آرشیو / برچسب ها / سخنی با دکتر روحانی منتخب دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران

مازندران را از مدیریت منفعل و ناکارآمد برهانید/ هنوز نسیم اعتدال و عقلانیت، اینجا وزیدن نگرفته است
سخنی با دکتر روحانی منتخب دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران؛

مازندران را از مدیریت منفعل و ناکارآمد برهانید/ هنوز نسیم اعتدال و عقلانیت، اینجا وزیدن نگرفته است

اختصاصی مازندمجلس: اگرچه تدبیر دولت شما این بوده که از عقلا و مدیران همه ی جریان ها استفاده شود اما چگونه می توان از مدیران و مسئولانی که به شعارها و برنامه های دولت اعتقاد ندارند، انتظار تحول و توسعه داشت/ تجربه نشان داده است اگر وعده های معقول یک دولت محقق نشود، مردم در انتخاب های بعدی شانس خدمت را به جریان ها و گفتمان های دیگر خواهند داد تا بخت آن ها را نیز بیازمایند

49 ماه قبل

X https://sport45.site/