آرشیو / برچسب ها / نگاهی به اقدامات شهردار رشت نگاهی به اقدامات شهردار رشت

نگاهی به اقدامات شهردار رشت
دوماه از آغاز به کار شهردار جدید رشت می گذرد؛

نگاهی به اقدامات شهردار رشت

اختصاصی مازندمجلس: کمتر از دو ماه از آغاز به کار دکتر مسعود نصرتی شهردار رشت در این شهر می گذرد اما در همین مدت کوتاه نیز شاهد گام های بلندی به سوی توسعه و اعتلای جایگاه رشت بوده ایم.

43 ماه قبل

X https://sport45.site/