی مردم رابه خطر می اندازد.

ما باید بدانیم به لحاط نظام سیاسی, جهت گیری اعتقادی و نطام ارزشی، در کجا معادلات جهانی قرار داریم و از چه جایگاهی برخورداریم و چه کانون هایی علیه ماست و چه موانعی در پیش روی ماست و کدام رفتار و اعمال سیاسی و کدام غفلت های معرفتی ما را به ورطه خطر می کشاند؟

باید بدانیم چه فعالیت هایی جایگاه ما را ارتقا می بخشد و نظام مارا تثبیت می کند.

سیاست و فرهنگ

دکتر عباسعلی بهاری می گوید:  اساسی ترین و بنیادی ترین معضل و مشکل در باب سیاست و فرهنگ جامعه لغزندگی و سیالی و افراط و تفریط تفکر سیاسی و تصمیم سازی های فرهنگی در بدنه تصمیم گیران حکومتی است.

به نطر میرسد از فوران باورهای کمال گرایانه، آرمانی و ایدئولوژیکی محض باید دست کشید. نباید تمام ابعاد ارزش های آرمانی و یا بعد معنایی را برای کل افراد جامعه تعمیم داد. ما نباید ظرفیت های گروهی و فردی جامعه را نادیده بگیریم.

به نطر من دلیل کنش های افراطی تفریطی در خصوص سیاست و فرهنگ عدم دید راهبردی تحقیقی و علمی در تنظیم امور سیاسی و فرهنگی است. باید وزن و معرفت و شناخت همه مردم را در برنامه ریزی ها لحاظ نمود و رعایت کرد.

عدم استفاده از ذهنیت تاریخی و لایه های مثبت تجارب گذشته موجب افراط و تفریط در عالم سیاست و فرهنگ می گردد.

در تحکیم مبانی خودی (باورها و آیین ها) و دفع ارزش ها و باور های وارداتی و گام برداشتن در جهت تولید معرفتی، نباید باور و رفتار شدید سیاسی، تصمیم سازی و تصمیم گیری های خردمندانه ما را تحت الشعاع قرار دهد.

همواره کوتاه ترین راه جهت نیل به اهداف سیاسی بهترین راه نیست فقط ازطریق دمکراسی بارعايت موازین دینی به اهداف سیاسی و فرهنگی مورد نظر می توان دست یافت.

دمکراسی یا روسری یا تو سری نیست، دمکراسی حوصله می خواهد.

آزادی

دکتر عباسعلی بهاری اردشیری ریشه‌ی اغلب نهضت ها و انقلاب های جهان را به دلیل نبود آزادی های سیاسی، اجتماعی و ... می داند.

ایشان معتقد است مقوله آزادی و عدالت اجتماعی باید مورد توجه سیاست مداران در حال و آینده قرار گیرد، زیرا آزادی با رشد جامعه تلازم داشته و میزان آگاهی مردم را افزایش می دهد.

سلب آزادی از مردم از ویژگی های حکومت های توتالیتاریانیسم می باشد.

با رجوع به علم روان شناسی محدودیت آزادی انسان ها را ناتوان، منفعل و پذیرنده و تسلیم شونده، بار می آورد.

آزادی واقعی زمانی معنا پیدا می کند که اقتدار و تمرکز فردی در میان همه گروه های متعدد و متنوع پخش شود، حاکمیت مطلق نباید دراختیار هیچ فرد و نهادی باشد.

آزادی در قالب پلوراليسم (تکثرگرایی گرایی) سیاسی و قانونی قابل توجیه است، زیرا در تکثر گرایی تنوع و بها دادن مطرح می شود.

 یکی از ویژگی های مردم سالاری تاکید بر تنوع در علایق و اعتقادات شهروندان است که این مسئله درقالب آزادی معنا پیدا می کند.

مفهوم آزادی در تکثر گرایی بیشتر خودنمایی می کند چون به سود مشترک تمامی اعضای جامعه می باشد.

رواج آزادی در جامعه بیشتر به نفع حکومت هاست تا مردم، در جوامع بسته و فاقد آزادی شکنندگی راحت تر صورت می گیرد.

هیچ پدیده ای در جهان با ارزش تر و ارجمندتر از آزادی برای انسان ها نیست.

