آرشیو / برچسب ها / افشین احمدی

افشین احمدی به عنوان هیات داوری و بازرسی حزب ندای ایرانیان کشور انتخاب شد

افشین احمدی به عنوان هیات داوری و بازرسی حزب ندای ایرانیان کشور انتخاب شد

مازندمجلس: در جریان برگزاری کنگره اعضای شورای مرکزی و هیات داوری وبازرسی حزب ندای ایرانیان از سوی کنگره انتخاب شدند که درهمین راستا افشین احمدی رییس شعبه مازندران حزب ندا با رای قاطع اعضای کنگره به عضویت هیات داوری و بازرسی حزب انتخاب شد

47 ماه قبل

چهار سال دوم فرصت چیدن میوه های برجام است/ آگاهی ملی علاج تقابل با پوپولیسم/ رای ندادن مشکلی را حل نمی کند احتمال پیروزی پوپولیسم را افزایش می دهد
رییس حزب ندای ایرانیان در استان مازندران؛

چهار سال دوم فرصت چیدن میوه های برجام است/ آگاهی ملی علاج تقابل با پوپولیسم/ رای ندادن مشکلی را حل نمی کند احتمال پیروزی پوپولیسم را افزایش می دهد

مازندمجلس: «دقت کنیم که حتی اگر با رای دادن همه موارد و معضلات حل نشود با رای ندادن چیزی حل نمی شود فقط احتمال پیروزی پوپولیسم را افزایش می دهد/ در شرایط کنونی ما نیازمند آگاهی ملی هستیم و پوپولیسم فریبکار متاسفانه بنا دارد از وضعیت موجود سو استفاده کند و تنها راه مقابله آن آگاهی جمعی است»

50 ماه قبل

X https://sport45.site/