آرشیو / برچسب ها / ستاد مرکزی روحانی

اعضای ستاد دکتر روحانی در مازندران مشخص شدند

اعضای ستاد دکتر روحانی در مازندران مشخص شدند

اختصاصی مازندمجلس: مهندس محسن نریمان رئیس ستاد روحانی در مازندران طی احکامی مسئولین ستاد روحانی در مازندران را مشخص نمود

50 ماه قبل

X https://sport45.site/