آزادی و امنیت

دکتر بهاری می گوید: آزادی، دریای پر تلاطم طوفانی که می توان به حریم و درون آن وارد شد ولی خیلی نباید دراین دریا جلو رفت و بی پروایی بخرج داد.

آرامشی را که دراستبداد وجود دارد نباید به فال نیک گرفت.

آزادی اندیشه و قلم و زبان و... موجب آبادی و پیشرفت مملکت می شود.

 آزادی باید با اخلاق و خوی و خصلت انسانی سازگاری داشته باشد درغیراین صورت امنیت همه را به خطر می اندازد.

امنیت و آزادی را نباید در مقابل هم قرار داد، این دو مقوله ای هستند که از یکدیگر تغذیه می کنند.

برای تحقق آزادی باید به حفظ استقلال، تمامیت ارضی و حفظ امنیت ملی توجه کرد.

متورم کردن یک جز در یک نظام نه تنها گره ای از مشکل نظام نمی گشاید بلکه جامعه را به بحران می کشاند.

معنا و مفهوم آزادی نباید فقط در چارچوب آزادی های اجتماعی و سیاسی منحصر شود.

بحث آزادی، دموکراسی، حقوق بشر و... نباید سبب گردد کسانی به افراط دست زده و این مقولات را دربرابر دین قراردهند.

 برای تحقق آزادی باید به حفظ استقلال، تمامیت ارضی و حفظ امنیت ملی توامان توجه ویژه نمود.

قانون گرایی

درخصوص قانون و قانون گرایی دکتر عباسعلی بهاری می گوید: قانون گرایی از مولفه اصلی جامعه مدنی است که با قانون مداری یکسان انگاشته می شود.

در هر جامعه زمانی ذهنیت مساعد و مناسبی در جهت پایبندی به قانون بوجود می آید که قانون اساسی آن جامعه به شیوه مناسب باتوجه به زمان به اجرا درآید.

مجریان قانون باید با پایبندی کامل به قانون برای اعتماد سازی عموم تلاش کنند.

زمانی قانون گرایی در کشور نهادینه می شود و امنیت و آزادی به معنی حقیقی جای گیر می شود که به کلیت قانون تن در دهیم و مبانی آن را به طور کامل پذیرا شویم.

حرمت نهادن و حفظ حریم و حقوق فردی، ترویج ارزش های انسانی، دخالت دادن مشارکت مستقیم مردم در صحنه های سیاسی اجتماعی، جایگزینی مطلق ضوابط به جای روابط، توزیع عادلانه و عدالت اجتماعی، میل و گرایش مردم را به قانون و قانون گرایی و قانون مداری افزایش می دهد.

محرم

دکتر عباسعلی بهاری اردشیری در باب محرم می گوید:

ماه محرم بوی حسین به همراه دارد.

حسین، وارث آدم وآدمیان

حسین، سنبل میثاق و عهد و پیمان وفا

حسین، خداگو، خداجو، خداخو، خداگونه

حسین، دیر آشنا با شهیدان جهان

حسین، امامی انقلابی، چون وجدش

حسین، فروغ جاودان صدای عاشقان

حسین، کسی که برای رسیدن به مرگ با عزت شادمان بود.

حسین، مهیا کننده مدرسه و گلزار عشق برای عاشقان و آموزگار عشق و ایثار و فداکاری

حسین، تازه ترین سنبل صحرای ناز و خاص ترین گوهر دریای راز

و حسین، مبارزی که علیه ی ظلم قیام نمود و علیه دیکتیاتور شمشیر کشید.

حسین صلح جویی که می خواست ظالمان را با کتاب و منطق و انديشه به دین و دینداری دعوت کند؛ برای این کار از انجام فریضه الهی (حج ) دست می کشد و این کار را نیمه کاره رها می کند و به سوی کربلا برای مبارزه با فسق و فجور و ظلم و نابرابری می شتابد.

حسین صلح جو، صلح خواه و صلح طلب در عین حال انقلابی که میخواست از راه گفتگو واندیشه به نهی از منکر و امر به معروف بپردازد.

این امام اسوه ی خرد و خردمندی به آگاهی دادن توده ها باوری عمیق داشت.

او می خواست با دردست گرفتن عنان حکومت مردم ظلم و جور و فاصله طبقاتی را ازمیان ببرد و به مردم بیاموزد که هرگز تن به ذلت ندهند، به آنان درس آزادی آزادگی دهد و آنها را راهنمایی کند تا به تهذیب نفس خویش (جهاد اکبر) بپردازند.

حسین در کربلا هرگز برای جنگ و جنگیدن نرفت این امام بزرگوار را یزید و یزیدیان وادار به جنگ نمودند امام از میان جنگ و بیعت با یزید که مظهر ظلم بود جنگ را انتخاب نمود؛ در واقع دفاع مقدسی را انجام داد.

امامان ما همانند جدشان طرفدار صلح و دوستی و مهربانی و وفاق بوده و هرگز جنگ طلب نبودند؛ برای آن تبلیغ نمی کردند و برای مصالحه اصرار و پا فشاری زیادی داشتند.

فرهنگ گفتگو (دیپلماسی) و روش دمکراسی توسط نبی اکرم سرورکائنات، مفخر موجودات، تتمه دور زمان و امامان معصوم (ع) همیشه انتخاب اول بود.

امربه معروف

دکتر عباسعلی بهاری در این باره می گوید: امر به معروف و نهی از منکر از تعبیرات پر بسامد سخنان ائمه بویژه امام علی می‌باشد.

امر...و نهی...یک مکانیزم نظارتی وابزاری است برای کنترل جامعه تا مفسدان و شروران امور غیر اخلاقی را در جامعه رواج ندهند.

بنابر این نباید فرصتی مهیا ساخت تا اعمال زشت و منکر در جامعه شیوع پیدا کند.

امام حسین (ع)، امربه معروف را از جهاد برتر و مقدم تر می داند.

امر به نیکی های اجتماعی و باز داشتن از همه مفاسد اجتماعی در همه حوزه ها از حوزه های اخلاقی گرفته تا حوزه های اقتصادی و سیاسی و. .. از واجبات است.

اصل امر به معروف و... روی کردهای زیادی می تواند داشته باشد. این مسله فقط با امر یا نهی جامه عمل نمی پوشد، بلکه کارکردهای منطقی برآن استوار است .

اصل آن است که در جامعه نباید فاصله طبقاتی و قشری گری حاکم شود، این امر بهانه ای می شود جهت بروز بزه کاری های اجتماعی و عدم تاثیر امر و نهی.

حکومت موظف است با توز یع عادلانه فاصله توانگری های مردم را کاهش دهد؛ وقتی درجامعه، تبعیض ها، نابرابری ها جا باز کند، امر و نهی کارگر نمی افتد.

حکومت موظف است حقوق همگان و شهروندان را تامین کند، درعرصه اجتماعی رساندن حقوق مستحقان به آنان از وظایف اصلی حکومت می باشد.

حدود معروف و منکر باید مبنای دینی و عقلی داشته باشد اگر افراطی گری در این زمینه پیش آید اثری سو خواهد داشت.

احتمال تاثیر در امربه معروف و نهی از منکر از طریق پرهیز از خشونت، رفاقت و صبوری بیشتر است.

امر به... و نهی از... فقط گفتن و یا بیان معایب نیست بلکه کوششی است برای حل مشکل و خشکاندن منکر این فرضیه ناظر به مصالح عمومی جامعه است.

نویسنده :


لینک کوتاه مطلب :


برچسب ها : عباسعلی بهاری - دکتر عباسعلی بهاری ا - حوزه انتخابیه ساری و - دیدگاه بهاری -

نظرات کاربران در مورد : هشت دیدگاه‌ بهاری در هشت حوزه کلیدی
  • خودم عشق استپاسخ0شنبه 25 مهر 1394

    در بعضی از حوزه ها جا افتاد از ایشان سوال شود در حوزه کاغذ در حوزه برنج در حوزه کسب در امور واسطه ای در حوزه خود حوزه وحو...............................................................زه ...........................

نظر شما در مورد : هشت دیدگاه‌ بهاری در هشت حوزه کلیدی

*

*


آخرین اخبارپربحث ترین ها